Εξετάσεις

Εξετάσεις

Αναζήτηση εξετάσεων

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑΕΙΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ/ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΑΣΘΕΝΟΥΣΜΕΘΟΔΟΣΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
SSARS COV2 (COVID 19) ΑΥΘΗΜΕΡΟΝΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟ/ ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟPCRΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ
33α ΓΛΥΚΟΥΡΟΝΙΚΗ ΑΝΔΡΟΣΤΕΝΔΙΟΝΗΤην επομένη0.5 ml ορός. Στους 2-8 0C έως 2 ημέρες. Στους -20 0C έως 1 μήνα.ΕΙΑΑνδ.: 3.4 - 22 ng/ml
Γυν.: 0.6 - 5.4 ng/ml
Παιδιά: 0.1 - 0.6 ng/ml
55-ΝΟΥΚΛΕΟΤΙΔΑΣΗΑυθημερόν0.5 ml ορός. Στους 2-8 0C έως 4 ημέρες. Στους -20 0C έως 4 μήνες.Κινητική< 9.0 IU/l.
55-ΥΔΡΟΞΥ-ΙΝΔΟΛΟ-ΟΞΕΙΚΟ ΟΞΥ (5-ΗΙΑΑ)Εντός 3 ημερών25 ml ούρα 24/ώρου. Συλλογή με 10 ml HCl 6M. Αποφυγή των φαρμάκων : μεθυλντόπα, φαινοθειαζίνης, χλωροπρομαζίνης, προμαζίνης, ρεζερπίνης, ακετοφινετιδίνης, μεθοκαρβαμόλης, καθώς και για 3 ημέρες των τροφών: ντομάτα, μπανάνα, δαμάσκηνο, αβοκάντο, μελιτζάνα, κάστανο, ανανά, καρύδια και σοκολάτα. Συντήρηση του δείγματος κατά τη συλλογή στους 2-8 0C. Στους 2-8 0C έως 2 εβδομάδες.HPLC1.0 - 8.0 mg/24h
111-ΔΕΟΞΥΚΟΡΤΙΖΟΛΗ (COMPOUND'S)Την επομένη0.5 ml ορός.
Άμεση φυγοκέντριση και διαχωρισμός.
Στους 2-8 0C έως 24 ώρες.
Στους -20 0C έως 3 μήνες.
ΕΙΑΕνήλικες: < 8 ng/ml
Παιδιά 1 – 10 ετών: < 6 ng/ml
117 ΚΕΤΟΣΤΕΡΟΕΙΔΗ 24/ΩΡΟΥ (17-KS)Εντός 2 ημερών10ml Ούρα 24/ώρου. Συλλογή με 1g Βορικού οξέος. Αποφυγή stress καθώς και για 2 ημέρες των φαρμάκων : ACTH, αντιβιοτικών και κορτικοστεροειδών. Στους 2-8 0C έως 2 εβδομάδες.Χρωματογραφία στήληςΑνδ.: 8 - 22 mg/24h
Γυν.: 5 - 16 mg/24h
Παιδιά: 1 - 10 ετών: < 5.0 mg/24h
Παιδιά: 11 - 14 ετών: < 12.0 mg/24h
117-ΥΔΡΟΞΥΚΟΡΤΙΚΟΣΤΕΡΟΕΙΔΗ (17-OHCS) 24/ΩΡΟΥΕντός 2 ημερών10ml Ούρα 24/ώρου. Συλλογή με Βορικό οξύ. Αποφυγή stress καθώς και των φαρμάκων: σπιρολακτόνη, ACTH, κορτικοειδή, οιστρογόνα. Στους 2-8 0C έως 2 εβδομάδες.Χρωματογραφία στήληςΑνδ.: 3.0 - 11.0 mg/24h
Γυν.: 2.7 - 7.0 mg/24h
Παιδιά 6 - 9 ετών: 0.9 - 3.3 mg/24h
Παιδιά 9 - 12 ετών: 1.0 - 5.6 mg/24h
117-ΥΔΡΟΞΥΠΡΟΓΕΣΤΕΡΟΝΗ (17-ΟΗ PRG)Αυθημερόν0.5 ml ορός. Αιμολυμένα, ικτερικά ή λιπαιμικά δείγματα ακατάλληλα. Στους 2-8 0C έως 12 ώρες. Στους -20 0C έως 1 μήνα.Χημειοφωταύγεια (CLIA)Ανδ.: 0.5 -2.1 ng/ml
Γυν.
Παραγωγική: 0.1 - 0.8 ng/ml
Ωορηξια: 0.3 - 1.4 ng/ml
Εκκριτική: 0.6 - 2.3 ng/ml
Εμμηνόπαυση: 0.13 - 0.51 ng/ml
Παιδιά 3 - 14 ετών: 0.07 – 1.70 ng/ml
Αα-1-ΑΝΤΙΘΡΥΨΙΝΗΑυθημερόν0.5 ml ορός ή πλάσμα (EDTA). Αυξημένα επίπεδα οιστρογόνων προκαλούν τη λήψη αυξημένων τιμών. Στους 15- 25 0C έως 7 ημέρες. Στους 2- 8 0C έως 3 μήνες.Aνοσοθολοσιμετρική90 - 200 mg/dl
Παιδιά
> 2 ετών: 110 - 250 mg/dl
Αα-1-ΜΙΚΡΟΣΦΑΙΡΙΝΗΕντός 2 ημερών0.5 ml ορός ή πλάσμα (ΕDΤΑ). Στους 2-8 0C έως 7 ημέρες.Aνοσοθολοσιμετρική20 - 42 mg/l
Αα-1-ΜΙΚΡΟΣΦΑΙΡΙΝΗ ΟΥΡΩΝΕντός 2 ημερών10ml Ούρα 24/ώρου. Στους 15-25 0C έως 7 ημέρες. Στους 2-8 0C έως 4 εβδομάδες.Aνοσοθολοσιμετρική< 30 mg/24h
Αα-1-ΟΞΙΝΗ ΓΛΥΚΟΠΡΩΤΕΙΝΗΕντός 2 ημερών0.5 ml  ορός. Μετά από 12ωρη νηστεία. Στους 2-8 0C έως  3 ημέρες.AνοσοθολοσιμετρικήΑνδ.: 50 - 130 mg/dl
Γυν.: 40 - 120 mg/dl
Αα-2-ΜΑΚΡΟΣΦΑΙΡΙΝΗΕντός 2 ημερών0.5 ml  ορός ή πλάσμα (ΕDΤΑ). Μετά από 12h νηστεία. Στους 2-8 0C έως  7 ημέρες.AνοσοθολοσιμετρικήΑνδ.: 120 - 270 mg/dl
Γυν.: 140 - 320 mg/dl
ΑΑΓΓΕΙΟΤΕΝΣΙΝΗ ΙΕντός 2 ημερών2.0 ml πλάσμα (EDTA). Άμεσος διαχωρισμός και κατάψυξη.ΕΙΑ11 - 88 pg/ml
ΑΑΔΡΕΝΑΛΙΝΗ / ΕΠΙΝΕΦΡΙΝΗΕντός 2 ημερών2.0 ml  πλάσμα (Ηπαρίνη).Μετά από 12ώρη νηστεία.Αποφυγή άσκησης, stress, καφέ, τσάι, μπανάνας και καπνίσματος.Διακοπή αντιυπερτασικών φαρμάκων επί 1 εβδομάδα.Αιμολυμένα ή λιπαιμικά δείγματα ακατάλληλα.Στους 2-8 0C έως  10 ώρες.Στους -20 0C έως 6 μήνες.EIA 0.02-0.2 ng/ml
ΑΑΔΡΕΝΑΛΙΝΗ / ΕΠΙΝΕΦΡΙΝΗ ΟΥΡΩΝΕντός 2 ημερών10ml Ούρα 24/ώρου. Συλλογή με 10 ml HCL 6M. Αποφυγή άσκησης, stress, ασπιρίνης, καφέ, τσάι, μπανάνας και καπνίσματος. Διακοπή αντιυπερτασικών φαρμάκων επί 1 εβδομάδα. Αποφυγή έκθεσης στο ηλιακό φως. (πχ. κάλυψη με αλουμινόχαρτο). Στους 2-8 0C κατά τη συλλογή. Στους -20 0C έως 6 μήνες.EIA< 15 μg/24h
Αα-ΕΜΒΡΥΪΚΗ ΣΦΑΙΡΙΝΗ (α-FP)Αυθημερόν0.5 ml  ορός η πλάσμα (EDTA) Στους 2-8 0C έως 5 ημέρες για περισσότερο στους - 200CΜικροσωματιδιακή Ανοσοεξέταση Χημειοφωταύγειας (CMIA) INSERT ABBOTT/ AFP0.89-8.78 ng/mL
Εγκυμοσύνη:
1η - 6η: 0 - 10 ng/ml
6η - 10η: 10 - 15 ng/ml
10η - 13η: 10 - 25 ng/ml
13η - 16η: 10 - 44 ng/ml
16η - 19η: 10 - 71 ng/ml
19η - 22η: 21 - 96 ng/ml
22η - 25η: 51 - 150 ng/ml
25η - 28η: 56 - 170 ng/ml
28η - 31η: 79 - 198 ng/ml
31η - 34η: 84 - 344 ng/ml
34η - 37η: 60 - 335 ng/ml
37η - 40η: 63 - 165 ng/ml
ΑΑΖΩΤΟ ΟΥΡΙΑΣ (BUN)Αυθημερόν1.0 ml  ορός ή πλάσμα (ΕDΤΑ). Στους 20-25 °C έως 7 ημέρες στους 2-8 °C έως 7 ημέρες ή στους -20 °C 1 έτος.Ενζυμική-ΚινητικήΆνδρες:
<50 ετών: 8.9 - 20.6 mg/dl
>50 ετών 8.4 - 25.7 mg/d
Γυναίκες:
<50 ετών: 7.0 - 18.7 mg/dl
>50 ετών 9.8 - 20.1 mg/dl
ΑΑΖΩΤΟ ΟΥΡΙΑΣ ΟΥΡΩΝ 24/ΩΡΟΥΑυθημερόν2ml Ούρα 24/ώρου. Στους 20-25 °C έως 2 ημέρες Η στους 2-8 0C έως 7 ημέρες.Ενζυμική-Κινητική12.0 - 20 g/24h
ΑΑΘΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ (CHOL/HDL)Αυθημερόν1.0 ml  ορός ή πλάσμα(ΕDΤΑ). Μετά από 12ώρες νηστεία. Αποφυγή αλκοόλ για 3 ημέρες τουλάχιστον. Στους 2-8 0C έως  7 ημέρες.ΥπολογιστικήΕπιθυμητό < 5.0
ΑΑΙΜΑΤΟΚΡΙΤΗΣΑυθημερόν2.5 ml ολικό αίμα (EDTA). Στους 2-8 0C.24 ώρεςΈμμεσος ΠροσδιορισμόςΑνδ: 40 - 52 %
Γυν.: 36 - 48 %
Παιδιά
8 μην. - 3 ετών: 35-43%
4 – 5 ετών: 31-43%
6 - 12 ετών: 33 - 45 %
ΑΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΑυθημερόν2.5 ml ολικό αίμα (EDTA). Στους 2-8 0C. 24 ώρεςΧρωματομετρικήΑνδ: 13.5 - 17.5 g/dl
Γυν.: 11.5 - 15.5 g/dl
Παιδιά
1 - 3 ετών: 10.8 - 12.8 g/dl
4 - 5 ετών: 10.7 - 14.7 g/dl
6 - 12 ετών: 10.8 - 15.6 g/dl
ΑΑΛΒΟΥΜΙΝΗ (ALB)Αυθημερόν0.5 ml  ορός Αιμολυμένα δείγματα ακατάλληλα. Στους 20-25 °C έως 2.5 μήνες στους 2-8 °C έως 5 μήνες ή στους -20 °C 3 μήνεςΧρωματομετρική INSERT ABBOTT./, Albumin BCG3.5 - 5.2 g/dl
60-90 ετών: 3.2 - 4.6 g/dl
>90 ετών: 2.9 - 4.5 g/dl
Παιδιά
4 ημερών - 14 ετών: 3.8-5.4 g/dl
14 - 18 ετών: 3.2-4.5 g/dl
ΑΑΛΔΟΛΑΣΗΑυθημερόν0.5 ml ορός. Άμεσος διαχωρισμός. Αιμολυμένα δείγματα ακατάλληλα. Στους 2-8 0C έως 24 ώρες. Στους -20 0C έως 10 ημέρες.Ενζυμική-Κινητική1.5 - 12.0 U/l
Παιδιά
> 2 ετών: 2.3 - 13.5 U/l
ΑΑΛΔΟΣΤΕΡΟΝΗΚάθε ημέρα0.5 ml  ορός η πλάσμα (EDTA). Φυσιολογική δίαιτα άλατος. Διακοπή των φαρμάκων επί 2 εβδομάδες. Αποφυγή stress. Η λήψη σε ηρεμία γίνεται μετά από παραμονή σε ύπτια θέση τουλάχιστον 30 λεπτά και σε κόπωση αφού ο ασθενής έχει παραμείνει σε όρθια θέση 30 λεπτά. Στους 2-8 0C έως 12 ώρες. Στους -20 0C έως 1 μήνα.Χημειοφωταύγεια (CLIA)Ηρεμία: 30 - 160 pg/ml
Κόπωση: 70 - 300 pg/ml
Σε ηρεμία
1 - 4 ετών: 50 - 600 pg/ml
5 - 8 ετών: 40 - 760 pg/ml
9 - 12 ετών: 30 - 280 pg/ml
13 - 16 ετών: 10 - 180 pg/ml
ΑΑΛΔΟΣΤΕΡΟΝΗ ΟΥΡΩΝ 24/ΩΡΟΥΕντός 2 ημερών2ml Ούρα 24/ώρου. Φυσιολογική δίαιτα άλατος. Διακοπή των φαρμάκων επί 2 εβδομάδες. Αποφυγή stress. Στους 2-8 0C έως  24 ώρες. Στους -20 0C έως 1 μήνα.EIAΝα ούρων 24/ώρου
< 20 mmol/24h:
38 - 80 μg/24h
Να ούρων 24ώρου
20 - 50 mmol/24h:
13 - 33 μg/24h
Να ούρων 24ώρου
50 - 100 mmol/24h:
5 - 24 μg/24h
Να ούρων 24ώρου
100 - 150 mmol/24h:
3 - 19 μg/24h
Να ούρων 24ώρου
> 150 mmol/24h:
1 - 16 μg/24h
Παιδιά
2 - 7 ετών: 0.5 - 5.7 μg/24h
8 - 11 ετών: 0.5 - 10.2 μg/24h
12 - 16 ετών: 0.5 - 15.6 μg/24h
ΑΑΛΚΑΛΙΚΗ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗ (ALP)Αυθημερόν0.5 ml ορός.
