Πιστοποίηση
Ποιότητας

Πιστοποίηση
Ποιότητας

Σύστημα Ποιότητας Υπηρεσιών

Προτεραιότητα του Εργαστηρίου ΚΥΤΤΑΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. είναι η διασφάλιση υψηλής ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας στους πελάτες μας.

Η ποιότητα και η αξιοπιστία των αποτελεσμάτων των εξετάσεων εξασφαλίζετε στο εργαστήριό μας μέσω συμμετοχών πιστοποίησης και διαπίστευσης ISO τηρώντας τα διεθνή πρωτόκολλα λειτουργίας των μονάδων υγείας και με συνεχή εμπλουτισμό του πεδίου διαπίστευσης με νέες εξετάσεις.

Το εργαστήριο μας διαθέτει αναλυτικά:

Ο Εσωτερικός Ποιοτικός Έλεγχος διενεργείται καθημερινά για όλες τις εξετάσεις. Τα δείγματα γνωστής συγκέντρωσης -quality control- χρησιμοποιούνται στην αρχή της διαδικασίας πριν την εκτέλεση των εξετάσεων και επιβεβαιώνουν την ακρίβεια μετρήσεων κάθε αναλυτή.

Ο Εξωτερικός Ποιοτικός Έλεγχος μας δίνει την δυνατότητα ελέγχου της εξειδίκευσης, της ακρίβειας, της ευαισθησίας και της επαναληψιμότητας των μεθόδων που χρησιμοποιούμε καθημερινά στο εργαστήριο.

Το εργαστήριο μας διαθέτει πιστοποιητικά ορθής και ποιοτικής λειτουργίας από τους φορείς με τους οποίους συνεργάζεται (RIQAS-EQA – ΕΣΕΑΠ – ΒΙΟ RAD κλπ.)

Δείτε το pdf εδώ.

Η εφαρμογή του συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας αποτυπώνει την ικανότητα του εργαστηρίου μας να παρέχει υπηρεσίες που ανταποκρίνονται με συνέπεια στις ανάγκες, στις προσδοκίες και στις απαιτήσεις των πελατών μας. Επιπλέον επιβεβαιώνει την ποιότητα των υπηρεσιών μας που αποτελεί προϋπόθεση για την λειτουργία μίας σύγχρονης επιχείρησης στον ευαίσθητο τομέα της Υγείας.

Δείτε το pdf εδώ.

Το εργαστήριο είναι διαπιστευμένο για την ορθή εκτέλεση των εξετάσεων με καθορισμένα πρωτόκολλα μεθόδων και αντίστοιχου τεχνολογικού εξοπλισμού.

Ο αριθμός πιστοποιητικού διαπίστευσης από το ΕΣΥΔ για την ΚΥΤΤΑΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. είναι 898.

Δείτε το pdf εδώ.

Το εργαστήριο μας είναι πλήρως εναρμονισμένο με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) και διαθέτει Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer – DPO).