Η εταιρεία

Η εταιρεία

Εταιρικό προφίλ - όραμα

H εταιρεία μας ΚΥΤΤΑΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΕ ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1997 και ξεκίνησε πρωτοπόρος την προσφορά υπηρεσιών της ως ένα πλήρως οργανωμένο Διαγνωστικό Ιατρικό Εργαστήριο αναφοράς και ποιοτικού ελέγχου στην Βόρεια Ελλάδα που προσφέρει εδώ και 25 χρόνια την πιο αξιόπιστη λύση για την εκτέλεση περισσότερων από 2500 σπάνιων, εξειδικευμένων αλλά και απλών εργαστηριακών εξετάσεων.

διαδικασία λήψης δείγματος

Σήμερα, 25 χρόνια μετά, η ΚΥΤΤΑΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΕ, βρίσκεται στην πρώτη γραμμή στο χώρο της σύγχρονης Εργαστηριακής Ιατρικής έχοντας υλοποιήσει το όραμα των ιδρυτριών της:

Την λειτουργία μιας σύγχρονης αδειοδοτημένης εργαστηριακής μονάδας, στελεχωμένης με έμπειρα και επιστημονικά εξειδικευμένα στελέχη και εξοπλισμένης από τον πιο σύγχρονο τεχνολογικά μηχανολογικό εξοπλισμό.

Που προσπαθούν με ακούραστη και συνεχή προσπάθεια για την επίτευξη του στόχου που ήταν και παραμένει:

 • Η δυνατότητα εκτέλεσης μεγάλου αριθμού εξετάσεων.
 • Η σταθερή βελτίωση και ανάπτυξη των παρεχόμενων υπηρεσιών μας.
 • Η μείωση του κόστους των εξετάσεων.
 • Οι συνεχείς επενδύσεις σε εργαστηριακό εξοπλισμό με αλλεπάλληλες αντικαταστάσεις και προσθήκες ιατρικών μηχανημάτων.
 • Η επένδυση σε σύγχρονο πλήρως εξειδικευμένο πληροφορικό σύστημα για την γρήγορη και ασφαλή αποστολή αποτελεσμάτων σε πανελλαδικό δίκτυο.
 • Η επιδίωξη νέων αναπτυξιακών επιχειρηματικών συνεργασιών σε εξειδικευμένες κατηγορίες εξετάσεων.

Η επίτευξη όλων των αυτών γίνεται με:

 • Την απασχόληση 50 και πλέον επιστημόνων ,Γιατρών, Βιολόγων, Βιοχημικών, Βιοτεχνολόγων, Βοηθών μικροβιολογικών Εργαστηρίων, Οικονομολόγων, Πληροφορικής υποστήριξης, Επικοινωνιακής υποστήριξης που διέπονται από αίσθημα ευθύνης και τήρησης των αρχών ηθικής και δεοντολογίας.
 • Τα Συνεργαζόμενα Βιοπαθολογικά Ιατρεία στην Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία και Ήπειρο, που γνωρίζουν πολύ καλά την σημασία του αξιόπιστου αποτελέσματος για την διασφάλιση και την ποιότητα ζωής των ασθενών τους.
 • Την πολιτική ολικής ποιότητας που ακολουθεί με:
  • Την εφαρμογή συστήματος ελέγχου διαδικασιών κατά ISO 9001:2008.
  • Την Διαπίστευση σύμφωνα με τα πρότυπα του ΕΣΥΔ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15189:2007.
  • Το πλήρως πιστοποιημένο κατά ISO 9001:2008 σύστημα μεταφοράς των βιολογικών δειγμάτων.
  • Την διαχείριση των υλικών που ακολουθεί τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις σχετικά με τη διαχείριση ιατρικών αποβλήτων.
  • Την Πιστοποίηση των περισσότερων συνεργατών μας έτσι ώστε τα ιατρεία τους να είναι πλήρως πιστοποιημένα για την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων αλλά και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών τους.
  • Την Βοήθεια και κοινωνική αλληλεγγύη στις ευπαθείς ομάδες ανασφάλιστων μέσω των δομών των Κοινωνικών Ιατρείων Θεσσαλονίκης κλπ.

Στην ΚΥΤΤΑΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΕ η αποστολή όλων μας είναι να προσφέρουμε ποιοτικές και αξιόπιστες υπηρεσίες πρωτοβάθμιας περίθαλψης για όλους. Η προάσπιση του πολυτιμότερου αγαθού για τον άνθρωπο που είναι η ΥΓΕΙΑ
του είναι καθήκον μας και εργαζόμαστε καθημερινά γι’ αυτό το σκοπό.

κουτί με δείγματα, η εταιρεία