Στους 20-25 °C έως 7 ημέρες
ή στους 2-8 °C έως 7 ημέρες
ή στους -20 °C έως 7 ημέρες
Ενζυμική-Χρωματομετρική INSERT ABBOTT./, Alkaline PhosphataseΆνδρες:
18 - 22 ετών: 56 – 167 IU/l
> 22 ετών: 50– 116 U/l
Γυναίκες:
18 - 29 ετών: 44 - 107 IU/l
> 29 ετών: 46 - 122 U/l
Παιδιά:
0 - 14 ημερών: 90 - 273 IU/l
15 ημ. - <1 έτους: 134 - 518 IU/l
1 ετ. - < 3 ετών: 156 - 369 IU/l
3 - 5 ετών: 144 - 327 IU/l
6 - 10 ετών: 153 -367 IU/l
Αγόρια:
11 - 15 ετών: 113 -438 U/l
16- 18 ετών: 56 - 167 U/l
Κορίτσια:
11 - 15 ετών: 64 - 359 U/l
16 - 18 ετών: 44 - 107 U/l
ΑΑΜΕΣΗ COOMBSΑυθημερόν2.5 ml ολικό αίμα (EDTA). Στους 2-8 0C.ΣυγκολλητινοαντίδρασηΑρνητικό ( - )
ΑΑΜΙΝΟ-ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΠΕΠΤΙΔΙΟ ΠΡΟΚΟΛΛΑΓΟΝΟΥ ΤΥΠΟΥ Ι (P1NP)Εντός 2 ημερών0.5 ml ορός ή πλάσμα (EDTA). Στους 2-8 0C έως 5 ημέρες.ECLIAΑνδ: 15 - 59 μg/l
Γυν.: 15 - 59 μg/l
Μετά εμμηνόπ.: 16 - 74 μg/l
ΑΑΜΙΝΟ-ΤΕΛΙΚΟ ΤΕΛΟΠΕΠΤΙΔΙΟ ΟΣΤΙΚΟΥ ΚΟΛΛΑΓΟΝΟΥ ΟΡΟΥ (N-Tx)Την επομένη0.5 ml ορός. Αιμολυμένα ή λιπαιμικά δείγματα ακατάλληλα. Στους 2-8 0C έως 24 ώρες. Στους -20 0C έως 1 μήνα.EIAΑνδ.: 5 - 24 nM BCE/l
Γυν.: 6 - 19 nM BCE/l
ΑΑΜΙΝΟ-ΤΕΛΙΚΟ ΤΕΛΟΠΕΠΤΙΔΙΟ ΟΣΤΙΚΟΥ ΚΟΛΛΑΓΟΝΟΥ ΟΥΡΩΝ (N-Tx)Την επομένη10ml Ούρα 24/ώρου ή 10ml Ούρα 2ης πρωινής ούρησης. Στους 2-8 0C έως 3 ημέρες. Στους -20 0C έως 1 μήνα.EIAΑνδ.: 3.0 - 51 nM BCE/mmol κρεατινίνης
Γυν.: 5.0 - 65 nM BCE/mmol κρεατινίνης
ΑΑΜΙΟΔΑΡΟΝΗ (ANGORON)Εντός 4 ημερών0.5 ml ορός ή πλάσμα (EDTA). Στους 2-8 0C έως  24 ώρες. Στους -20 0C έως 6 μήνες.HPLCΘεραπευτική συγκ.: 0.5 - 3.0 mg/l
ΑΑΜΜΩΝΙΑ (ΝΗ3)Αυθημερόν0.5 ml  πλάσμα  (EDTA). Συλλογή αίματος από νηστικό ασθενή, από φλέβα χωρίς στάση. Αποφυγή καπνίσματος. Άμεσος διαχωρισμός και κατάψυξη. Αιμολυμένα δείγματα ακατάλληλα.Ενζυμική-ΚινητικήΑνδ.: 27 - 102 μg/dl
Γυν.: 19 - 87 μg/dl
Παιδιά
2 - 12 ετών: <150 μg/dl
ΑΑΜΥΛΑΣΗ (ΔΙΑΣΤΑΣΗ)Αυθημερόν0.5 ml  ορός. Αιμολυμένα δείγματα ακατάλληλα. Στους 20-25 °C έως 8 ώρες στους 2-8 °C έως 3 ημέρες ή στους -20 °C έως 3 μήνεςΕνζυμική-Χρωματομετρική INSERT ABBOTT./ AMYLASE228 - 100 U/l
Παιδιά:
0 - 14 ημερών: 3 - 10 U/l
15 ημερών - < 13 εβδ.: 2 - 22 U/l
13 εβδ. - < 1 έτους: 3 - 50 U/l
1 έτους - < 18 ετών 25 - 101 U/l
ΑΑΜΥΛΑΣΗ (ΔΙΑΣΤΑΣΗ) ΟΥΡΩΝΑυθημερόν2ml Ούρα 24/ώρου χωρίς συντηρητικό. Στους 20-25 °C έως 24 ώρες στους 2-8 °C έως 3 ημέρες ή στους -20 °C έως 3 μήνεςΕνζυμική-ΧρωματομετρικήΤυχαίας Ούρησης:
Ανδ.: 16 - 491 U/l
Γυν.: 21 - 447 U/l
24ωρου: <410 U/24h
ΑΑΜΦΕΤΑΜΙΝΕΣΑυθημερόν3ml Ούρα τυχαίας ούρησης. Στους 2-8 0C έως  3 ημέρες. Στους -20 0C έως 1 μήνα.ΑνοσοπροσδιορισμόςΑρνητικό (-)
ΑΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΝΚ ΚΥΤΤΑΡΩΝΕντός 6 ημερών5 ml ολικό αίμα (EDTA). Στους 2-8 0C.PCR10-22 %
ΑΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΡΥΟΤΥΠΟΥΕντός 20 ημερών10 ml ολικό αίμα (EDTA). Στους 2-8 0C.Καλλιέργεια κυττάρωνΕιδικό έντυπο
ΑΑΝΑΣΤΑΛΤΙΝΗ (INHIBIN Β)Εντός 10 ημερών2.0 ml ορός. Στους 2-8 0C έως 7 ημέρες.ΕΙΑΑνδ.: <305 pg/ml
Γυν.: <255 pg/ml
μετά εμμηνόπαυση: <30 pg/ml
Παιδιά
10-13 ετών: 42 -340 pg/ml
14-17 ετών: 68-300 pg/ml
ΑΑΝΑΣΤΟΛΕΑΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΑΣΜΙΝΟΓΟΝΟΥ (PAI)Εντός 2 ημερών0.5 ml  πλάσμα (CITRATE ). Άμεσος διαχωρισμός. Στους 2-8 0C έως 8 ώρες. Στους -20 0C έως 1 μήνα.Χρωματομετρική0.3 - 3.5 U/ml
ΑΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΟ ΛΥΚΟΥΕντός 2 ημερών0.5 ml  πλάσμα ( CITRATE ). Άμεσος διαχωρισμός. Στους 2-8 0C έως 8 ώρες. Στους -20 0C έως 10 ημέρες.ΠηκτικήΑρνητικό ( - )
ΑΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΛΛΑΞΗΣ ΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΟΥ ΤΗΣ ΓΛΥΚΟΠΡΩΤΕΙΝΗΣΕντός 6 ημερών5 ml ολικό αίμα (EDTA). Στους 2-8 0C.PCRΕιδικό έντυπο
ΑΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΛΛΑΞΗΣ ΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΟΥ ΤΗΣ ΟΜΟΚΥΣΤΕΪΝΗΣ Α1298CΕντός 6 ημερών5 ml ολικό αίμα (EDTA). Στους 2-8 0C.PCRΕιδικό έντυπο
ΑΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΛΛΑΞΗΣ ΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΟΥ ΤΗΣ ΟΜΟΚΥΣΤΕΪΝΗΣ C677TΕντός 6ημερών5 ml ολικό αίμα (EDTA). Στους 2-8 0C.PCRΕιδικό έντυπο
ΑΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΛΛΑΞΗΣ ΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΘΡΟΜΒΙΝΗΣΕντός 6 ημερών5 ml ολικό αίμα (EDTA). Στους 2-8 0C.PCRΕιδικό έντυπο
ΑΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΛΛΑΞΗΣ ΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ V (FV-LEIDEN)Εντός 6 ημερών5 ml ολικό αίμα (EDTA). Στους 2-8 0C.PCRΕιδικό έντυπο
ΑΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΛΛΑΞΗΣ ΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΟΥ PAI-1Εντός 10 ημερών5 ml ολικό αίμα (EDTA). Στους 2-8 0C.PCRΕιδικό έντυπο
ΑΑΝΙΧΝΕΥΣΗ TOY ΒΑΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΒΡΟΥΚΕΛΛΑΣΕντός 8 ημερών5 ml ολικό αίμα (EDTA) ή οποιοδήποτε βιολογικό υγρό. Στους 2-8 0C.PCRΑρνητικό ( - )
ΑΑΝΙΧΝΕΥΣΗ TOY ΒΑΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΛΕΓΙΟΝΕΛΛΑΣ (L.PNEUMOPHILA)Εντός 10 ημερών5 ml ολικό αίμα (EDTA) ή οποιοδήποτε βιολογικό υγρό. Στους 2-8 0C.PCRΑρνητικό ( - )
ΑΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΟΥ ΙΟΥ ΤΗΣ ΓΡΙΠΗΣ ΑΑυθημερόνΡινοφαρυγγικό, φαρυγγικό επίχρισμα.ΑνοσοχρωματογραφίαΑρνητικό (-)
ΑΣτους 2-8 0C έως 24 ώρες.
ΑΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΟΥ ΙΟΥ ΤΗΣ ΓΡΙΠΗΣ Α, Η1Ν1Την επομένηΒρογχοκυψελιδικό έκκριμα (BAL), υλικά αναρρόφησης, πτύελα, ρινοφαρυγγικές ή στοματοφαρυγγικές αναρροφήσεις ή εκπλύματα και ρινοφαρυγγικά ή στοματοφαρυγγικά επιχρίσματα ΜΟΝΟ σε στυλεό* με συνθετικό άκρο (πολυεστέρα ή Dacron) και όχι βαμβακοφόρο ή ξύλινο στυλεό. Τα δείγματα διατηρούνται σε θερμοκρασία ψυγείου (2-80C) έως 4 ημέρες ή σε βαθιά κατάψυξη (-700C) για μεγαλύτερα διαστήματα.PCRΑρνητικό (-)
ΑΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΟΥ ΙΟΥ ΤΗΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ Β HBV-DNA (Ποιοτικός ή ποσοτικός προσδιορισμός)Προσυνεννόηση2.0 ml ορός ή πλάσμα (EDTA). Στους 2-8 0C έως 2 ημέρες. Στους -20 0C έως 1 μήνα.PCRΕιδικό έντυπο
ΑΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΟΥ ΙΟΥ ΤΗΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ C HCV-RNA (Ποιοτικός ή ποσοτικός προσδιορισμός)Προσυνεννόηση2.0 ml ορός ή πλάσμα (EDTA). Στους 2-8 0C έως 24 ώρες. Στους -20 0C έως 1 μήνα.PCRΕιδικό έντυπο
ΑΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΟΥ ΙΟΥ ΤΗΣ ΛΟΙΜΩΔΟΥΣ ΜΟΝΟΠΥΡΗΝΩΣΗΣ (EBV-DNA)Προσυνεννόηση5.0 ml ολικό αίμα (EDTA). Στους 2-8 0C.PCRΑρνητικό (-)
ΑΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΟΥ ΜΥΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟΥ ΤΗΣ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗΣ (MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS)ΠροσυνεννόησηΒιολογικά υγρά σε στείρα σωληνάρια EDTA, πτύελα και ούρα σε αποστειρωμένα δοχεία. Στους 2-8 0C.PCRΑρνητικό (-)
ΑΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΟΞΟΠΛΑΣΜΑΤΟΣΕντός 7 ημερών5 ml ολικό αίμα (EDTA) ή οποιοδήποτε βιολογικό υγρό. Στους 2-8 0C.PCRΑρνητικό (-)
ΑΑΝΙΧΝΕΥΣΗ / ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΙΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΘΗΛΩΜΑΤΟΣ (PAPILOMA VIRUS/ HPV-DNA)ΠροσυνεννόησηΚολποτραχηλικό ή ουριθρικό επίχρισμα. Λήψη δείγματος με αποστειρωμένη ψήκτρα και ρυθμιστικό διάλυμα. Στους 2-8 0C.PCRΕιδικό έντυπο
ΑΑΝΙΧΝΕΥΣΗ TΩΝ ΙΩΝ ΕΡΠΗΤΑ I ΚΑΙ IIΕντός 6 ημερών5 ml ολικό αίμα (EDTA) ή οποιοδήποτε βιολογικό υγρό. Στους 2-8 0C.PCRΑρνητικό ( - )
ΑΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΧΛΑΜΥΔΙΩΝ (PNEUMONIA/ PSITTACI)Εντός 8 ημερών5 ml ολικό αίμα (EDTA) ή οποιοδήποτε βιολογικό υγρό. Στους 2-8 0C.PCRΑρνητικό (-)
ΑΑΝΟΣΟΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ ΕΝΥΕντός 3 ημερών1 ml   ΕΝΥ.  Στους 2-8 0C έως 5 ημέρες.ΑγαρόζηΜη ανίχνευση παραπρωτεϊνών
ΑΑΝΟΣΟΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ ΟΡΟΥΤην επομένη1 ml   ορός. Στους 2-8 0C έως 2 εβδομάδες.ΑγαρόζηΜη ανίχνευση παραπρωτεϊνών
ΑΑΝΟΣΟΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ ΟΥΡΩΝΕντός 3 ημερών10 ml ούρα 24/ώρου. Στους 2-8 0C έως 3 ημέρες.ΑγαρόζηΜη ανίχνευση μονοκλωνικής πύκνωσης
ΑΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΗ IgAΑυθημερόν0.5 ml  ορός ή πλάσμα (EDTA). Στους 2-8 0C έως 8 μήνες στους - 20 0C έως  8 μήνες.Aνοσοθολοσιμετρική INSERT ABBOTT/ Immunoglobulin A>12 - 60 ετών:
Άνδρες: 63- 484 mg/dL
Γυναίκες: 65 - 421 mg/dL
> 60 ετών:
Άνδρες: 101 - 645 mg/dL
Γυναίκες: 69 - 517 mg/dL
Αγόρια:
0 - 3 μηνών: 1-34 mg/dL
> 3 μηνών - 1 έτους: 8-91 mg/dL
>1 - 12 ετών: 21-291 mg/dL
Κορίτσια:
0 - 3 μηνών: 1-34 mg/dL
> 3 μηνών - 1 έτους: 8-91 mg/dL
>1 - 12 ετών: 21-282 mg/dL
ΑΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΗ IgDΑυθημερόν0.5 ml  ορός ή πλάσμα (EDTA). Στους 2-8 0C έως 1 μήνα.Aνοσοθολοσιμετρική0 - 8 mg/dl
Νεογέννητα < 1.0 mg/dl
ΑΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΗ IgEΑυθημερόν0.5 ml ορός. Αιμολυμένα δείγματα ακατάλληλα. Στους 2-8 0C έως  7  ημέρες.Χημειοφωταύγεια (CLIA) INSERT SIEMENS Ολική IgE (tIgE)< 158 IU/ml
Παιδιά
< 1 έτους: 1.4 - 52.3 IU/ml
1-4 ετών: 0.4 - 352 IU/ml
5-10 ετών: 0.5 - 393 IU/ml
11-15 ετών: 1.9 - 170 IU/ml
ΑΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΗ IgGΑυθημερόν0.5 ml ορός ή πλάσμα (EDTA). Στους 2-8 0C έως 8 μήνες στους - 20 0C έως  8 μήνες.Aνοσοθολοσιμετρική INSERT ABBOTT Immunoglobulin G> 2 - 80 ετών:
Άνδρες: 540 - 1822 mg/dL
Γυναίκες: 552 - 1631 mg/dL
Αγόρια:
0 - 1 μηνών: 397-1765 mg/dL
> 1 μηνος - 1 έτους: 205-948 mg/dL
> 1 - 2 ετών: 475-1210 mg/dL
Κορίτσια:
0 - 1 μηνών: 391-1737 mg/dL
> 1 μηνος - 1 έτους: 203-934 mg/dL
> 1 - 2 ετών: 483-1226 mg/dL
ΑΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΗ IgG ΥΠΟΤΑΞΕΙΣΕντός 4 ημερών2.0 ml ορός. Στους 2-8 0C έως 8 ημέρες.ΘολοσιμετρικήIgG1: 490 - 1140 mg/dl
IgG2: 150 - 640 mg/dl
IgG3: 20 - 110 mg/dl
IgG4: 8 - 140 mg/dl
Παιδιά
2 - 4 ετών
IgG1: 320 - 940 mg/dl
IgG2: 60 - 300 mg/dl
IgG3: 13 - 126 mg/dl
IgG4: 1.0 - 150 mg/dl
4 - 9 ετών
IgG1: 370 - 1080 mg/dl
IgG2: 75 - 410 mg/dl
IgG3: 13 - 142 mg/dl
IgG4: 1.0 - 210 mg/dl
9 - 12 ετών
IgG1: 400 – 1150 mg/dl
IgG2: 98 - 480 mg/dl
IgG3: 15 - 149 mg/dl
IgG4: 4.0 - 230 mg/dl
ΑΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΗ IgMΑυθημερόν0.5 ml ορός ή πλάσμα (EDTA). Στους 2-8 0C έως 4 μήνες στους - 20 0C έως  6 μήνες.Aνοσοθολοσιμετρική INSERT ABBOTT Immunoglobulin M > 12 ετών:
Άνδρες: 22 - 240 mg/dL
Γυναίκες: 33 - 293 mg/dL
Νεογνά: 6 - 21 mg/dL
Αγόρια:
3 μηνών - 1 έτους: 17 - 143 mg/dL
> 1 - 12 ετών: 41 - 183 mg/dL
Κορίτσια
3 μηνών - 1 έτους: 17 - 150 mg/dL
> 1 - 12 ετών: 47 - 240 mg/dL
ΑΑΝΤΙΓΟΝΑ ΙΣΤΟΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ HLA AΕντός 8 ημερών10 ml ολικό αίμα (EDTA). Στους 2-8 0C.PCRΕιδικό έντυπο
ΑΑΝΤΙΓΟΝΟ ΙΣΤΟΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ HLA A - B - C (ΤΑΞΗΣ Ι )Εντός 8 ημερών10 ml ολικό αίμα (EDTA). Στους 2-8 0C.PCRΕιδικό έντυπο
ΑΑΝΤΙΓΟΝΑ ΙΣΤΟΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ HLA BΕντός 8 ημερών10 ml ολικό αίμα (EDTA). Στους 2-8 0C.PCRΕιδικό έντυπο
