Κύτταρο Ιατρική,
25 χρόνια στην πρώτη γραμμή
της σύγχρονης Εργαστηριακής Ιατρικής

Δείτε τη λίστα των εξετάσεων που διεξάγουμε

Συνδεθείτε στο προσωπικό σας προφίλ εύκολα και γρήγορα
 
Μάθετε για τις νέες μεθόδους και μηχανήματα που διαθέτουμε

Ποιότητα
Επιστημονικότητα
Συνέπεια

Εστιάζουμε στην διενέργεια εργαστηριακών εξετάσεων για την κάλυψη σύγχρονων αναγκών για εξειδικευμένες, και όχι μόνο, υψηλής ποιότητας αναλύσεις  με συνέπεια και υπευθυνότητα προς τον συνεργάτη ιατρό με απώτερο στόχο την διασφάλιση και την ποιότητα ζωής των ασθενών τους.

5 εργαζόμενοι στο χώρο του εργαστηρίου, αρχική
διαδικασία ανάλυσης, αρχική

Συλλογή
Εμπειρία
Αξιολόγηση

Η  πολυετής  εμπειρία, η επιστημονική κατάρτιση και η συνεργασία με τους καλύτερους οίκους αντιδραστηρίων παγκόσμια εξασφαλίζουν την εγκυρότητα των εξειδικευμένων πιστοποιημένων διαγνωστικών αναλύσεων που γίνονται καθημερινά στα εργαστήρια μας.