Τα εργαστήρια

Τα εργαστήρια

Συλλογή, Εμπειρία, Αξιολόγηση

Τα τμήματα διαγνωστικών εξετάσεων που διενεργούνται στην ΚΥΤΤΑΡΟ ΙΕΠΕ είναι:

Βιοχημεία – Κλινική Χημεία
Ανοσολογία
Μοριακή Βιολογία

Μικροβιολογία
Εργαστηριακή Αιματολογία
Αιμόσταση

Η οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών μας ακολουθεί τα παρακάτω στάδια:

Προ-αναλυτικό στάδιο

Η παραλαβή των βιολογικών δειγμάτων και η μεταφορά τους στο εργαστήριο μας ,σε συνεργασία και με πιστοποιημένους μεταφορείς, είναι οργανωμένη σύμφωνα με τις οδηγίες των αρμόδιων Διεθνών οργανισμών (Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, Νομοθεσία ADR), χρησιμοποιεί πιστοποιημένες συσκευασίες μεταφοράς (σήμανση UN3373) και γίνεται χρήση ειδικών διακριβωμένων  καταγραφικών θερμοκρασιών, κατά τη διάρκεια της μεταφοράς. Η εφαρμογή συστήματος αυτόματης ανάγνωσης εντολών με barcode και οι διαδικασίες διαχωρισμού γίνονται με γνώμονα το είδος των αιτούμενων εξετάσεων αλλά και την βέλτιστη αναλυτική ικανότητα και αξιοπιστία του εξειδικευμένου εξοπλισμού μας.

Αναλυτικό στάδιο

Το Εργαστήριό μας είναι διαπιστευμένο με τα πρότυπα του ΕΣΥΔ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15189:2012 για 400 και πλέον διαγνωστικών εξετάσεων. Τα αναλυτικά συστήματα που υποστηρίζουν το εργαστήριο, τα αντιδραστήρια , τα quality controls και διάφορα υλικά, είναι κορυφαίων εταιριών της παγκόσμιας αγοράς ,όπως ABBOTT, SIEMENS, ROCHE, και πολλών ακόμη επώνυμων οίκων του κλινικού εργαστηρίου. Τα έμπειρα και επιστημονικά εξειδικευμένα στελέχη ανταποκρίνονται καθημερινά με υπευθυνότητα στην βελτίωση της ταχύτητας και της αξιοπιστίας των εξετάσεων που διενεργούν.

Μετα-αναλυτικό στάδιο

Η αξιολόγηση και έγκριση των αποτελεσμάτων γίνεται από το έμπειρο επιστημονικό προσωπικό του εργαστηρίου μας που βρίσκεται στη διάθεσή σας για επιπλέον υποστήριξη και επιστημονική συμβουλή. Τα αναλυτικά μας συστήματα συνδέονται μέσω LIS προγράμματος για την γρήγορη, ασφαλή καταχώρηση και τέλος αποστολή αποτελεσμάτων σε πανελλαδικό δίκτυο.
Ο εργαστηριακός εξοπλισμός αλλά και η επιστημονική κατάρτιση του εργαστηριακού προσωπικού παρέχει την δυνατότητα ελέγχου των παθολογικών αποτελεσμάτων με διαφορετικές επιστημονικές μεθόδους.

Διαχείριση αποτελεσμάτων-δειγμάτων

Η εταιρεία μας παρέχει τρεις τρόπους για να διαχείρισης δειγμάτων και αποτελεσμάτων μέσω WEB.

  • Η γρήγορη πρόσβαση του πελάτη στα αποτελέσματα του μέσω της ιστοσελίδας μας
  • Η σύνδεση των Πληροφοριακών Συστημάτων του πελάτη με την εταιρεία μας
  • Η αποστολή των αποτελεσμάτων του πελάτη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Ώρες λειτουργίας

Η Γραμματεία της εταιρίας μας λειτουργεί καθημερινά από τις 8:00 ως τις 20:30 εκτός Σαββάτου, Κυριακής και αργιών.

H παραλαβή δειγμάτων και διενέργεια της εξέτασης για μοριακή ανίχνευση του RΝΑ του SARS-Cov-2 γίνεται και το Σάββατο κατόπιν συνεννόησης.

Τα Εργαστήρια λειτουργούν καθημερινά από τις 10:00 ως τις 20:00 εκτός Σαββάτου, Κυριακής και αργιών. Η τηλεφωνική επικοινωνία με τους υπευθύνους των τμημάτων γίνεται μέσω της γραμματείας της εταιρίας τις ώρες λειτουργίας των εργαστηρίων.