ΑΑΝΤΙΓΟΝΟ ΙΣΤΟΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ HLA B-27Εντός 6 ημερών5 ml ολικό αίμα (EDTA). Στους 2-8 0C.PCRΑρνητικό ( - )
ΑΑΝΤΙΓΟΝΑ ΙΣΤΟΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ HLA CΕντός 8 ημερών10 ml ολικό αίμα (EDTA). Στους 2-8 0C.PCRΕιδικό έντυπο
ΑΑΝΤΙΓΟΝΑ ΙΣΤΟΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ HLA DQΕντός 8 ημερών10 ml ολικό αίμα (EDTA). Στους 2-8 0C.PCRΕιδικό έντυπο
ΑΑΝΤΙΓΟΝΑ ΙΣΤΟΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ HLA DRΕντός 8 ημερών10 ml ολικό αίμα (EDTA). Στους 2-8 0C.PCRΕιδικό έντυπο
ΑΑΝΤΙΓΟΝΟ ΙΣΤΟΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ HLA DR - DQ - DP (ΤΑΞΗΣ ΙΙ )Εντός 8 ημερών10 ml ολικό αίμα (EDTA). Στους 2-8 0C.PCRΕιδικό έντυπο
ΑΑΝΤΙΓΟΝΟ e (HbeAg)Αυθημερόν0.5 ml ορός ή πλάσμα (EDTA,Ηπαρίνη). Στους 2-8 0C έως 7 ημέρες.Μικροσωματιδιακή Ανοσοεξέταση Χημειοφωταύγειας (CMIA) INSERT ABBOTTIndex: Αρνητικό < 1.0
Θετικό ≥ 1.0
ΑΑΝΤΙΔΙΟΥΡΙΤΙΚΗ (hADH-VASOPRESSIN)Εντός 3 ημερών2.0 ml παγωμένο πλάσμα (EDTA ή Ηπαρίνη). Μετά από 12ωρη νηστεία και 6 ώρες χωρίς υγρά συμπεριλαμβανομένου και του νερού. Άμεσος διαχωρισμός και διατήρηση στους -20 0C σε πλαστικό σωληνάριο.ΕΙΑ< 8 pg/ml
> 60 ετών: < 12 pg/ml
Παιδιά:< 8 pg/ml
ΑΑΝΤΙΔΡΑΣΗ WIDALΑυθημερόν0.5 ml ορός. Αιμολυμένα ή λιπαιμικά δείγματα ακατάλληλα. Στους 2-8 0C έως 7 ημέρες.Συγκολλητινοαντίδραση< 1/40 Αρνητικό ( - )
ΑΑΝΤΙΔΡΑΣΗ WRIGHTΑυθημερόν1.0 ml ορός. Αιμολυμένα ή λιπαιμικά δείγματα ακατάλληλα. Στους 2-8 0C έως 7 ημέρες.Συγκολλητινοαντίδραση< 1/40 Αρνητικό ( - )
ΑΑΝTΙΘΡΟΜΒΙΝΗ ΙΙΙ (Δραστικότητα)Αυθημερόν0.5 ml  πλάσμα (CITRATE ). Άμεσος διαχωρισμός. Στους 2-8 0C έως 2 ημέρες.Κινητική Χρωματομετρική80 - 120 %
ΑΑΝΤΙΘΥΡΕΟΕΙΔΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ 1.ΑΝΤΙΘΥΡΕΟΣΦΑΙΡΙΝΙΚΑ (ANTI-Tg) 2.ΘΥΡΕΟΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΑΣΗΣ (ANTI-TPO)Αυθημερόν0.5 ml ορός. Στους 2-8 0C έως 3 ημέρες. Στους -200C έως 1 μήνα.Χημειοφωταύγεια (CLIA) [INSERT SIEMENS αντι-Tg (aTG) & αντι-TPO (aTPO)]ANTI-Tg: < 4.5 IU/ml
ANTI-TPO: < 60 U/ml
ΑΑΝΤΙΘΥΡΕΟΕΙΔΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΣΩΜΙΑΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ (ΑΘΑ-Μ)Αυθημερόν0.5 ml ορός ή πλάσμα (EDTA). Στους 2-8 0C έως 3 ημέρες. Στους -200C έως 1 μήνα.EIA<50 IU/ml
ΑΑΝΤΙ-ΙΣΤΟΝΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑΕντός 3 ημερών0.5 ml ορός ή πλάσμα. Άμεση φυγοκέντριση και διαχωρισμός. Αιμολυμένα ή λιπαιμικά δείγματα ακατάλληλα. Στους 2-8 0C έως 7 ημέρες.EIAΑρνητικό (-)
ΑΑΝΤΙΚΕΝΤΡΟΜΕΡΙΔΙΑΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑΤην επομένη0.5 ml ορός ή πλάσμα. Άμεση φυγοκέντριση και διαχωρισμός. Αιμολυμένα ή λιπαιμικά δείγματα ακατάλληλα. Στους 2-8 0C έως  7 ημέρες.EIAΑρνητικό (-)
ΑΑΝΤΙΜΙΤΟΧΟΝΔΡΙΑΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ (ΑΜΑ)Εντός 2 ημερών0.5 ml ορός ή πλάσμα. Στους 2-8 0C έως  4 ημέρες. Στους - 20 0C για περισσότεροEIA< 8 AU/ml Αρνητικό (-)
>12 AU/ml Θετικό (+)
ΑΑΝΤΙΠΑΤΡΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑΕντός 8 ημερών5.0 ml ολικό αίμα (EDTA) άνδρα & 1.0 ml ορός γυναίκας. Ολικό αίμα σε θερμοκρασία δωματίου και ορός στους 2-8 0C έως 24 ώρες.Κυτταρομετρία Ροήςindex < 1.5 Αρνητικό (-)
>2.5 Θετικό (+)
ΑΑΝΤΙΠΥΡΗΝΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ (ΑΝΑ με ανοσοφθορισμό)Την επομένη0.5 ml ορός. Στους 2-8 0C έως 3 ημέρες. Στους - 20 0C έως 6 μήνες.IFA /INDIRECT IMMUNOFLUORESNENCE TEST/MENARINI DIAGNOSTICS< 1/160 Αρνητικό (-)
ΑΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΠΡΩΤΕΙΝΗ C (APC-R)Εντός 2 ημερών1.0 ml πλάσμα (CITRATE). Άμεση φυγοκέντριση και διαχωρισμός. Αιμόλυση ή λιπαιμία επηρεάζουν τα αποτελέσματα. Στους 2-8 0C έως 8 ώρες. Στους - 20 0C έως 6 μήνες. μετά από διπλή φυγοκέντριση.Πηκτικήratio > 0.8 Αρνητικό (-)
ratio < 0.8 Θετικό (+)
ΑΑΝΤΙΣΤΡΕΠΤΟΛΥΣΙΝΗ (ASTO ποιοτικό)Αυθημερόν0.5 ml ορός. Στους 2-8 0C έως 3 ημέρες. Στους - 20 0C έως  6 μήνες.ΣυγκολλητινοαντίδρασηΑρνητικό (-)
ΑΑΝΤΙΣΤΡΕΠΤΟΛΥΣΙΝΗ (ASTO ποσοτικό)Αυθημερόν0.5 ml ορός. Στους 2-8 0C έως 2 ημέρες. για περισσότερο στους - 20 0CAνοσοθολοσιμετρική INSERT ABBOTT< 200 ΙU/ml
Παιδιά προσχολ. ηλικίας: < 100 IU/mL
Παιδιά σχολικής ηλικίας: 166-250 IU/mL
ΑΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΑΔΕΝΟΪΟΥ IgGΕντός 6 ημερών0.5 ml ορός. Στους 2-8 0C έως 7 ημέρες.EIA< 9.0 NTU Αρνητικό (-)
> 11.0 NTU Θετικό (+)
ΑΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΑΔΕΝΟΪΟΥ IgMΕντός 6 ημερών0.5 ml ορός. Στους 2-8 0C έως 7 ημέρες.EIA< 9.0 NTU Αρνητικό (-)
> 11.0 NTU Θετικό (+)
ΑΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΑΙΘΑΝΟΛΑΜΙΝΗΣ IgGΕντός 6 ημερών1.0 ml ορός. Στους 2-8 0C έως 3 ημέρες. Στους -20 0C έως 1 μήνα.EIA< 16 IU/ml Αρνητικό (-)
ΑΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΑΙΘΑΝΟΛΑΜΙΝΗΣ IgMΕντός 6 ημερών1.0 ml ορός. Στους 2-8 0C έως 3 ημέρες. Στους -20 0C έως 1 μήνα.EIA< 22 IU/ml Αρνητικό (-)
ΑΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ASPERGILUS FUMIGATUSΠροσυνεννόηση0.5 ml ορός. Στους 2-8 0C έως 5 ημέρες. Στους -20 0C έως 1 μήνα.ΣυγκολλητινοαντίδρασηΑρνητικό (-)
ΑΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ β2-ΓΛΥΚΟΠΡΩΤΕΪΝΗΣ-1 IgG (AB2GP1)Την επομένη0.5 ml ορός. Στους 2-8 0C έως 4 ημέρες. Στους -20 0C για περισσότροEIA< 12 AU/ml Αρνητικό (-)
> 18 AU/ml Θετικό (+)
ΑΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ β2-ΓΛΥΚΟΠΡΩΤΕΪΝΗΣ-1 IgM (AB2GP1)Την επομένη. 0.5 ml ορός. Στους 2-8 0C έως 4 ημέρες. Στους -20 0C για περισσότροEIA< 12 AU/ml Αρνητικό (-)
> 18 AU/ml Θετικό (+)
ΑΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΒΡΟΥΚΕΛΛΑΣ IgGΕντός 2 ημερών0.5 ml ορός. Στους 2-8 0C έως 5 ημέρες.EIAIndex: < 0.9 Αρνητικό (-)
> 1.1 Θετικό (+)
ΑΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΒΡΟΥΚΕΛΛΑΣ IgMΕντός 2 ημερών0.5 ml ορός. Στους 2-8 0C έως 5 ημέρες.EIAIndex: < 0.9 Αρνητικό (-)
> 1.1 Θετικό (+)
ΑΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ BARTONELLA HENSELAE IgGΠροσυνεννόηση0.5 ml ορός. Στους 2-8 0C έως 3 ημέρες. Στους -20 0C έως 1 μήνα.IFA≤1/32 Αρνητικό (-)
≥ 1/128 Θετικό (+)
ΑΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ BARTONELLA HENSELAE IgMΠροσυνεννόηση0.5 ml ορός. Στους 2-8 0C έως 3 ημέρες. Στους -20 0C έως 1 μήνα.IFA< 1/10 Αρνητικό (-)
≥ 1/20 Θετικό (+)
ΑΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ BARTONELLA QUINTANA IgGΠροσυνεννόηση0.5 ml ορός. Στους 2-8 0C έως 3 ημέρες. Στους -20 0C έως 1 μήνα.IFA≤ 1/32 Αρνητικό (-)
≥ 1/128 Θετικό (+)
ΑΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ BARTONELLA QUINTANA IgMΠροσυνεννόηση0.5 ml ορός. Στους 2-8 0C έως 3 ημέρες. Στους -20 0C έως 1 μήνα.IFA< 1/10 Αρνητικό (-)
≥ 1/20 Θετικό (+)
ΑΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ BORDETELLA PERTUSSIS IgGΠροσυνεννόηση0.5 ml ορός. Στους 2-8 0C έως 5 ημέρες.EIA< 9 NTU Αρνητικό (-)
9 - 11 NTU Ασθενώς θετικό (+/-)
> 11 NTU Θετικό (+)
ΑΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ BORDETELLA PERTUSSIS IgMΠροσυνεννόηση0.5 ml ορός. Στους 2-8 0C έως 5 ημέρες.EIA< 9 NTU Αρνητικό (-)
9 - 11 NTU Ασθενώς θετικό (+/-)
> 11 NTU Θετικό (+)
ΑΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ BORRELIA BURGDOFERI IgG - IgM (LYME)Προσυνεννόηση0.5 ml ορός. Στους 2-8 0C έως 7 ημέρες.ELFA< 0.75 Αρνητικό (-)
0.75-1.0 Ασθενώς Θετικό (+/-)
> 1.0 Θετικό (+)
ΑΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΓΛΟΙΑΔΙΝΗΣ IgAΤην επομένη0.5 ml ορός. Στους 2-8 0C έως 3ημέρες. Στους -20 0C για περισσότερο.EIA< 12 AU/ml Αρνητικό (-)
12.0 – 18.0 AU/ml Ασθ. Θετικό (+/-)
> 18 AU/ml Θετικό (+)
ΑΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΓΛΟΙΑΔΙΝΗΣ IgGΤην επομένη0.5 ml ορός. Στους 2-8 0C έως 3ημέρες. Στους -20 0C για περισσότερο.EIA< 12 AU/ml Αρνητικό (-)
12.0 – 18.0 AU/ml Ασθ. Θετικό (+/-)
> 18 AU/ml Θετικό (+)
ΑΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΓΛΟΙΑΔΙΝΗΣ IgMΤην επομένη0.5 ml ορός. Στους 2-8 0C έως 3ημέρες. Στους -20 0C για περισσότερο.EIA< 12 AU/ml Αρνητικό (-)
12.0 – 18.0 AU/ml Ασθ. Θετικό (+/-)
> 18 AU/ml Θετικό (+)
ΑΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ CANDIDA ALBICANS IgGΕντός 5 ημερών0.5 ml ορός ή πλάσμα . Στους 2-8 0C έως 5 ημέρες.EIA< 10 NTU Αρνητικό (-)
ΑΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ CANDIDA ALBICANS IgMΕντός 5 ημερών0.5 ml ορός ή πλάσμα . Στους 2-8 0C έως 5 ημέρες.EIAIndex: < 0.40 Αρνητικό (-)
ΑΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ CANDIDA ALBICANS IgΑΕντός 5 ημερών0.5 ml ορός ή πλάσμα. Στους 2-8 0C έως 5 ημέρες.EIAIndex: < 0.40 Αρνητικό (-)
ΑΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ COXIELLA BURNETI IgGΕντός 10 ημερών0.5 ml ορός. Αιμολυμένα δείγματα ακατάλληλα. Στους 2-8 0C έως 5 ημέρες.IFA< 1/16 Αρνητικό (-)
> 1/16 Θετικό (+)
ΑΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ COXIELLA BURNETI IgMΕντός 10 ημερών0.5 ml ορός. Αιμολυμένα δείγματα ακατάλληλα. Στους 2-8 0C έως 5 ημέρες.IFA< 1/16 Αρνητικό (-)
> 1/16 Θετικό (+)
ΑΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ COXSACKIE ΤΥΠΟΥ ΒΠροσυνεννόηση0.5 ml ορός. Στους 2-8 0C έως  5 ημέρες.Αντίδραση εξουδετερωτικών αντισωμάτωνCoxsackie B1-B2-B3-B4-B5
< 1/256 Αρνητικό(-)
≥ 1/256 Ένδειξη πρόσφατης λοίμωξης
ΑΑντισώματα έναντι της αποκαρβοξυλάσης του γλουταμικού οξέος (ANTI-GAD)Την επομένη0.5 ml ορός. Στους 2-8 0C έως 12 ώρες. Στους -200C έως 1 μήνΧημειοφωταύγεια (CLIA)< 17 IU/ml Αρνητικό (-)
≥ 17 IU/ml Θετικό (+)
ΑΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΛΙΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΠΥΛΩΡΟΥ IgA (HELICOBACTER PYLORI IgA)Την επομένη0.5 ml ορός. . Αιμολυμένα ή λιπαιμικά δείγματα ακατάλληλα. Στους 2-8 0C έως 4 ημέρες. Στους -20 0C για περισσότερο.EIAIndex: < 0.8 Αρνητικό (-)
0.8 - 1.2 Ασθενώς θετικό (+/-)
> 1.2 Θετικό (+)
ΑΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΛΙΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΠΥΛΩΡΟΥ IgG (HELICOBACTER PYLORI IgG)Την επομένη0.5 ml ορός. Άμεση φυγοκέντριση και διαχωρισμός. Αιμολυμένα ή λιπαιμικά δείγματα ακατάλληλα. Στους 2-8 0C έως 3 ημέρες.EIA< 8 AU/ml Αρνητικό (-)
8 - 12 AU/ml Ασθενώς θετικό (+/-)
> 12 AU/ml Θετικό (+)
ΑΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΛΙΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΠΥΛΩΡΟΥ IgΜ (HELICOBACTER PYLORI IgΜ)Αυθημερόν0.5 ml ορός. Άμεση φυγοκέντριση και διαχωρισμός. Αιμολυμένα ή λιπαιμικά δείγματα ακατάλληλα. Στους 2-8 0C έως 3 ημέρες.EIA< 1.0 U/ml Αρνητικό (-)
≥ 1.0 U/ml Θετικό (+)
ΑΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ TETANOYΠροσυνεννόηση0.5 ml ορός ή πλάσμα (EDTA). Αιμολυμένα, ικτερικά ή λιπαιμικά δείγματα ακατάλληλα. Στους 2-8 0C έως 7 ημέρες.IFA< 0.1 IU/ml Αρνητικό (-)
0.1 - 0.5 IU/ml Ασθ.Θετικό (+/-)
> 0.5 IU/ml Θετικό (+)
Ερμηνεία IgG αντισωμάτων
0.1 - 0.5 IU/ml: Συνισταται επαναληπτικός εμβολιασμός για μακροχρόνια ανοσοπροστασία
> 0.5 - 1.1 IU/ml : Επαρκής ανοσοπροστασία, επαναληπτικός εμβολιασμός σε 2-5 χρόνια.
> 1.1 - 5.0 IU/ml : Επαρκής ανοσοπροστασία, επαναληπτικός εμβολιασμός σε 5-10 χρονια.
> 5.0 IU/ml : Επαρκής ανοσοπροστασία, επαναληπτικός εμβολιασμός σε 10 χρόνια.
ΑΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΔΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΕντός 6 ημερών0.5 ml ορός. Στους 2-8 0C έως 3 ημέρες. Στους -20 0C έως 1 μήνα.EIAΑρνητικό (-) <20 U/mL
Θετικό (+) ≥ 20 U/ml
ΑΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΔΟΜΥΪΟΥ IgAΤην επομένη0.5 ml ορός. Στους 2-8 0C έως 14 ημέρες.EIA< 9 AU/ml Αρνητικό
≥ 16 AU/ml Θετικό
ΑΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΔΟΜΥΪΟΥ IgGΤην επομένη0.5 ml ορός. Στους 2-8 0C έως 14 ημέρες.EIA< 20 AU/ml Αρνητικό
≥ 20 AU/ml Θετικό
ΑΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΡΠΗΤΟΣ Ι IgG (HSV I IgG)Αυθημερόν0.5 ml ορός ή πλάσμα. Στους 2-8 0C έως 14 ημέρες. Στους -20 0C για περισσότεροΧημειοφωταύγειαindex ≤ 0.9 Αρνητικό (-)
≥ 1.1 Θετικό (+)
ΑΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΡΠΗΤΟΣ Ι IgM (HSV I IgM)Αυθημερόν0.5 ml ορός ή πλάσμα. Στους 2-8 0C έως 14 ημέρες. Στους -20 0C για περισσότεροΧημειοφωταύγειαindex ≤ 0.9 Αρνητικό (-)
≥ 1.1 Θετικό (+)
ΑΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΡΠΗΤΟΣ ΙI IgG (HSV II IgG)Αυθημερόν0.5 ml ορός ή πλάσμα. Στους 2-8 0C έως  14 ημέρες. Στους -20 0C για περισσότεροΧημειοφωταύγειαindex ≤ 0.9 Αρνητικό (-)
≥ 1.1 Θετικό (+)
ΑΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΡΠΗΤΟΣ (ΙI) IgM (HSV II IgM)Αυθημερόν0.5 ml ορός ή πλάσμα. Στους 2-8 0C έως 14 ημέρες. Στους -20 0C για περισσότεροΧημειοφωταύγειαindex ≤ 0.9 Αρνητικό (-)
≥ 1.1 Θετικό (+)
ΑΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΡΥΘΡΑΣ IgGΑυθημερόν0.5 ml ορός ή πλάσμα (EDTA). Στους 2-8 0C έως 14 ημέρες.Χημειοφωταύγεια (Insert Abbott Rubella IgG)< 4.9 IU/ml Αρνητικό (-)
4.9 - 9.9 IU/ml Ασθενώς θετικό (+/-)
≥ 10 IU/ml Θετικό (+)
ΑΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΡΥΘΡΑΣ IgMΑυθημερόν0.5 ml ορός. Στους 2-8 0C έως 14 ημέρες.Χημειοφωταύγεια (Insert Abbott Rubella IgM)Index: < 1.2 Αρνητικό (-)
1.2 - 1.6 Ασθενώς θετικό (+/-)
> 1.6 Θετικό (+)
ΑΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΧΙΝΟΚΟΚΚΟΥ IgGΕντός 3 ημερών0.5 ml ορός. Στους 2-8 0C έως 7 ημέρες.EIAIndex: < 0.9 Αρνητικό (-)
≥ 1.1 Θετικό (+)
ΑΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ECHO IgGΠροσυνεννόηση0.5 ml ορός. Στους 2-8 0C έως 5 ημέρες.IFAIgG < 1/40 Αρνητικό(-)
ΑΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ECHO IgMΠροσυνεννόηση0.5 ml ορός. Στους 2-8 0C έως 5 ημέρες.IFAIgM < 1/10 Αρνητικό(-)
ΑΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ EPSTEIN BARR (VCA) IgG (EBV - IgG)Αυθημερόν0.5 ml ορός ή πλάσμα. Άμεση φυγοκέντριση και διαχωρισμός. Αιμολυμένα ή λιπαιμικά δείγματα ακατάλληλα. Στους 2-8 0C έως 14 ημέρες.ΧημειοφωταύγειαIndex: < 0.75 Αρνητικό (-)
≥ 1.00 Θετικό (+)
ΑΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ EPSTEIN BARR(VCA) IgM (EBV - IgM )Αυθημερόν0.5 ml ορός ή πλάσμα. Άμεση φυγοκέντριση και διαχωρισμός. Αιμολυμένα ή λιπαιμικά δείγματα ακατάλληλα. Στους 2-8 0C έως 14 ημέρες.ΧημειοφωταύγειαIndex: < 0.50 Αρνητικό (-)
≥ 1.00 Θετικό (+)
ΑΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ Α IgMΑυθημερόν0.5 ml ορός ή πλάσμα (EDTA,Ηπαρίνη). Στους 2-8 0C έως 7 ημέρες. Χημειοφωταύγεια (CLIA)Index: Αρνητικό < 0.8
Θετικό ≥ 1.2
ΑΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ Α ΟΛΙΚΑΑυθημερόν0.5 ml ορός ή πλάσμα (EDTA,Ηπαρίνη). Στους 2-8 0C έως 7 ημέρες. Χημειοφωταύγεια (CLIA)< 20 IU/ml Αρνητικό (-)
≥ 20 IU/ml Θετικό (+)
ΑΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ C (HCV)Αυθημερόν0.5 ml ορός ή πλάσμα. Δείγματα που διαχωρίζονται με καθίζηση ακατάλληλα. Αιμολυμένα ή λιπαιμικά δείγματα ακατάλληλα. Στους 2-8 0C έως 7 ημέρες.Χημειοφωταύγεια (Insert Abbott Anti-HCV)Index: Αρνητικό < 1.0
Θετικό ≥ 1.0
ΑΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ D ΟΛΙΚΑΤην επομένη0.5 ml ορός. Στους 2-8 0C έως 7 ημέρες.EIAΑρνητικό (-)
ΑΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ HIV I & II (HIV Ag / Ab combi)Αυθημερόν0.5 ml ορός ή πλάσμα. Δείγματα που διαχωρίζονται με καθίζηση ακατάλληλα. Αιμολυμένα ή λιπαιμικά δείγματα ακατάλληλα. Στους 2-8 0C έως 7 ημέρες.Χημειοφωταύγεια (Insert Abbott HIV Ag/Ab Combo)Index: Αρνητικό < 1.0
Θετικό ≥ 1.0
ΑΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ HTLV 1 & 2Εντός 10 ημερών0.5 ml ορός. Στους 2-8 0C έως 7 ημέρες.EIAΑρνητικό (-)
ΑΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΙΛΑΡΑΣ IgGΤην επομένη0.5 ml ορός. Στους 2-8 0C έως 4 ημέρες Στους -20 0C για περισσότεροEIAIndex: < 0.8 Αρνητικό (-)
0.8 - 1.2 Ασθενώς θετικό (+/-)
> 1.2 Θετικό (+)
ΑΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΙΛΑΡΑΣ IgMΤην επομένη0.5 ml ορός. Στους 2-8 0C έως 4 ημέρες Στους -20 0C για περισσότερο.EIAIndex: < 0.9 Αρνητικό (-)
0.9 - 1.1 Ασθενώς θετικό (+/-)
> 1.1 Θετικό (+)
ΑΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣΕντός 3 ημερών0.5 ml ορός. Στους 2-8 0C έως 7 ημέρες.EIA< 20.0 Αρνητικό (-)
≥ 20.0 Θετικό (+)
ΑΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΝΣΓΛΟΥΤΑΜΙΝΑΣΗΣ IgAΤην επομένη0.5 ml ορός Στους 2-8 0C έως 14 ημέρες.EIA< 12 AU/ml Αρνητικό (-)
12.0 – 18.0 AU/ml Ασθ. Θετικό (+/-)
> 18 AU/ml Θετικό (+)
ΑΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΝΣΓΛΟΥΤΑΜΙΝΑΣΗΣ IgGΤην επομένη0.5 ml ορός Στους 2-8 0C έως 14 ημέρες.EIA< 12 AU/ml Αρνητικό (-)
12.0 – 18.0 AU/ml Ασθ. Θετικό (+/-)
> 18 AU/ml Θετικό (+)
ΑΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ INFLUENZA A & B IgGΠροσυνεννόηση0.5 ml ορός. Στους 2-8 0C έως 5 ημέρες.EIA< Αρνητικό (-)
ΑΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ INFLUENZA A & B IgMΠροσυνεννόηση0.5 ml ορός. Στους 2-8 0C έως 5 ημέρες.EIAΑρνητικό (-)
ΑΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΚΑΡΔΙΟΛΙΠΙΝΗΣ IgΑΤην επομένη0.5 ml ορός. Στους 2-8 0C έως 3 ημέρες. Στους -20 0C για περισσότεροEIA< 8 U/ml Αρνητικό (-)
> 12 U/ml Θετικό (+)
ΑΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΚΑΡΔΙΟΛΙΠΙΝΗΣ IgGΤην επομένη0.5 ml ορός. Στους 2-8 0C έως 3 ημέρες. Στους -20 0C για περισσότεροEIA< 8 U/ml Αρνητικό (-)
> 12 U/ml Θετικό (+)
ΑΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΚΑΡΔΙΟΛΙΠΙΝΗΣ IgMΤην επομένη0.5 ml ορός. Στους 2-8 0C έως 3 ημέρες Στους -20 0C για περισσότεροEIA< 8 U/ml Αρνητικό (-)
> 12 U/ml Θετικό (+)
ΑΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ TSH (antiTSH-R)Αυθημερόν0.5 ml ορός Στους 2-8 0C έως 3 ημέρες Στους -200C έως 1 μήνα .ECLIA< 1.75 IU/l
ΑΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΓΑΛΟΪΟΥ IgG (CMV IgG)Αυθημερόν0.5 ml ορός. Στους 2-8 0C έως 14 ημέρες.Χημειοφωταύγεια (Insert Abbott CMV IgG)< 6.0 AU/ml Αρνητικό (-)
≥ 6.0 AU/ml Θετικό (+)
ΑΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΓΑΛΟΪΟΥ IgM (CMV IgM)Αυθημερόν0.5 ml ορός. Στους 2-8 0C έως 14 ημέρες.Χημειοφωταύγεια (Insert Abbott CMV IgM)Index: < 0.85 Αρνητικό (-)
0.85 - 1.0 Ασθενώς θετικό (+/-)
> 1.0 Θετικό (+)
ΑΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΛΕΓΙΟΝΕΛΛΑΣ (LEGIONELLA PNEUMOPHILA)Εντός 6 ημερών0.5 ml ορός. Στους 2-8 0C έως 5 ημέρες.IFA< 1/ 16 Αρνητικό (-)
≥ 1/32 Θετικό (+)
ΑΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΛΕΙΣΜΑΝΙΑΣ IgG (LEISMANIA DONOVANI)Εντός 6 ημερών0.5 ml ορός. Στους 2-8 0C έως 7 ημέρες.IFA< 1/320 Αρνητικό (-)
ΑΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΛΕΙΣΜΑΝΙΑΣ IgM (LEISMANIA DONOVANI)Εντός 6 ημερών0.5 ml ορός. Στους 2-8 0C έως 7 ημέρες.IFA< 1/10 Αρνητικό (-)
ΑΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΛΕΙΩΝ ΜΥΪΚΩΝ ΙΝΩΝ (ASMA)Εντός 2 ημερών0.5 ml ορός ή πλάσμα. Στους 2-8 0C έως 14 ημέρες.IFA< 1/40 Αρνητικό ( - )
ΑΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΛΕΠΤΟΣΠΕΙΡΩΣΗΣ IgGΠροσυνεννόηση0.5 ml ορός. Στους 2-8 0C έως 3 ημέρες.IFA< 1/64 Αρνητικό (-)
≥ 1/128 Θετικό (+)
ΑΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΛΕΠΤΟΣΠΕΙΡΩΣΗΣ IgMΠροσυνεννόηση0.5 ml ορός. Στους 2-8 0C έως 3 ημέρες.ELISA< 15 Αρνητικό (-)
15 - 20 Ασθ. Θετικό (+/-)
> 20 Θετικό (+)
ΑΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΛΙΣΤΕΡΙΑΣ (1+4b)Αυθημερόν0.5 ml ορός. Στους 2-8 0C έως 5 ημέρες.LATEXΑρνητικό (-)
ΑΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΜΥΕΛΟΠΕΡΟΞΕΙΔΑΣΗΣ (P-ANCA)Την επομένη0.5 ml ορός ή Αιμολυμένα ή λιπαιμικά δείγματα ακατάλληλα Στους 2-8 0C έως 3 ημέρες. Στους -200C για περισσότερο.EIA< 16 AU/ml Αρνητικό ( - )
≥ 24 AU/ml Θετικό ( + )
ΑΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΟΛΙΚΑ (ΠΝΕΥΜΟΝΙΑΣ)Εντός 2 ημερών0.5 ml ορός. Στους 2-8 0C έως 14 ημέρες.EIAΑρνητικό (-)
ΑΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΑΣ IgGΤην επομένη0.5 ml ορός. Στους 2-8 0C έως 14 ημέρες.EIA< 10 IU/ml Αρνητικό (-)
10 - 12 IU/ml Ασθενώς θετικό (+/-)
> 12 IU/ml Θετικό (+)
ΑΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΑΣ IgMΤην επομένη0.5 ml ορός. Στους 2-8 0C έως 14 ημέρες.EIA< 10 IU/ml Αρνητικό (-)
10 - 12 IU/ml Ασθενώς θετικό (+/-)
> 12 IU/ml Θετικό (+)
ΑΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ MUSK (Anti-MUSK)Εντός 6 ημερών1.0 ml ορός. Στους 2-8 0C έως  7 ημέρες.EIAΑρνητικό (-)
ΑΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΝΗΣΙΔΙΑΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ (ICA)Εντός 6 ημερών0.5 ml ορός. Στους 2-8 0C έως 7 ημέρες.EIAIndex: < 0.9 Αρνητικό (-)
> 1.1 Θετικό (+)
ΑΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΠΑΡΩΤΙΤΙΔΑΣ IgGΤην επομένη0.5 ml ορός. . Αιμολυμένα ή λιπαιμικά δείγματα ακατάλληλα. Στους 2-8 0C έως 4 ημέρες. Στους -20 0C για περισσότερο.EIAIndex: < 0.8 Αρνητικό (-)
0.8 - 1.2 Ασθενώς θετικό (+/-)
> 1.2 Θετικό (+)
ΑΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΠΑΡΩΤΙΤΙΔΑΣ IgMΤην επομένη0.5 ml ορός. . Αιμολυμένα ή λιπαιμικά δείγματα ακατάλληλα. Στους 2-8 0C έως 4 ημέρες. Στους -20 0C για περισσότερο.EIAIndex: < 0.9 Αρνητικό (-)
0.9 - 1.1 Ασθενώς θετικό (+/-)
> 1.1 Θετικό (+)
ΑΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΠΡΩΤΕΪΝΑΣΗΣ-3 (C-ANCA)Την επομένη0.5 ml ορός Αιμολυμένα ή λιπαιμικά δείγματα ακατάλληλα Στους 2-8 0C έως 3 ημέρες. Στους -200C για περισσότερο.EIA< 16 AU/ml Αρνητικό ( - )
≥ 24 AU/ml Θετικό ( + )
ΑΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ PARAINFLUENZA 1&2&3(IgG & IgA)Εντός 6 ημερών0.5 ml ορός. Στους 2-8 0C έως 5 ημέρες.EIA< 9 NTU Αρνητικό (-)
> 11 NTU Θετικό (+)
ΑΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ PARVOVIRUS Β19 IgGΤην Επομένη0.5 ml ορός. Στους 2-8 0C έως 2 ημέρες. Στους -20 0C έως 1 μήνα.CLIAIndex: < 0.9 Αρνητικό (-)
0.9 - 1.1 Ασθενώς θετικό (+/-)
> 1.1 Θετικό (+)
ΑΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ PARVOVIRUS Β19 IgMΤην Επομένη0.5 ml ορός. Στους 2-8 0C έως 2 ημέρες. Στους -20 0C έως 1 μήνα.CLIAIndex: < 0.9 Αρνητικό (-)
0.9 - 1.1 Ασθενώς θετικό (+/-)
> 1.1 Θετικό (+)
ΑΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΡΙΚΕΤΣΙΑΣ IgG (RICKETTSIA MOOSERI – Τυφοειδής πυρετός)Προσυνεννόηση0.5 ml ορός. Στους 2-8 0C έως 5 ημέρες.IFAIgG < 1/40 Αρνητικό(-)
>1/80 Θετικό(+)
ΑΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΡΙΚΕΤΣΙΑΣ IgM (RICKETTSIA MOOSERI – Τυφοειδής πυρετός)Προσυνεννόηση0.5 ml ορός. Στους 2-8 0C έως 5 ημέρες.IFAIgM < 1/10 Αρνητικό(-)
> 1/20 Θετικό(+)
ΑΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ ΟΛΙΚΑΤην Επομένη0.5 ml ορός. Στους 2-8 0C έως 7 ημέρες.Κροκιδοαντίδραση LATEXΑρνητικό (-)
ΑΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΣΤΟΜΑΧΟΥ (Antigastric Parietal Cell Antibodies /APCA)Εντός 2 ημερών0.5 ml ορός. Στους 2-8 0C έως 2 ημέρες. Στους -20 0C έως 1 μήνα.IFAΑρνητικό (-)
ΑΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΤΟΞΟΠΛΑΣΜΑΤΟΣ IgA0.5 ml ορός. Στους 2-8 0C έως 5 ημέρες.EIAIndex: < 0.9 Αρνητικό (-)
0.9 - 1.1 Ασθενώς θετικό (+/-)
> 1.1 Θετικό (+)
ΑΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΤΟΞΟΠΛΑΣΜΑΤΟΣ IgGΑυθημερόν0.5 ml ορός. Στους 2-8 0C έως 14 ημέρες.Χημειοφωταύγεια (Insert Abbott TOXO IgG)< 1.6 IU/ml Αρνητικό (-)
1.6 - 2.99 IU/ml Ασθενώς θετικό (+/-)
≥ 3.0 IU/ml Θετικό (+)
ΑΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΤΟΞΟΠΛΑΣΜΑΤΟΣ IgMΑυθημερόν0.5 ml ορός. Στους 2-8 0C έως 14 ημέρες.Χημειοφωταύγεια (Insert Abbott TOXO IgM)Index: < 0.50 Αρνητικό (-)
0.50 - 0.60 Ασθενώς Θετικό (+/-)
> 0.60 Θετικό (+)
ΑΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΤΡΕΠΟΝΗΜΑΤΟΣ (TPHA)Την επομένη0.5 ml ορός. Στους 2-8 0C έως 2 ημέρες. Στους -200C έως 1 μήνα.ΑιμοσυγκόλλησηΑρνητικό (-)
ΑΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΤΡΕΠΟΝΗΜΑΤΟΣ IgG (FTA – Αbs IgG)Εντός 4 ημερών0.5 ml ορός. Στους 2-8 0C έως 2 ημέρες. Στους -200C έως 1 μήνα.IFAΑρνητικό (-)
ΑΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΤΡΕΠΟΝΗΜΑΤΟΣ IgM (FTA – Αbs IgM)Εντός 4 ημερών0.5 ml ορός. Στους 2-8 0C έως 2 ημέρες. Στους -200C έως 1 μήνα.IFAΑρνητικό (-)
ΑΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ ΑΚΕΤΥΛΟΧΟΛΙΝΗΣ (AChRA)Εντός 10 ημερών0.5 ml ορός. Στους 2-8 0C έως 2 ημέρες. Στους -200C έως 1 μήνα.Ανοσοχημική< 0.1 nM Αρνητικό (-)
> 0.6 nM Θετικό (+)
ΑΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΦΩΣΦΑΤΙΔΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ IgGΕντός 6 ημερών0.5 ml ορός. Στους 2-8 0C έως 3 ημέρες. Στους -20 0C έως 1 μήνα.EIAΑρνητικό (-)
ΑΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΦΩΣΦΑΤΙΔΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ IgMΕντός 6 ημερών0.5 ml ορός. Στους 2-8 0C έως 3 ημέρες. Στους -20 0C έως 1 μήνα.EIAΑρνητικό (-)
ΑΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΦΩΣΦΑΤΙΔΥΛΣΕΡΙΝΗΣ IgAΕντός 6 ημερών1.0 ml ορός. Αιμολυμένα, ικτερικά ή λιπαιμικά δείγματα ακατάλληλα. Στους 2-8 0C έως 3 ημέρες. Στους -20 0C έως 1 μήνα.EIA< 22 U/ml Αρνητικό (-)
ΑΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΦΩΣΦΑΤΙΔΥΛΣΕΡΙΝΗΣ IgGΕντός 6 ημερών1.0 ml ορός. Αιμολυμένα, ικτερικά ή λιπαιμικά δείγματα ακατάλληλα. Στους 2-8 0C έως 3 ημέρες. Στους -20 0C έως 1 μήνα.EIA< 16 U/ml Αρνητικό (-)
ΑΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΦΩΣΦΑΤΙΔΥΛΣΕΡΙΝΗΣ IgMΕντός 6 ημερών1.0 ml ορός. Αιμολυμένα, ικτερικά ή λιπαιμικά δείγματα ακατάλληλα. Στους 2-8 0C έως 3 ημέρες. Στους -20 0C έως 1 μήνα.EIA< 22 U/ml Αρνητικό (-)
ΑΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΧΛΑΜΥΔΙΩΝ IgA (TRACHOMATIS)Την επομένη0.5 ml ορός. Στους 2-8 0C έως 5 ημέρες.EIAIndex: < 0.9 Αρνητικό (-)
0.9 - 1.1 Ασθενώς θετικό (+/-)
> 1.1 Θετικό (+)
ΑΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΧΛΑΜΥΔΙΩΝ IgG (TRACHOMATIS)Την επομένη0.5 ml ορός. Στους 2-8 0C έως 5 ημέρες.EIAIndex: < 0.9 Αρνητικό (-)
0.9 - 1.1 Ασθενώς θετικό (+/-)
> 1.1 Θετικό (+)
ΑΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΧΛΑΜΥΔΙΩΝ IgM (TRACHOMATIS)Την επομένη0.5 ml ορός. Στους 2-8 0C έως 5 ημέρες.EIAIndex: < 0.9 Αρνητικό (-)
0.9 - 1.1 Ασθενώς θετικό (+/-)
> 1.1 Θετικό (+)
ΑΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ VARICELLA VIRUS IgGΤην επομένη0.5 ml ορός. . Αιμολυμένα ή λιπαιμικά δείγματα ακατάλληλα. Στους 2-8 0C έως 4 ημέρες. Στους -20 0C για περισσότερο.EIAIndex: < 0.8 Αρνητικό (-)
0.8 - 1.2 Ασθενώς θετικό (+/-)
> 1.2 Θετικό (+)
ΑΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ VARICELLA VIRUS IgMΤην επομένη0.5 ml ορός. . Αιμολυμένα ή λιπαιμικά δείγματα ακατάλληλα. Στους 2-8 0C έως 4 ημέρες. Στους -20 0C για περισσότερο.EIAIndex: < 0.9 Αρνητικό (-)
0.9 - 1.1 Ασθενώς θετικό (+/-)
> 1.1 Θετικό (+)
ΑΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ VARICELLA ZOSTER IgGΤην επομένη0.5 ml ορός. . Αιμολυμένα ή λιπαιμικά δείγματα ακατάλληλα. Στους 2-8 0C έως 4 ημέρες. Στους -20 0C για περισσότερο.EIAIndex: < 0.8 Αρνητικό (-)
0.8 - 1.2 Ασθενώς θετικό (+/-)
> 1.2 Θετικό (+)
ΑΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ VARICELLA ZOSTER IgMΤην επομένη0.5 ml ορός. . Αιμολυμένα ή λιπαιμικά δείγματα ακατάλληλα. Στους 2-8 0C έως 4 ημέρες. Στους -20 0C για περισσότερο.EIAIndex: < 0.9 Αρνητικό (-)
0.9 - 1.1 Ασθενώς θετικό (+/-)
> 1.1 Θετικό (+)
ΑΑΝΤΙΦΩΣΦΟΛΙΠΙΔΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑΤην επομένη0.5 ml ορός. Αιμολυμένα ή λιπαιμικά δείγματα ακατάλληλα. Στους 2-8 0C έως 7 ημέρες.EIAΑρνητικό (-)
ΑΑΝΤΙΦΩΣΦΟΛΙΠΙΔΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ IgAΤην επομένη0.5 ml ορός. Αιμολυμένα ή λιπαιμικά δείγματα ακατάλληλα. Στους 2-8 0C έως 7 ημέρες.EIAIndex: < 0.9 Αρνητικό (-)
0.9 - 1.1 Ασθενώς θετικό (+/-)
> 1.1 Θετικό (+)
ΑΑΝΤΙΦΩΣΦΟΛΙΠΙΔΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ IgGΤην επομένη0.5 ml ορός. Αιμολυμένα ή λιπαιμικά δείγματα ακατάλληλα. Στους 2-8 0C έως 7 ημέρες.EIAIndex: < 0.9 Αρνητικό (-)
0.9 - 1.1 Ασθενώς θετικό (+/-)
> 1.1 Θετικό (+)
ΑΑΝΤΙΦΩΣΦΟΛΙΠΙΔΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ IgMΤην επομένη0.5 ml ορός. Αιμολυμένα ή λιπαιμικά δείγματα ακατάλληλα. Στους 2-8 0C έως 7 ημέρες.EIAIndex: < 0.9 Αρνητικό (-)
0.9 - 1.1 Ασθενώς θετικό (+/-)
> 1.1 Θετικό (+)
ΑΑΠΟΛΙΠΟΠΡΩΤΕΙΝΗ Α-1 (APO A1)Αυθημερόν0.5 ml ορός ή πλάσμα (EDTA). Μετά από 12ωρη νηστεία. Στους 2-8 0C έως 3 ημέρες η στους - 20 0C έως  2 μήνες.AνοσοθολοσιμετρικήΆνδρες:
> 12 έως 60 ετών: 95 - 186 mg/dl
> 60 ετών: 73 - 186 mg/dl
Γυναίκες:
> 12 έως 60 ετών: 101 - 223 mg/dl
> 60 ετών: 91 - 224 mg/dl
Αγόρια:
<1 έτους: 61 - 164 mg/dl
> 1 - 12 ετών: 93 - 172 mg/dl
Κορίτσια:
< 1 έτους: 59 - 169 mg/dl
> 1 - 12 ετών: 86 - 179 mg/dl
ΑΑΠΟΛΙΠΟΠΡΩΤΕΙΝΗ Α-2 (APO A2)Αυθημερόν0.5 ml ορός ή πλάσμα (EDTA). Μετά από 12ωρη νηστεία. Στους 2-8 0C έως 8 ημέρες. Όχι κατάψυξη.Aνοσοθολοσιμετρική25 - 38 mg/dl
ΑΑΠΟΛΙΠΟΠΡΩΤΕΙΝΗ Β (APO Β)Αυθημερόν0.5 ml ορός ή πλάσμα (EDTA). Μετά από 12ωρη νηστεία Στους 2-8 0C έως 3 ημέρες η στους - 20 0C έως  2 μήνες.AνοσοθολοσιμετρικήΆνδρες:
> 12 έως 60 ετών: 49 - 173 mg/dl
> 60 ετών: 54 - 163 mg/dl
Γυναίκες:
> 12 έως 60 ετών: 53 - 182mg/dl
> 60 ετών: 64 - 182 mg/dl
Αγόρια:
<1 έτους: 16 έως 124mg/dl
> 1 - 12 ετών: 48 - 125 mg/dl
Κορίτσια:
< 1 έτους: 17 - 120 mg/dl
> 1 - 12 ετών: 51 - 126 mg/dl
ΑΑΠΟΛΙΠΟΠΡΩΤΕΙΝΗ Ε (APO E)Αυθημερόν0.5 ml ορός ή πλάσμα (EDTA). Μετά από 12ωρη νηστεία. Στους 2-8 0C έως 7 ημέρες.Aνοσοθολοσιμετρική2.3 - 6.3 mg/dl
2 - 10 ετών: 1.9 - 5.6 mg/dl
ΑΑΠΤΟΣΦΑΙΡΙΝΕΣ (HAPTOGLOBIN)Αυθημερόν0.5 ml ορός ή πλάσμα (EDTA). Στους 15-25 0C έως 3 μήνες. Στους 2-8 0C έως 8 μήνες.AνοσοθολοσιμετρικήΆνδρες:
> 12ετών - 60 ετών: 14 - 258 mg/dl
> 60 ετών: 40 - 268 mg/dl
Γυναίκες:
> 12ετών - 60 ετών: 35 - 250 mg/dl
> 60 ετών: 63 - 273 mg/dl
Παιδιά:
0 - 1έτους:
Αγόρια: 0 - 300 mg/dl
Κορίτσια: 0 - 235 mg/dl
> 1 έτους - 12ετών:
Αγόρια: 3 - 270 mg/dl
Κορίτσια: 11 - 220 mg/dl
ΑΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝΑυθημερόν2.5 ml ολικό αίμα. Στους 2-8 0C,24 ώρεςΚυτταρομετρία ροής150 - 400 x109/l
Παιδιά
1 - 3 ετών: 170 – 510x109/l
4 - 5 ετών: 180 – 460x109/l
6 - 12 ετών: 140 – 420x109/l
ΑΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΥΘΡΩΝ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΩΝΑυθημερόν2.5 ml ολικό αίμα. Στους 2-8 0C ,24 ώρεςΚυτταρομετρία ροήςΑνδ.: 4.5 - 6.5 x106/μl
Γυν.: 3.9 - 5.6 x106/μl
Παιδιά
3.7 - 5.7 x106/μl
ΑΑΡΙΘΜΟΣ ΛΕΥΚΩΝ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΩΝΑυθημερόν2.5 ml ολικό αίμα. Στους 2-8 0C. 24 ώρεςΚυτταρομετρία ροής4.0 - 11.0x103 /μl
νεογέννητα: 13.0 - 38.0 x 103 /μl
2 - 12 μηνών: 6.0 - 17.5 x 103 /μl
2 - 6 ετών: 5.0 - 17.5 x 103/μl
8 - 16 ετών: 4.5 - 13.0 x 103 /μl
ΑΑΣΒΕΣΤΙΟ (Ca)Αυθημερόν0.5 ml ορός. Μετά από νηστεία. Πρωινή αιμοληψία χωρίς περίδεση. Άμεση φυγοκέντρηση και διαχωρισμός από το πήγμα. Αιμολυμένα ή λιπαιμικά δείγματα ακατάλληλα. Στους 20-25 °C έως 7 ημέρες ή στους 2-8 °C 3 εβδομάδες ή στους -20 °C 8 μήνες.Χρωματομετρική INSERT ABBOTT, CALCIUM8.4 - 10.2 mg/dl
Νεογνά 0-10 ημερών: 7.6-10.4 mg/dl
10 ημερών-24 μηνών: 9-11 mg/dl
2 -12 ετών: 8.8-10.8 mg/dl
ΑΑΣΒΕΣΤΙΟ ΟΥΡΩΝΑυθημερόν 2ml Ούρα 24/ώρου Μετά από νηστεία. Συλλογή δείγματος σε δοχείο με 20 ml HCl 6M. Στους 20-25 °C έως 2 ημέρες ή στους 2-8 °C έως 4 ημέρες ή στους -20 °C 3 εβδομάδες.Χρωματομετρική24 ώρου: 50 - 300 mg/24h
ΑΑΣΒΕΣΤΙΟ ΙΟΝΙΣΜΕΝΟ (Ca++)Αυθημερόν0.5 ml ορός. Μετά από νηστεία. Άμεσος διαχωρισμός από το πήγμα. Στους 2-8 0C έως 3 εβδομάδες.ISE2.1 - 2.7 meq/l
> 1 ετών: 2.2 - 2.8 meq/l
ΑΑΣΒΕΣΤΙΟ/ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ ΟΥΡΩΝ 2/ΩΡΟΥΑυθημερόν2ml Ούρα 2/ώρου. Αποφυγή λήψης ορμονών που αφορούν την οστεοπόρωση επί 3 ημέρες. Στους 2-8 0C έως 3 εβδομάδες.Χρωματομετρική/Ενζυμική0.02 - 0.16
ΑΑΥΞΗΤΙΚΗ (hGH-SOMATOTROPIN)Αυθημερόν1.0 ml ορός. Μετά από νηστεία και 30 λεπτά ηρεμία Αποφυγή stress. Αιμολυμένα, λιπαιμικά ή ικτερικά δείγματα ακατάλληλα. Στους 2-8 0C έως 8 ώρες. Στους -20 έως 2 μήνες.CLIAΑνδ.: < 5 ng/ml
Γυν.: < 10 ng/ml
Αγόρια
1 - 3 ετών: 0.43 - 2.4 ng/ml
4 - 6 ετών: 0.09 - 2.5 ng/ml
7 - 8 ετών: 0.15 - 3.2 ng/ml
9 - 10 ετών: 0.09 - 1.95 ng/ml
11 ετών: 0.08 - 4.7 ng/ml
12 - 13 ετών: 0.10 - 8.9 ng/ml
14 - 15 ετών: 0.10 - 7.8 ng/ml
16 - 17 ετών: 0.10 - 12.2 ng/ml
Κορίτσια
1 - 3 ετών: 0.50 - 3.5 ng/ml
4 - 6 ετών: 0.10 - 2.2 ng/ml
7 - 8 ετών: 0.16 - 5.4 ng/ml
9 - 10 ετών: 0.08 - 3.1 ng/ml
11 ετών: 0.12 - 6.9 ng/ml
12 - 13 ετών: 0.14 - 17.8 ng/ml
14 - 15 ετών: 0.14 - 10.0 ng/ml
16 - 17 ετώ : 0.26 - 11.7 ng/ml
ΑΑΥΣΤΡΑΛΙΑΝΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟ (HbsAg)Αυθημερόν0.5 ml ορός ή πλάσμα (EDTA,Ηπαρίνη). Στους 2-8 0C έως 14 ημέρες.Μικροσωματιδιακή Ανοσοεξέταση Χημειοφωταύγειας (CMIA) INSERT ABBOTT, HBsAgindex: < 1.0 Αρνητικό (-)
≥1.0 Θετικό (+)
ΑΑΦΥΔΡΟΓΟΝΑΣΗ-6-ΦΩΣΦ. ΓΛΥΚΟΖΗΣ (G-6-PD)Αυθημερόν0.5 ml ολικό αίμα (EDTA). Στους 25 0C έως 5 ημέρες Στους 2-8 0C έως 20 ημέρες.Ενζυμική-Κινητική7.0 – 20.5 IU/gHb
AALPHA-TEST (β-HGB-E3-αFP)Αυθημερόν1.0 ml ορός ή πλάσμα (EDTA). Στους 2-8 0C έως  3 ημέρες. Στους -20 0C έως 12 μήνες.CLIA-ECLIA – Στατιστική ανάλυσηΓυν.: Ειδικό έντυπο:
Μέτρηση: β-hCG / E3 / a-FP
2ο τρίμηνο (14 εβδ. εως 20 εβδ + 6 ημ.)
AAnti-c/ολικά (HbcAb/total))Αυθημερόν0.5 ml ορός ή πλάσμα (EDTA). Στους 2-8 0C έως 7 ημέρες.Μικροσωματιδιακή Ανοσοεξέταση Χημειοφωταύγειας (CMIA) INSERT ABBOTT, Anti-HBcindex: < 1.0 Αρνητικό (-)
≥1.0 Θετικό (+)
AAnti-c/IgM (HbcAb/IgM)Αυθημερόν0.5 ml ορός ή πλάσμα (EDTA,Ηπαρίνη). Στους 2-8 0C έως 7 ημέρες. Χημειοφωταύγεια (CLIA)Index: < 0.8 Αρνητικό (-)
≥ 1.0 Θετικό (+)
AAnti-CCPΑυθημερόν0.5 ml ορός ή πλάσμα (EDTA). Αιμολυμένα ή λιπαιμικά δείγματα ακατάλληλα. Στους 2-8 0C έως 3 ημέρες.CLIA/ABBOTT< 5.0 U/ml
AAnti-DNA dsΤην επομένη0.5 ml ορός ή πλάσμα. Άμεση φυγοκέντριση και διαχωρισμός. Αιμολυμένα ή λιπαιμικά δείγματα ακατάλληλα. Στους 2-8 0C έως  7 ημέρες.CLIA< 30 U/ml Αρνητικό (-)
≥ 30 U/ml Θετικό (+)
AAnti-DNA ssΤην επομένη0.5 ml ορός ή πλάσμα. Άμεση φυγοκέντριση και διαχωρισμός. Αιμολυμένα ή λιπαιμικά δείγματα ακατάλληλα. Στους 2-8 0C έως 7 ημέρες.ELISAΑρνητικό (-)
AAnti-e (HbeAb)Αυθημερόν 0.5 ml ορός ή πλάσμα (EDTA,Ηπαρίνη). Στους 2-8 0C έως 7 ημέρες.Μικροσωματιδιακή Ανοσοεξέταση Χημειοφωταύγειας (CMIA) INSERT ABBOTT/, Anti-HBeIndex: Αρνητικό > 1.0
Θετικό ≤ 1.0
AAnti-ENAΤην επομένη0.5 ml ορός ή πλάσμα. Άμεση φυγοκέντριση και διαχωρισμός. Αιμολυμένα ή λιπαιμικά δείγματα ακατάλληλα. Στους 2-8 0C έως 7 ημέρες.CLIA< 20 U/ml Αρνητικό (-)
≥ 20 U/ml Θετικό (+)
AAnti-Jo-1Εντός 2 ημερών0.5 ml ορός ή πλάσμα. Στους 2-8 0C έως 14 ημέρες.EIA< 20 AU/ml Αρνητικό (-)
≥ 20 AU/ml Θετικό (+)
AANTI-MULLERIAN HORMONE (AMH)Αυθημερόν0.5 ml ορός. Στους 2-8 0C έως 4 ημέρες. Στους -20 0C για περισσότερο.EIAΑνδρες: >20 ετών: 4 -126 pmol/l
Γυναίκες: 0,0 - 2,2 pmol/l πολύ χαμηλή γονιμότητα
2,3 -15,7 pmol/l χαμηλή γονιμότητα
15,8-28,6 pmol/l καλή γονιμότητα
28,7 - 48,5 pmol/l βέλτιστη γονιμότητα
>48,5 pmol/l υψηλή γονιμότητα
ΑΓΟΡΙΑ:
<3μηνών:177 -1967 pmol/l
1 -11 ετών:273 -2373 pmol/l
12 -20 ετών:8 -1025 pmol/l
ΚΟΡΙΤΣΙΑ:
<8 εβδ.: <0.14 -3.5 pmol/l
<10 ετών:0.36 -74.2 pmol/l
11 -18 ετών:4.42 -78.5 pmol/l
AAnti-n-DNAΕντός 2 ημερών0.5 ml ορός ή πλάσμα. Στους 2-8 0C έως 14 ημέρες.EIAΑρνητικό (-)
AAnti-RNPΕντός 2 ημερών0.5 ml ορός ή πλάσμα. Στους 2-8 0C έως 14 ημέρες.EIA< 20 AU/ml Αρνητικό (-)
≥ 20 AU/ml Θετικό (+)
AAnti-s (HbsAb)Αυθημερόν 0.5 ml ορός ή πλάσμα (EDTA,Ηπαρίνη). Στους 2-8 0C έως 7 ημέρες.Μικροσωματιδιακή Ανοσοεξέταση Χημειοφωταύγειας (CMIA) INSERT ABBOTT, Anti-HBs< 10.0 IU/l Αρνητικό (-)
≥ 10.0 IU/l Θετικό (+)
AAnti-SCL-70Εντός 2 ημερών0.5 ml ορός ή πλάσμα. Στους 2-8 0C έως 14 ημέρες.EIA< 20 AU/ml Αρνητικό (-)
≥ 20 AU/ml Θετικό (+)
AAnti-SmΕντός 2 ημερών0.5 ml ορός ή πλάσμα. Στους 2-8 0C έως 14 ημέρες.EIA< 20 AU/ml Αρνητικό (-)
≥ 20 AU/ml Θετικό (+)
AAnti-SS-A (Ro)Εντός 2 ημερών0.5 ml ορός ή πλάσμα. Στους 2-8 0C έως 14 ημέρες.EIA< 30 U/ml Αρνητικό (-)
30 - 80 U/ml Ασθενώς θετικό (+/-)
> 80 U/ml Θετικό (+)
AAnti-SS-B (La)Εντός 2 ημερών0.5 ml ορός ή πλάσμα. Στους 2-8 0C έως 14 ημέρες.EIA< 20 AU/ml Αρνητικό (-)
≥ 20 AU/ml Θετικό (+)
AAVIDITY CMV IgGΕντός 3 ημερών0.5 ml ορός. Στους 2-8 0C έως 14 ημέρες.Μικροσωματιδιακή Ανοσοεξέταση Χημειοφωταύγειας (CMIA)> 60 % ισχυρή ένδειξη παλαιάς λοίμωξης προγενέστερης των 3 τελευταίων Μηνών
40 -59.9 % δεν είναι δυνατόν να γίνει Διάγνωση
< 40 % ένδειξη πρόσφατης λοίμωξης, πιθανόν εντός των 3 τελευταίων μηνών
AAVIDITY TOXO IgGΕντός 3 ημερών0.5 ml ορός. Στους 2-8 0C έως 14 ημέρες.EIA> 60 % ένδειξη παλαιάς λοίμωξης προγενέστερης του τελευταίου Τετραμήνου
40 -59.9 % οριακό αποτέλεσμα
< 40 % ένδειξη πρόσφατης λοίμωξης πιθανώς εντός του τελευταίου τετραμήνου
Ββ-2 ΜΙΚΡΟΣΦΑΙΡΙΝΗΑυθημερόν0.5 ml ορός ή πλάσμα (EDTA) . Στους 2-8 0C έως 3 ημέρες. Στους -20 0C έως 6 μήνες.Ανοσοθολοσιμετρική/ ABBOTT0.97-2.64 mg/L
ΒB2 ΜΙΚΡΟΣΦΑΙΡΙΝΗ ΟΥΡΩΝΑυθημερόνΟΥΡΑ Στους 2-8 0C έως 2 ημέρες. Στους -20 0C έως 2 μήνες.ΑΒΒΟΤΤ0.098-0.32 mg/L
ΒΒΑΛΠΡΟΪΚΟ ΟΞΥ (DEPAKINE)Αυθημερόν0.5 ml ορός ή πλάσμα (EDTA). Αιμολυμένα δείγματα ακατάλληλα. Στους 2-8 0C έως 7 ημέρες.Πόλωση ΦθορισμούΘεραπευτ. συγκέντρ.: 50 - 100 μg/ml
Τοξική συγκέντρ.: >100 μg/ml
ΒΒΑΝIΛΟΜΑΝΔΕΛΙΚΟ ΟΞΥ (VMA)Εντός 3 ημερών10ml Ούρα 24/ώρου. Συλλογή δείγματος σε δοχείο με 10 ml HCl 6M. Αποφυγή για 2 εβδομάδες: καφές, τσάι, μπανάνα, εσπεριδοειδή, κακάο, ξηροί καρποί και βανίλια. Διακοπή φαρμακευτικής αγωγής για 2 εβδομάδες από: Μεθυλ-ντόπα, Levodopa, Carbidopa, Ρεζερπίνη, Πυριδοξίνη, Ασπιρίνη και Amoxil. Στους 2-8 0C έως 14 ημέρες.Χρωματογραφία στήλης1.0      - 11 mg/24h
1 - 18 ετών: < 6.0 mg/24h
ΒΒΑΡΒΙΤΟΥΡΙΚΑΑυθημερόν3ml Ούρα τυχαίας ούρησης. Στους 2-8 0C έως  3 ημέρες. Στους -20 0C έως 1 μήνα.ΑνοσοπροσδιορισμόςΑρνητικό (-)
ΒΒΕΝΖΟΔΙΑΖΕΠΙΝΗΑυθημερόν3ml Ούρα τυχαίας ούρησης. Στους 2-8 0C έως  24 ώρες. Στους -20 0C έως 1 μήνα.ΑνοσοπροσδιορισμόςΑρνητικό (-)
ΒΒΙΤΑΜΙΝΗ 1,25(ΟΗ)2DΑυθημερόν0.5 ml ορός ή πλάσμα (EDTA). Αιμολυμένα δείγματα ακατάλληλα. Στους 2-8 0C έως 4 ημέρες.ΕΙΑ15 - 60 pg/ml
<16 ετων: 20 - 76 pg/ml
ΒΒΙΤΑΜΙΝΗ 25(ΟΗ)DΑυθημερόν0.5 ml ορός ή πλάσμα (EDTA). Αιμολυμένα δείγματα ακατάλληλα. Στους 2-8 0C έως 4 ημέρες.Χημειοφωταύγεια (INSERT ABBOTT, 25-OH Vitamin D)Έλλειψη: < 10 ng/ml
Ανεπάρκεια: 10 - 29 ng/ml
Επάρκεια: 30 - 100 ng/ml
Τοξικότητα: > 100 ng/ml
Παιδιά
<1 έτους: 15-68 ng/ml
1-3 ετών: 12-51 ng/ml
4-14ετών:11-47 ng/ml
ΒΒΙΤΑΜΙΝΗ Β1Εντός 10 ημερών2.5 ml ολικό αίμα (EDTA). Προαιρετικά ο εξεταζόμενος να είναι νηστικός. Η δειγματοληψία να προηγείται της όποιας φαρμακευτικής αγωγής και να γίνεται με ελαφρά περίδεση. Το δείγμα φυλάσσεται προστατευμένο από το φώς (π.χ. κάλυψη με αλουμινόχαρτο).Στους 2-8 0C έως  4 ημέρες. Στους -200C έως 1 μήνα.HPLC28-85 μg/l
ΒΒΙΤΑΜΙΝΗ Β12Αυθημερόν0.5 ml ορός ή πλάσμα (EDTA,Ηπαρίνη). Αιμολυμένα δείγματα ακατάλληλα. Στους 18-24 0C έως 8 ώρες ή στους 2-8 0C έως 2 ημέρες. Στους -20 0C για περισσότερο από 2 ημέρες.Χημειοφωταύγεια INSERT SIEMENS/ ,VB12211 - 911 pg/ml
Αγόρια:
< 1 ετών: 290 - 1210 pg/ml
2 - 3 ετών: 260 - 1220 pg/ml
4 - 6 ετών: 245 - 1080 pg/ml
7 - 9 ετών: 270 - 1170 pg/ml
10 - 12 ετών: 180 - 1090 pg/ml
13 - 18 ετών: 214 - 865 pg/ml
Κορίτσια:
< 1 ετών: 228 - 1515 pg/ml
2 - 3 ετών: 416 - 1200 pg/ml
4 - 6 ετών: 313 - 1410 pg/ml
7 - 9 ετών: 247 - 1170 pg/ml
10 - 12 ετών: 197 - 1020 pg/ml
13 - 18 ετών: 182 - 820 pg/ml
Ββ-ΧΟΡΙΑΚΗ ΓΟΝΑΔΟΤΡΟΠΙΝΗ (β-HCG)Αυθημερόν0.5 ml ορός. Στους 2-8 0C έως 2 ημέρες. Στους -20 0C έως 12 μήνες.Χημειοφωταύγεια INSERT SIEMENS/ Ολική hCGΑνδ.: < 2.0 mIU/mL
Γυν.: < 5.0 mIU/ mL
Εγκυμοσύνη:
1η 5.0 - 50 mIU/ml
1η - 2η 50 - 500 mIU/ml
2η - 3η 100 - 5000 mIU/ml
3η - 4η 500 - 10000 mIU/ml
4η - 5η 1000 - 50000 mIU/ml
5η - 6η 10000 - 100000 mIU/ml
6η - 8η 15000 - 200000 mIU/ml
2 -3 μήνες 10000 - 100000 mIU/ml
ΒBETA-TEST (FREE β-HGB-αFP)Αυθημερόν1.0 ml ορός. Αιμολυμένα, ικτερικά ή λιπαιμικά δείγματα ακατάλληλα. Στους 2-8 0C έως  7 ημέρες.ECLIA – Στατιστική ανάλυση Γυν.: Ειδικό έντυπο:
Μέτρηση: Free β-hCG / a-FP
2ο τρίμηνο (14 εβδ. εως 20 εβδ + 6 ημ.)
ΓΓΑΛΑΚΤΙΚΗ ΑΦΥΔΡΟΓΟΝΑΣΗ (L-LDH)Αυθημερόν0.5 ml ορός. Αιμολυμένα δείγματα ακατάλληλα. Στους 20-25 °C έως 7 ημέρες ή στους 2-8 °C έως4 ημέρες ή 6 εβδομάδες στους -20 °C..Ενζυμική-Φωτομετρική INSERT ABBOTT/, Lactate Dehydrogenase125 - 220 U/l
Παιδιά
2 - 15 ετών: 120 - 300 U/L
ΓΓΑΛΑΚΤΙΚΟ ΟΞΥΑυθημερόν0.5 ml πλάσμα (Φθοριούχο, οξαλικό και ηπαρίνη ). Αιμοληψία πρωινή, από φλέβα χωρίς στάση, μετά από νηστεία. Ο εξεταζόμενος πρέπει να βρίσκεται σε κατάσταση ηρεμίας. Άμεση φυγοκέντριση και διαχωρισμός. Αιμολυμένα δείγματα ακατάλληλα. Στους 2-8 0C έως  24 ώρες. Στους -20 0C έως 1 μήνα.Χρωματομετρική4.5 - 19.8 mg/dl
ΓΓΑΣΤΡΙΝΗΤην επομένη0.5 ml ορός. Μετά από 12ωρη νηστεία. Άμεση φυγοκέντριση και διαχωρισμός. Στους 2-8 0C έως  24 ώρες. Στους -20 0C έως 1 μήνα.Χημειοφωταύγεια< 115 pg/ml
Παιδιά: 10 -125 pg/ml
Γγ-ΓΛΟΥΤΑΜΥΛΟΤΡΑΝΣΦΕΡΑΣΗ (γ-GT)Αυθημερόν0.5 ml ορός . Μετά από 8ωρη νηστεία. Αιμολυμένα δείγματα ακατάλληλα. Στους 20-25 °C έως 7 ημέρες ή στους 2-8 °C έως 7 ημέρες ή 1 έτος στους -20 °C..Ενζυμική-Χρωματομετρική INSERT ABBOTT/ , GAMMA-GLUTAMYL TRANSFERASEΑνδ.: <55 IU/l
Γυν.: <38 IU/l
0 - <15 ημερών: 23 - 219 U/L
15 ημερών - <1 έτους: 8 - 127 U/L
1 έτους - <11 ετών: 6 - 16 U/L
11 ετών - <19 ετών: 7 -21 U/L
ΓΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣΑυθημερόν2.5 ml ολικό αίμα (EDTA). Στους 2-8 0C.24ώρεςADVIA 2120iΕιδικό έντυπο
ΓΓΛΥΚΑΓΟΝΗΕντός 15 ημερών2.0 ml πλάσμα (EDTA) παγωμένο. Μετά από 12ωρη νηστεία. Προπαγωμένα EDTA σωληνάρια, φυγοκέντριση στους 2-8 0C, μεταφορά σε παγόλουτρο, αποστολή μαζί με παγοκύστη. Στους -20 0C έως 2 μήνες.RIA25 - 250 pg/ml
Παιδιά
4 - 14 ετών:< 148 pg/ml
ΓΓΛΥΚΟΖΗΑυθημερόν0.5 ml ορός Μετά από νηστεία. Άμεσος διαχωρισμός εντός μισής ώρας. Αιμολυμένα δείγματα ακατάλληλα. Στους 2-8 °C έως 7ημέρες Στους -20 0C έως 3 μήνεςΕνζυμική-Φωτομετρική INSERT ABBOTT/, GLUCOSE70 - 105 mg/dl
ΓΓΛΥΚΟΖΗ ΟΥΡΩΝΑυθημερόν2ml Ούρα 24/ώρου ή Κατά τη διάρκεια της συλλογής, προσθήκη 5 ml οξικού οξέος . Στους 20-25 °C έως 2 ώρες στους 2-8 °C έως 2 ώρες Στους -20 0C 2 ημέρεςΕνζυμική-Φωτομετρική24ωρου: < 0.5 g /24h
Τυχαίο δείγμα: 1 - 15 mg/dl
ΓΓΛΥΚΟΖΥΛΙΩΜΕΝΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗ (G-Hb)Αυθημερόν2.5 ml ολικό αίμα (EDTA). Στους 2-8 0C έως 7 ημέρες.DCCT INSERT ABBOTT/ , HEMOGLOBIN A1c4.0 - 5.7 %
Επίπεδα HbA1c κάτω από το καθορισμένο εύρος τιμών αναφοράς ενδέχεται να υποδεικνύουν πρόσφατα επεισόδια υπογλυκαιμίας. Παρουσία παραλλαγών Hb ή μείωση της διάρκειας ζωής των ερυθροκυττάρων οδηγούν σε μειωμένες τιμές HbA1c.
ΓΓΟΝΟΤΥΠΟΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ CΕντός 10 ημερών2.0 ml ορός ή πλάσμα (EDTA). Στους 2-8 0C έως 1 ημέρα Στους -20 0C έως 1 μήνα.PCRΕιδικό έντυπο
cC-ΑΝΤΙΔΡΩΣΑ ΠΡΩΤΕΙΝΗ (CRP ποιοτικό)Αυθημερόν0.5 ml ορός ή πλάσμα (EDTA). Στους 2-8 0C έως 2 μήνες.ΣυγκολλητινοαντίδρασηΑρνητικό (-)
cC-ΑΝΤΙΔΡΩΣΑ ΠΡΩΤΕΙΝΗ (CRP ποσοτικό)Αυθημερόν 0.5 ml ορός. Αιμολυμένα δείγματα ακατάλληλα. Στους 2-8 0C έως 2 μήνες.Aνοσοθολοσιμετρική INSERT ABBOTT/, CRP VARIO< 0.5 mg/dl
cC-ΑΝΤΙΔΡΩΣΑ ΠΡΩΤΕΙΝΗ ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ (HIGH SENSITIVITY CRP)Αυθημερόν0.5 ml ορός ή πλάσμα (EDTA). Στους 2-8 0C έως 2 μήνες.Νεφελομετρική< 3 mg/l
< 2.5 mg/l
cC-ΠΕΠΤΙΔΙΟΑυθημερόν0.5 ml ορός . Πρωινή αιμοληψία μετά από 10ωρη νηστεία. Αιμολυμένα δείγματα ακατάλληλα. Στους 2-8 0C έως 24 ώρες. Στους -20 0C για περισσότερο των 24 ωρών.Χημειοφωταύγεια/ SIEMENS0.81 - 3.85 ng/ml
cCOLLAGEN CROSSLINKS DEOXYPYRIDINOLINE (DPD)Εντός 2 ημερών10 ml Ούρα 1ης ή 2ης πρωινής ούρησης, πριν από τις 10 πμ. Στους 2-8 0C έως 7 ημέρες.ΧημειοφωταύγειαΑνδ.: 2.3 - 5.4 nM DPD/mmol κρεατινίνης
Γυν.: 3. 0 - 7.4 nM DPD/mmol κρεατινίνης
cCOLLAGEN CROSSLINKS-PYRIDINOLINE (PYD)Εντός 2 ημερών10 ml Ούρα 1ης ή 2ης πρωινής ούρησης, πριν από τις 10 πμ. Στους 2-8 0C έως 7 ημέρες.ΧημειοφωταύγειαΑνδ.: 14 - 23 nM PYD/mmol κρεατινίνης
Γυν.: 16 - 32 nM PYD/mmol κρεατινίνης
ΔΔ4 ΑΝΔΡΟΣΤΕΝΔΙΟΝΗΑυθημερόν0.5 ml ορός. Δείγματα αιμολυμένα, λιπαιμικά ή ικτερικά ακατάλληλα. Στους 2-8 0C έως 24ώρες. Στους -20 0C έως 2 μήνες.Χημειοφωταύγεια/ siemensΑνδ.: 0.6 - 3.1 ng/ml
Γυν.: 0.3 - 3.3 ng/ml
Αγόρια:
1 - 6 μηνών: 0.05 - 0.45 ng/ml
6 - 12 μηνών: 0.05 - 0.30 ng/ml
1 - 2 ετών: 0.04 - 0.45 ng/ml
3 - 9 ετών: 0.05 - 0.55 ng/ml
10 - 11 ετών: 0.10 - 0.60 ng/ml
12 - 14 ετών: 0.20 - 1.00 ng/ml
Κορίτσια:
1 - 6 μηνών: 0.05 - 0.35 ng/ml
6 - 12 μηνών: 0.05 - 0.25 ng/ml
1 - 2 ετών: 0.10 - 0.20 ng/ml
3 - 9 ετών: 0.05 - 0.45 ng/ml
10 - 11 ετών: 0.25 - 0.80 ng/ml
12 - 14 ετών: 0.15 - 1.75 ng/ml
ΔΔ –ΔΙΜΕΡΗ (D-DIMER)Αυθημερόν0.5 ml πλάσμα (CITRATE). Άμεση φυγοκέντριση και διαχωρισμός. Αιμολυμένα ή λιπαιμικά δείγματα ακατάλληλα. Στους 2-8 0C έως 4 ημέρες. Στους -20 0C έως 6 μήνες.Ανοσοθολοσιμετρική< 500 ng/ml
ΔΔΕΙΚΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΘΥΡΟΞΙΝΗΣ (FTI)Αυθημερόν0.5 ml ορός. Στους 2-8 0C έως 7 ημέρες.Υπολογιστική1.2 - 4.5
ΔΔΕΙΚΤΗΣ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΟΣ ΠΛΑΚΩΔΟΥΣ ΤΥΠΟΥ (SCC)Αυθημερόν0.5 ml ορός ή πλάσμα (EDTA). Στους 2-8 0C έως 7 ημέρες. Στους -20 0C για περισσότερο.Μικροσωματιδιακή Ανοσοεξέταση Χημειοφωταύγειας (CMIA)< 1.5 ng/ml
ΔΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΠΡΩΤΕΪΝΗ ΤΗΣ ΣΩΜΑΤΟΜΕΔΙΝΗΣ C (IGF1 - BP3)Την επομένη1.0ml ορός. Μετά από νηστεία. Αιμολυμένα ή λιπαιμικά δείγματα ακατάλληλα. Στους 2-8 0C έως 2 ημέρες. Στους -20 0C έως 12 μήνες.CLIAΕνήλικες
21 - 30 ετών: 3.4 - 7.8 μg/ml
31 - 35 ετών: 3.5 - 7.0 μg/ml
36 - 55 ετών: 3.3 - 6.8 μg/ml
56 - 60 ετών: 3.4 - 6.9 μg/ml
61 - 65 ετών: 3.2 - 6.6 μg/ml
66 - 70 ετών: 3.0 - 6.2 μg/ml
71 - 75 ετών: 2.8 - 5.7 μg/ml
76 - 80 ετών: 2.5 - 5.1 μg/ml
Παιδιά
1- 2 ετών: 0.7 -3.9 μg/ml
3- 4 ετών: 0.9 -4.7 μg/ml
5 -6 ετών: 1.1 -5.6 μg/ml
7 -8 ετών: 1.4 -6.5 μg/ml
9 -10 ετών: 1.8 -7.7 μg/ml
11 -12 ετών: 2.4 -3.9 μg/ml
13 -16 ετών: 3.1 -10 μg/ml
17 -18 ετών: 3.1 -8.7 μg/ml
19 -20 ετών: 2.9 -7.3 μg/ml
ΔΔΕΥΔΡΟΕΠΙΑΝΔΡΟΣΤΕΡΟΝΗ (DHEA)Αυθημερόν0.5 ml ορός. Δείγματα αιμολυμένα, λιπαιμικά, ικτερικά ακατάλληλα. Στους 2-8 0C έως 2 ημέρες. Στους -20 0C έως 12 μήνες.EIAΑνδ.: 1.0 - 6.0 ng/ml
Γυν.: 1.5 - 7.0 ng/ml
Αγόρια
< 6 ετών: 0.20 - 0.70 ng/ml
7 - 8 ετών: 0.30 - 1.20 ng/ml
9 - 11 ετών: 0.60 - 4.00 ng/ml
12 - 14 ετών: 1.00 - 5.00 ng/ml
Κορίτσια
< 6 ετών: 0.10 - 0.50 ng/ml
7 - 8 ετών: 0.50 - 2.00 ng/ml
9 - 11 ετών: 1.00 - 4.40 ng/ml
12 - 14 ετών: 1.00 - 6.00 ng/ml
ΔΔΕΥΔΡΟΕΠΙΑΝΔΡΟΣΤΕΡΟΝΗ ΘΕΙΙΚΗ (DHEA'S)Αυθημερόν0.5 ml ορός ή πλάσμα (EDTA,Ηπαρίνη). Δείγματα αιμολυμένα ακατάλληλα. Στους 2-8 0C έως 6 ημέρες. Στους -20 0C έως 1 μήνες.Χημειοφωταύγεια (CLIA) INSERT SIEMENS/, DHEA-SO4 (DHEAS)Ανδ.: 0.35 - 5.69 μg/ml
Γυν.: 0.26 - 4.60 μg/ml
Αγόρια
2 - 3 ετών: < 0.217 μg/ml
4 - 9 ετών: < 0.886 μg/ml
10 - 14 ετών: 0.373 - 2.70 μg/ml
15 - 21 ετών: 1.020 - 5.23 μg/ml
Κορίτσια
2 - 3 ετών: < 0.237 μg/ml
4 - 9 ετών: < 1.08 μg/ml
10 - 15 ετών: 0.334 - 2.45 μg/ml
16 - 21 ετών: 0.98 - 4.13 μg/ml
ΔΔΙΓΟΞΙΝΗ (LANOXIN)Αυθημερόν0.5 ml ορός. Συλλογή δείγματος 6-8 ώρες μετά από τη χορήγηση του φαρμάκου. Στους 2-8 0C έως 2 ημέρες. Στους -20 0C έως 6 μήνες.Χημειοφωταύγεια (CLIA)Θεραπευτ. συγκέντρ.: 0.80 - 2.0 ng/ml
Τοξική συγκέντρ.: > 2.0 ng/ml
ΔΔΙΚΤΥΟΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΑ (ΔΕΚ)Αυθημερόν2.5 ml ολικό αίμα (EDTA). Στους 2-8 0C.24ώρεςΧρώση0.5 - 2 %
Νεογέννητα: 3.0 - 7.0 %
έως 3 μηνών: 3.0 %
1 - 10 ετών: 2.8 %
ΔΔΙΥΔΡΟΤΕΣΤΟΣΤΕΡΟΝΗ (DHT)Την επομένη0.5 ml ορός. Στους 2-8 0C έως  24 ώρες. Στους -20 0C έως 1 μήνα.EIAΑνδ.: 0.3 - 0.9 ng/ml
Γυν.: 0.04 - 0.2 ng/ml
Προηβικά: < 0.05 ng/ml
DDIFENALΤην επομένη1.0 ml ορός ή πλάσμα (EDTA). Αιμολυμένα, ικτερικά ή λιπαιμικά δείγματα ακατάλληλα. Στους 2-8 0C έως 2 ημέρες. Στους -20 0C 3μήνες.CLIAΦΕΝΥΤΟΙΝΗ:
Θεραπευτ. συγκέντρ.:10 - 20 μg/ml
Τοξική συγκέντρ.: > 30 μg/ml
ΦΑΙΝΟΒΑΡΒΙΤΑΛΗ:
Θεραπευτ. συγκέντρ.:15 - 40 μg/ml
Τοξική συγκέντρ.: > 50 μg/ml
ΕΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟΥΡΗΤΙΚΟ ΠΕΠΤΙΔΙΟ ( BNP)Αυθημερόν1.0 ml πλάσμα (EDTA). Συλλογή δείγματος σε πλαστικό σωληνάριο συλλογής αίματος. Στους 2-8 0C έως 24 ώρες. Στους -20 0C έως 1 μήνα.Χημειοφωταύγεια< 100 pg/ml,
> 400 pg/ml ένδειξη καρδιακής ανεπάρκειας
ΕΕΘΟΣΟΥΞΙΜΙΔΗ (ZARONTIN)Εντός 4 ημερών0.5 ml ορός ή πλάσμα (EDTA). Στους 2-8 0C έως 24 ώρες. Στους -20 0C έως 1 μήνα.HPLCΘεραπευτ. Συγκέντρ.: 40 - 100 μg/ml
ΕΕΙΔΙΚΗ ΝΕΥΡΩΝΙΚΗ ΕΝΟΛΑΣΗ (NSΕ)Την επομένη0.5 ml ορός. Φυγοκέντριση και διαχωρισμός εντός μιας ώρας. Αιμολυμένα δείγματα ακατάλληλα. Στους 2-8 0C έως 2 ημέρες. Στους -20 0C έως 3 μήνες.ECLIA< 16 ng/ml
ΕΕΙΔΙΚΗ ΟΣΤΙΚΗ ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗΕντός μιας εβδομάδας0.5 ml ορός. Άμεση φυγοκέντριση και διαχωρισμός. Αιμολυμένα δείγματα ακατάλληλα. Στους 2-8 0C έως 3 ημέρες. Στους -20 0C έως 2 εβδομάδες.CLIAΑνδ.: 12 - 23 μg/l
Γυν.: 10 - 22 μg/l
ΕΕΙΔΙΚΟ ΠΟΛΥΠΕΠ. ΑΝΤΙΓΟΝΟ ΙΣΤΩΝ (TPS)Την Επομένη0.5 ml ορός. Αιμολυμένα ή λιπαιμικά δείγματα ακατάλληλα. Στους 2-8 0C έως 2 ημέρες. Στους -20 0C έως 1 μήνα.CLIA< 100 IU/l
ΕΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟ (PSA) (ΟΛΙΚΟ)Αυθημερόν0.5 ml ορός . Αποφυγή σεξουαλικής επαφής και δακτυλικής ψηλάφησης προστάτη. Στους 2-8 0C έως 24 ώρες για περισσότερο στους - 200C.Μικροσωματιδιακή Ανοσοεξέταση Χημειοφωταύγειας (CMIA) INSERT ABBOTT/, Total PSAΥγιείς άνδρες: ≤ 4 ng/ml
ΕΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΤΡΟΤΗΤΑΣ (δύο άτομα)Προσυνεννόηση5 ml ολικό αίμα (EDTA) πατέρας. 5 ml ολικό αίμα (EDTA) παιδί. Στους 2-8 0C.PCRΕιδικό έντυπο
ΕΕΛΑΦΡΕΣ κ (ΚΑΠΠΑ) ΑΛΥΣΙΔΕΣΑυθημερόν0.5 ml ορός η πλάσμα (EDTA) Στους 2-8 0C έως 1μήνας. Στους -20 0C έως 6 μήνες.Ανοσοθολοσιμετρική1.22 - 4.37 g/l
ΛΟΓΟΣ κ/λ: 1.30 – 2.61
ΕΕΛΑΦΡΕΣ κ (ΚΑΠΠΑ) ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΟΥΡΩΝΕντός 6 ημερών5.0 ml ούρα 24/ώρου. Στους 2-8 0C έως 7 ημέρες.Νεφελομετρική1.35 – 24.19 mg/l
ΕΕΛΑΦΡΕΣ λ (ΛΑΜΔΑ) ΑΛΥΣΙΔΕΣΑυθημερόν0.5 ml ορός η πλάσμα (EDTA) Στους 2-8 0C έως 1μήνας. Στους -20 0C έως 6 μήνες.Ανοσοθολοσιμετρική0.62 - 2.31 g/l
ΕΕΛΑΦΡΕΣ λ (ΛΑΜΔΑ) ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΟΥΡΩΝΕντός 6 ημερών5.0 ml ούρα 24/ώρου. Στους 2-8 0C έως 7 ημέρες.Νεφελομετρική0.24 – 6.66 mg/l
ΕΕΛΕΥΘΕΡΗ β-ΧΟΡΙΑΚΗ ΓΟΝΑΔΟΤΡΟΠΙΝΗ (FREE β-HCG)Αυθημερόν0.5 ml ορός. Αιμολυμένα, ικτερικά ή λιπαιμικά δείγματα ακατάλληλα. Στους 2-8 0C έως 7 ημέρες.ECLIAΑνδ.: < 0.1 ng/ml
Γυν.: < 2.0 ng/ml
ΕΕΛΕΥΘΕΡΗ ΘΥΡΟΞΙΝΗ (FT4)Αυθημερόν 0.5 ml ορός ή πλάσμα (EDTA,Ηπαρίνη). Αιμολυμένα ,λιπαιμικά δείγματα ακατάλληλα. Στους 18-24 0C έως 8 ώρες Στους 2-8 0C έως 2 ημέρες. Στους -20 0C για >από2 ημέρες.Xημειοφωταύγεια (CLIA) INSERT SIEMENS/, FT40.89 - 1.76 ng/dl
Παιδιά
1 - 23 μηνών: 0.94 - 1.44 ng/dl
2 - 12 ετών: 0.86 - 1.40 ng/dl
13 - 20 ετών: 0.83 - 1.43 ng/dl
ΕΕΛΕΥΘΕΡΗ ΟΙΣΤΡΙΟΛΗ (E3)Αυθημερόν0.5 ml ορός. Αιμολυμένα, ικτερικά ή λιπαιμικά δείγματα ακατάλληλα. Στους 2-8 0C έως 4 ημέρες. Στους -20 0C έως 1 μήνα.EIA0.0 - 2.0 ng/ml
ΕΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΕΣΤΟΣΤΕΡΟΝΗΑυθημερόν0.5 ml ορός ή πλάσμα (EDTA). Τα αντιεπιληπτικά, τα βαρβιτουρικά και τα οιστρογόνα οδηγούν σε υψηλές τιμές. Στους 2-8 0C έως 7 ημέρες.ΥπολογιστικήΑνδ.: 15 - 40 pg/ml
Γυν.: 0.6 - 3.0 pg/ml
Αγόρια:
6 - 9 ετών: < 1.0 pg/ml
10 - 11 ετών: 0.2 - 2.0 pg/ml
12 - 14 ετών: 0.6 - 32.0 pg/ml
15 - 17 ετών: 15.0 - 34.0 pg/ml
Κορίτσια:
6 - 9 ετών: < 0.3 pg/ml
10 - 11 ετών: 0.3 - 2.0 pg/ml
12 - 14 ετών: 0.4 - 2.2 pg/ml
15 - 17 ετών: 0.6 - 2.6 pg/ml
ΕΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΡΙΙΩΔΟΘΥΡΟΝΙΝΗ (FT3)Αυθημερόν 0.5 ml ορός . Αιμολυμένα , λιπαιμικά δείγματα ακατάλληλα. Στους 18-24 0C έως 8 ώρες Στους 2-8 0C έως 2 ημέρες. Στους -20 0C για >από2 ημέρες.Χημειοφωταύγεια (CLIA) INSERT SIEMENS/ , FT32.3 - 4.2 pg/ml
Παιδιά
1 - 23 μηνών: 3.30 - 5.20 pg/ml
2 - 12 ετών: 3.30 - 4.80 pg/ml
13 - 20 ετών: 3.0 - 4.70 pg/ml
ΕΕΛΕΥΘΕΡΟ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΣΤATIKO ΑΝΤΙΓΟΝΟ (FREE PSA)Αυθημερόν0.5 ml ορός . Ο ορός πρέπει να διαχωρίζεται από το πήγμα ενός 3 ωρών. Στους 2-8 0C έως 24 ώρες για περισσότερο στους - 200C.Μικροσωματιδιακή Ανοσοεξέταση Χημειοφωταύγειας (CMIA)Υγιείς άνδρες: ≤ 2.5 ng/ml
Η μέτρηση του FPSA μόνο του δεν έχει διαγνωστική αξία, θα πρέπει να υπολογίζεται ο λόγος FPSA/TPSA
ΕΕΜΒΡΥΙΚΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗ F (HbF)Την επομένη2.5 ml ολικό αίμα (EDTA). Στους 2-8 0C.24 ώρεςHPLCHbF: < 1.0 %
ΕΕΜΜΕΣΗ COOMB’SΑυθημερόν0.5 ml ορός. Στους 2-8 0C 5 ημέρες. Στους -20 0C έως 6 μήνες.ΣυγκολλητινοαντίδρασηΑρνητικό (-)
ΕΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣΑυθημερόν2.5 ml ολικό αίμα (EDTA). Στους 2-8 0C.24 ώρεςΈμμεσος ΠροσδιορισμόςΜέσος Ερυθροκυτταρικός Όγκος (ΜCV): 79 - 99 fl
Μέση Περιεκτικότητα Αιμοσφ. ανά Ερυθρό (MCH): 27 - 34 pg
Μέση Συγκέντρωση Αιμοσφαιρίνης (MCHC): 30 - 35 g/dl
Εύρος Κατανομής Ερυθρών (RDW): 11.5 - 14.6
1 - 3 ετών:
Μέσος Ερυθροκυτταρικός Όγκος (ΜCV): 73 - 101 fl
Μέση Περιεκτικότητα Αιμοσφ. κατά Ερυθρά (MCH): 23 - 31 pg
Μέση Συγκέντρωση Αιμοσφαιρίνης (MCHC): 26 - 34 g/dl
Εύρος Κατανομής Ερυθρών (RDW): 11.5 - 14.6
4 - 5 ετών :
Μέσος Ερυθροκυτταρικός Όγκος (ΜCV): 74 - 88 fl
Μέση Περιεκτικότητα Αιμοσφ. κατά Ερυθρά (MCH) : 25 - 31 pg
Μέση Συγκέντρωση Αιμοσφαιρίνης (MCHC) : 32 - 36 g/dl
Εύρος Κατανομής Ερυθρών (RDW) : 11.5 - 14.6
6 - 10 ετών :
Μέσος Ερυθροκυτταρικός Όγκος (ΜCV): 76 - 90 fl
Μέση Περιεκτικότητα Αιμοσφ. κατά Ερυθρά (MCH): 25 - 31 pg
Μέση Συγκέντρωση Αιμοσφαιρίνης (MCHC): 32 - 36 g/dl
Εύρος Κατανομής Ερυθρών (RDW): 11.5 - 14.6
ΕΕΡΥΘΡΟΠΟΙΗΤΙΝΗΤην επομένη0.5 ml ορός. Αιμολυμένα, ικτερικά ή λιπαιμικά δείγματα ακατάλληλα. Στους 2-8 0C έως 3 ημέρες. Στους -20 0C έως 6 μήνες.Χημειοφωταύγεια4.3 - 29 mIU/ml
10 - 18 ετών: < 15 mIU/ml
EECSTASYΑυθημερόν3ml Ούρα τυχαίας ούρησης. Στους 2-8 0C έως 3 ημέρες.ΑνοσοπροσδιορισμόςΑρνητικό (-)
ΗΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣΤην επομένη5 ml ολικό αίμα (EDTA). Στους 2-8 0C έως  2 ημέρες.ΑγαρόζηHb A2: 1.5 - 3.5 %
Μη ανίχνευση παθολογικών αιμοσφαιρινών
ΗΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ ΙΣΟΕΝΖΥΜΩΝ ΑΛΚΑΛΙΚΗΣ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗΣ (ALP)Εντός μιας εβδομάδας0.5 ml ορός. Μετά από νηστεία. Άμεση φυγοκέντριση και διαχωρισμός. Στους 2-8 0C έως 2 ημέρες. Στους -20 0C έως 8 ημέρες.ΑγαρόζηΗπατικό: 40 - 60 %
Oστικό: 40 - 60 %
Εντερικό: 0 - 10 %
1-12 ετών: Ηπατικό: 0 - 8 %
Oστικό: 92 - 100 %
Εντερικό: 0 - 12 %
13-17 ετών: Ηπατικό: 0 – 20%
Oστικό: 80 - 100 %
Εντερικό: 0 - 12 %
ΗΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ ΙΣΟΕΝΖΥΜΩΝ ΓΑΛΑΚΤΙΚΗΣ ΑΦΥΔΡΟΓΟΝΑΣΗΣ (LDH)Εντός μιας εβδομάδας0.5 ml ορός. Μετά από νηστεία. Άμεση φυγοκέντριση και διαχωρισμός. Αιμολυμένα δείγματα ακατάλληλα. Στους 2-8 0C έως 8 ημέρες. Όχι κατάψυξη.ΑγαρόζηLD1: 6.0 - 36.2 %
LD2: 33.1 - 41.4 %
LD3: 17.0 - 29.0 %
LD4: 5.2 - 12.8 %
LD5: 3.4 - 14.4 %
ΗΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ ΙΣΟΕΝΖΥΜΩΝ ΚΡΕΑΤΟΦΩΣΦΟΚΙΝΑΣΗΣ (CPK)Εντός μιας εβδομάδας0.5 ml ορός. Στους 2-8 0C έως 2 ημέρες. στους -20 0C έως 2 εβδομάδες.ΑγαρόζηCK-MB: 0 - 3 %
CK-MM: 97 - 100 %
CK-BB: 0 %
ΗΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ ΛΙΠΟΠΡΩΤΕΙΝΩΝΕντός 2 ημερών0.5 ml ορός ή πλάσμα (EDTA). Μετά από 14ωρη νηστεία. Στους 2-8 0C έως 5 ημέρες. Όχι κατάψυξη.ΑγαρόζηALPHA: 19.0 - 44.0 %
PREBETA: 5.0 - 25.0 %
BETA: 39.0 - 60.0 %
ΗΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ ENYΕντός 3 ημερώνΕΝΥ Στους 2-8 0C έως 5 ημέρες.ΑγαρόζηPRE-ALBUMIN: 2 - 7 %
ALBUMIN: 56 - 76 %
ALPHA 1: 2 - 7 %
ALPHA 2: 4 - 12 %
BETA: 8 - 18 %
GAMMA: 3 - 12 %
ΗΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ ΟΡΟΥΤην επομένη0.5 ml ορός. Αιμολυμένα δείγματα ακατάλληλα. Στους 2-8 0C έως 5 ημέρες.ΑγαρόζηALBUMIN: 55.8 - 65.0 %
ALPHA 1: 2.2 - 4.6 %
ALPHA 2: 8.2 - 12.5 %
BETA: 7.2 - 14.2 %
GAMMA: 11.5 - 18.6 %
ΗΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ ΟΥΡΩΝΕντός 3 ημερών10 ml ούρα 24ώρου. Στους 2-8 0C έως 3 ημέρες. Στους -20 0C έως 2 εβδομάδες.ΑγαρόζηΜη εμφάνιση κλάσματος στην περιοχή των γ-σφαιρινών
ΘΘΕΟΦΥΛΛΙΝΗ (THEOPHYLLINE-TERDAL)Εντός 2 ημερών0.5 ml ορός ή πλάσμα (EDTA). Στους 2-8 0C έως 3 ημέρες. ή στους - 200C 3 μήνεςΑνοσοενζυμικήΘεραπευτ. συγκέντρ.: 5 - 20 μg/ml
Τοξική συγκέντρ.: > 20 μg/ml
ΘΘΥΛΑΚΙΟΤΡΟΠΟΣ (FSH)Αυθημερόν0.5 ml ορός. Στους 18-24 0C έως 8 ώρες η στους 2-8 0C έως 2 ημέρες. Στους -20 0C για >από 2 ημέρες.Χημειοφωταύγεια (CLIA) INSERT SIEMENS/ , FSHΑνδ.: 1.4- 18.1 mIU/ml
Γυν.: Παραγωγική: 2.5 – 10.2 mIU/ml
Ωορρηξία: 3.4 - 33.4 mIU/ml
Εκκριτική: 1.4 - 9.1 mIU/ml
Εμμηνόπαυση: 23 – 116 mIU/ml
Αγόρια :
2 - 3 ετών: < 1.3 mIU/ml
4 - 9 ετών: 0.4 - 2.0 mIU/ml
10 - 11 ετών: 0.4 - 4.6 mIU/ml
12 - 21 ετών: 1.4 - 7.5 mIU/ml
Κορίτσια:
2 - 3 ετών: 1.3 - 5.0 mIU/ml
4 - 9 ετών: 0.5 - 5.0 mIU/ml
10 - 11 ετών: 1.4 - 9.3 mIU/ml
12 - 21 ετών: 2.2 - 10.1 mIU/ml
ΘΘΥΡΕΟΣΦΑΙΡΙΝΗ (TG)Αυθημερόν0.5 ml ορός. Στους 2-8 0C έως 3 ημέρες. Στους -20 0C έως 2 μήνες.3.68-64.15
Παιδιά
3- 12 μηνών: < 125 ng/ml
1 - 6 ετών: < 67 ng/ml
7 - 11 ετών: < 43 ng/ml
ΘΘΥΡΕΟΤΡΟΠΟΣ (TSH)Αυθημερόν0.5 ml ορός ή πλάσμα (EDTA,Ηπαρίνη). Αιμολυμένα , λιπαιμικά δείγματα ακατάλληλα. Στους 18-24 0C έως 8 ώρες ή στους 2-8 0C έως 2 ημέρες. Στους -20 0C για >από 2 ημέρες.Xημειοφωταύγεια (CLIA) INSERT SIEMENS/ TSH3-Ultra (TSH3-UL)0.35 - 4.80 μIU/ml
Παιδιά
1 - 23 μηνών: 0.87 - 6.15 μIU/ml
2 - 12 ετών: 0.67 - 4.16 μIU/ml
13 - 20 ετών: 0.48 - 4.17 μIU/ml
ΘΘΥΡΟΞΙΝΗ (Τ4)Αυθημερόν0.5 ml ορός. Αιμολυμένα δείγματα ακατάλληλα. Στους 18-24 0C έως 8 ώρες ή στους 2-8 0C έως 2 ημέρες. Στους -20 0C για >από 2 ημέρες. (Καταψυξη μόνο μια φορά).Xημειοφωταύγεια (CLIA) INSERT SIEMENS/, T44.5 - 10.9 μg/dl
Παιδιά
1 - 23 μηνών: 6.00 - 13.2 μg/dl
2 - 12 ετών: 5.50 - 12.1 μg/dl
13 - 20 ετών: 5.50 - 11.1 μg/dll
ΙΙΝΣΟΥΛΙΝΗΑυθημερόν0.5 ml ορός. Πρωινή αιμοληψία μετά από νηστεία. Αιμολυμένα δείγματα ακατάλληλα. Στους 2-8 0C έως 24 ώρες. Στους -20 0C για >από 1 ημέρα.Χημειοφωταύγεια (CLIA) INSERT SIEMENS/, Ινσουλίνη (IRI)3.0 - 25.0 μIU/ml
ΙΙΝΩΔΟΓΟΝΟΑυθημερόν0.5 ml πλάσμα (CITRATE). Στους 15-25 0C έως 12 ώρες.Πηκτική 200 - 450 mg/dl
10 - 18 ετών: 140 - 400 mg/dl
ΚΚΑΘΑΡΣΗ ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗΣ (CLEARANCE)Αυθημερόν0.5 ml ορός ή πλάσμα (EDTA). & 2ml Ούρα 24/ώρου Αποφυγή καφέ ,φαρμάκων και άσκησης κατά τη διάρκεια συλλογής των ούρων. Στους 2-8 0C έως 7 ημέρες.Ενζυμική-Κινητική -ΥπολογιστικήΑνδ.: 95 - 140 ml/min
Γυν.: 70 - 130 ml/min
Παιδιά:70 - 130 ml/min
ΚΚΑΘΑΡΣΗ ΟΥΡΙΑΣ (CLEARANCE)Αυθημερόν0.5 ml ορός ή πλάσμα (EDTA) & 2ml Ούρα 24/ώρου. Στους 2-8 0C έως 7 ημέρες.Κινητική-Υπολογιστική64 - 99 ml/min
ΚΚΑΛΙΟ (Κ+)Αυθημερόν0.5 ml ορός. Άμεση φυγοκέντριση και διαχωρισμός. Αιμολυμένα δείγματα ακατάλληλα. Στους 20-25 °C 14 ημέρες ή στους 2-8 °C 14 ημέρες Σταθερό στους -20 °C.ISE INSERT ABBOTT/ICT (Na+, K+, Cl- ) Sample Diluent3.5 - 5.1 mmol/l
Παιδιά: 3.4 -4.7 mmol/l
ΚΚΑΛΙΟ (Κ+) OΥΡΩΝΑυθημερόν2ml Ούρα 24/ώρου η τυχαίας ούρησης. Κατά τη διάρκεια της συλλογής φύλαξη των δειγμάτων στους 2-8 0C. Στους 2-8 0C έως 14 ημέρες.ISE24 ώρου: 25 - 125 mmol/24h
Τυχαίο δείγμα: 11 - 100 mmol/l
ΚΚΑΛΣΙΤΟΝΙΝΗ (CT)Αυθημερόν0.5 ml ορός. Πρωινή αιμοληψία μετά από νηστεία. Άμεση φυγοκέντριση, διαχωρισμός και κατάψυξη. Αιμολυμένα δείγματα ακατάλληλα. Στους -20 0C έως 15 ημέρες. Στους -70 0C για περισσότερο.Xημειοφωταύγεια INSERT SIEMENS/ IMMULITE, CALCITONINΑνδ.: < 18.2 pg/ml
Γυν.: < 11.5 pg/ml
ΚΚΑΝΝΑΒΙΝΟΕΙΔΗΑυθημερόν3ml Ούρα τυχαίας ούρησης. Στους 2-8 0C έως  3 ημέρες. Στους -20 0C έως 1 μήνα.ΑνοσοπροσδιορισμόςΑρνητικό (-)
ΚΚΑΡΒΟΞΥ-ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΠΕΠΤΙΔΙΟ ΤΟΥ ΚΟΛΛΑΓΟΝΟΥ ΤΥΠΟΥ Ι (CICP)Εντός 4 ημερών0.5 ml ορός. Στους 2-8 0C έως 5 ημέρες.EIAΑνδ.: 76 - 163 ng/ml
Γυν.: 69 - 147 ng/ml
ΚΚΑΡΒΟΞΥ-ΤΕΛΙΚΟ ΤΕΛΟΠΕΠΤΙΔΙΟ ΟΣΤΙΚΟΥ ΚΟΛΛΑΓΟΝΟΥ ΟΡΟΥ (β-Cross Laps / β-CTx)Αυθημερόν0.5 ml ορός ή πλάσμα (EDTA). Πρωινή αιμοληψία σε νηστικά άτομα. Πλάσμα στους 2-8 0C έως 8 ημέρες. Ορός στους 2-8 0C έως 24 ώρες. Ορός και πλάσμα στους -20 0C έως 3 μήνες.ECLIAΆνδρες
30 - 50 ετών: < 0.55 ng/ml
50 - 70 ετών: < 0.70 ng/ml
> 70 ετών: < 0.85 ng/ml
Γυναίκες
Προεμμηνόπαυση: < 0.57 ng/ml
Μετά εμμηνοπ.: < 1.0 ng/ml
ΚΚΑΡΒΟΞΥ-ΤΕΛΙΚΟ ΤΕΛΟΠΕΠΤΙΔΙΟ ΟΣΤΙΚΟΥ ΚΟΛΛΑΓΟΝΟΥ ΟΥΡΩΝ (α -Cross Laps / α-CTx)Εντός 2 ημερών10.0 ml oύρα 2/ώρου ή 10.0 ml oύρα δεύτερης πρωινής oύρησης. Στους 2-8 0C έως 24 ώρες. Στους -20 0C έως 3 μήνες.EIAΆνδρες
< 450 μg/mmol κρεατινίνης Γυναίκες
Προεμμηνόπαυση: <650 μg/mmol κρεατινίνης
Μετά εμμηνοπ.: <300 μg/mmol κρεατινίνης
ΚΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟ CA 125Αυθημερόν0.5 ml ορός η πλάσμα (EDTA) Στους 2-8 0C έως 7 ημέρες για περισσότερο στους - 200C.Μικροσωματιδιακή Ανοσοεξέταση Χημειοφωταύγειας (CMIA) INSERT ABBOTT/ CA 125 II≤ 35 U/mL
ΚΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟ CA 15-3Αυθημερόν0.5 ml ορός η πλάσμα(EDTA) Στους 2-8 0C έως 7 ημέρες για περισσότερο στους - 200C .Μικροσωματιδιακή Ανοσοεξέταση Χημειοφωταύγειας (CMIA) INSERT ABBOTT/, CA 15-3< 31.3 U/mL
ΚΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟ CA 19-9Αυθημερόν0.5 ml ορός η πλάσμα (EDTA) Στους 2-8 0C έως 7 ημέρες για περισσότερο στους - 200C.Μικροσωματιδιακή Ανοσοεξέταση Χημειοφωταύγειας (CMIA) INSERT ABBOTT/ CA 19-9XR≤ 37 U/mL
ΚΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟ CA 50Αυθημερόν0.5 ml ορός ή πλάσμα (EDTA). Στους 2-8 0C έως 5 ημέρες.ΕΙΑ< 25 IU/ml
ΚΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟ CA 72-4Αυθημερόν0.5 ml ορός ή πλάσμα (EDTA). Στους 2-8 0C έως 30 ημέρες.ECLIA< 6.0 IU/ml
ΚΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟ CYFRA 21-1Αυθημερόν0.5 ml ορός ή πλάσμα (EDTA). Στους 2-8 0C έως 4 εβδομάδες.ECLIA< 3.3 ng/ml
ΚΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟ MCAΤην επομένη0.5 ml ορός ή πλάσμα (EDTA). Στους 2-8 0C έως 5 ημέρες.ΕΙΑ< 11 IU/ml
ΚΚΑΡΚΙΝΟΕΜΒΡΥΙΚΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟ (CEA)Αυθημερόν0.5 ml ορός η πλάσμα (EDTA) Στους 2-8 0C έως 7 ημέρες για περισσότερο στους - 200CΜικροσωματιδιακή Ανοσοεξέταση Χημειοφωταύγειας (CMIA) INSERT ABBOTT/ CEA≤ 5 ng/mL
ΚΚΑΡΜΠΑΜΑΖΕΠΙΝΗ (TEGRETOL)Αυθημερόν0.5 ml ορός ή πλάσμα (EDTA). Αιμολυμένα δείγματα ακατάλληλα. Στους 2-8 0C έως 2 ημέρες. Στους -20 0C έως 3 μήνες.Πόλωση ΦθορισμούΘεραπευτ. συγκέντρ. : 8 - 12 μg/ml
Σε συνδιασμό : 4 - 8 μg/ml
Τοξική συγκέντρ.: > 15 μg/ml
ΚΚΑΡΝΙΤΙΝΗ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣΤην επομένη1.0 ml σπέρμα. Άμεση αποστολή.Ενζυμική68 - 75 mg/l
ΚΚΑΤΕΧΟΛΑΜΙΝΕΣ ΟΛΙΚΕΣΕντός 3 ημερών10ml Ούρα 24/ώρου. Συλλογή με 10 ml HCL. Αποφυγή επί 3 ημέρες: Σοκολάτα, κακάο, καφές, τσάι, αναψυκτικά, χυμοί, βανίλια, γλυκά, κρέμα καραμελέ, παγωτό, εσπεριδοειδή, μπανάνα, ανανά, ξηροί καρποί, τυρί, σάλτσες, μπαχαρικά, πηχτή, ζελέ, αλκοόλ, ασπιρίνη, αντιυπερτασικά και κάπνισμα. Αποφυγή 3 εβδομάδες : Ντοπαμίνη, φαινοθιαζίνες, α- και β- αναστολείς, διαμίνες, βιταμίνη Β. Στους 2-8 0C έως 7 ημέρες.Χρωματογραφία στήλης10 - 280 μg/24h
ΚΚΛΟΝΑΖΕΠΑΜΗ (RIVOTRIL)Εντός 6 ημερών1.0 ml ορός.HPLCΘερ.συγκ.: 10 - 80 ng/ml
Τοξ.συγκ.: > 80 ng/ml
ΚΚΟΚΑΙΝΗ ΜΕΤΑΒΟΛΙΤΗΣΑυθημερόν3ml oύρα τυχαίας ούρησης. Στους 2-8 0C έως  3 ημέρες. Στους -20 0C έως 1 μήνα.ΑνοσοπροσδιορισμόςΑρνητικό (-)
ΚΚΟΡΕΣΜΟΣ ΤΡΑΝΣΦΕΡΡΙΝΗΣΑυθημερόν0.5 ml ορός. Αιμολυμένα δείγματα ακατάλληλα. Άμεση φυγοκέντριση και διαχωρισμός. Στους 2-8 0C έως 7 ημέρες.Χρωματομετρική Έμμεσος προσδιορισμός15 - 50 %
ΚΚΟΡΤΙΖΟΛΗΑυθημερόν0.5 ml ορός. Η εγκυμοσύνη, το stress, τα αντισυλληπτικά, τα κορτικοστεροειδή και τα οιστρογόνα προκαλούν αύξηση των συγκεντρώσεων της κορτιζόλης. Στους 18-24 0C έως 8 ώρες η στους 2-8 0C έως 2 ημέρες. Στους -20 0C για >από 2 ημέρες.Χημειοφωταύγεια (CLIA) INSERT SIEMENS/, Κορτιζόλη (COR)Πρωί 7 - 9 π.μ.: 5.3 - 22.5 μg/dl
Απόγ. 3 - 5 μ.μ.: 3.44 - 16.8 μg/dl
Αγόρια:
1 - 3 ετών: 5.0 - 17 μg/dl
4 - 6 ετών: 4.0 - 24 μg/dl
7 - 10 ετών: 4.0 - 27 μg/dl
11 - 12 ετών: 5.0 - 25 μg/dl
13 - 14 ετών: 8.0 - 27 μg/dl
Κορίτσια:
1 - 3 ετών: 5.5 - 19 μg/dl
4 - 6 ετών: 5.0 - 22 μg/dl
7 - 10 ετών: 4.0 - 26 μg/dl
11 - 12 ετών: 5.0 - 26 μg/dl
13 - 14 ετών: 8.0 - 27 μg/dl
ΚΚΟΡΤΙΖΟΛΗ ΟΥΡΩΝ 24/ΩΡΟΥΑυθημερόν2ml Ούρα 24/ώρου. Κατά τη διάρκεια της συλλογής φύλαξη των δειγμάτων στους 2-8 0C. Η εγκυμοσύνη, το stress, τα αντισυλληπτικά, τα κορτικοστεροειδή και τα οιστρογόνα προκαλούν αύξηση των συγκεντρώσεων της. Στους 2-8 0C έως 24 ώρες. Στους -20 0C έως 1 μήνα.Χημειοφωταύγεια4.3 - 176 μg/24h
ΚΡΕΑΤΙΝΟ ΚΙΝΑΣΗ (CPK)Αυθημερόν0.5 ml ορός. Αιμολυμένα δείγματα ακατάλληλα. Στους 20-25 °C έως 2 ημέρες ή στους 2-8 °C έως 7 ημέρες.Ενζυμική –Φωτομετρική INSERT ABBOTT/, CREATINE KINASEΑνδ.: 30 - 200 IU/L
Γυν.: 29 - 168 IU/L
Αγόρια:
< 1 έτους: < 203 U/L
1 - 3 ετών: < 228 U/L
4 - 6 ετών: < 149 U/L
7 - 12 ετών: < 247 U/L
13 - 18 ετών: < 270 U/L
Κορίτσια:
< 1 έτους: < 203U/L
1 - 3 ετών: < 228 U/L
4 - 6 ετών: < 149 U/L
7 - 12 ετών: < 154 U/L
13 - 18 ετών: < 123 U/L
ΚΚΡΕΑΤΙΝΗ ΚΙΝΑΣΗ ΙΣΟΕΝΖΥΜΟ (CK-MB)Αυθημερόν0.5 ml ορός η πλάσμα EDTA Άμεσος διαχωρισμός. Αιμολυμένα δείγματα ακατάλληλα. Στους 20-25 °C έως 2 ημέρες ή στους 2-8 °C 7 ημέρες ή 4 εβδομάδες στους -20 °CΕνζυμική - Φωτομετρική< 25 U/l
ΚΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗΑυθημερόν0.5 ml ορός η πλάσμα (EDTA) Αιμολυμένα ,ικτερικά δείγματα ακατάλληλα. Η κεφοξιτίνη προκαλεί ψευδώς υψηλά αποτελέσματα κρεατινίνης. Στους 20-25 °C έως 7 ημέρες ή στους 2-8 °C έως 7 ημέρες ή στους -20 °C 3 μήνεςΕνζυμική – Κινητική Jaffè INSERT ABBOTT/, CREATININEΆνδρες:
18 ετών - < 41 ετών: 0.6 - 1.2 mg/dl
41 ετών - < 61 ετών: 0.6 - 1.3 mg/dl
61 ετών και άνω: 0.7 - 1.3 mg/dl
Γυναίκες:
18 ετών - < 41 ετών: 0.5 - 1.0 mg/dl
41 ετών - < 61 ετών: 0.5 - 1.1 mg/dl
61 ετών και άνω: 0.5 - 1.2 mg/dl
Παιδιά:
0 - 14 ημερών: 0.42 - 1.05 mg/dl
15 ημερών - < 1 έτους: 0.31 - 0.53 mg/dl
1 - < 4 ετών: 0.39 - 0.55 mg/dl
4 - < 7 ετών: 0.44 - 0.65 mg/dl
7 - < 12 ετών: 0.52 - 0.69 mg/dl
12 - < 15 ετών: 0.57 - 0.80 mg/dl
Άρρεν:
15 - < 17 ετών: 0.65 - 1.04 mg/dl
17 - < 19 ετών: 0.69 - 1.10 mg/dl
Θήλυ:
15 - < 17 ετών: 0.59 - 0.86 mg/dl
17 - < 19 ετών: 0.60 - 0.88 mg/dl
ΚΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ ΟΥΡΩΝΑυθημερόν2ml Ούρα 24/ώρου. Στους 20-25 °C έως 2 ημέρες ή στους 2-8 °C έως 6 ημέρες ή στους -20 °C 6 μήνεςΕνζυμική – Κινητική JaffèΑνδ.: 950 - 2490 mg/24h
Γυν.: 710 - 1650 mg/24h
ΚΚΡΥΟΣΦΑΙΡΙΝΕΣΕντός 5 ημερών10.0 ml ορός. Σε θερμοκρασία δωματίου.ΚρυοκαθίζησηΑρνητικό (-)
ΛΛΕΥΚΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣΑυθημερόν2.5 ml ολικό αίμα (EDTA). Στους 2-8 0C,12 ώρεςΚυτταρομετρία ροήςΕνήλικες
Πολυμορφοπύρηνα - Ουδετερόφ.: 37 – 70%
Πολυμορφοπύρηνα - Ηωσινόφιλα: 1 - 4 %
Πολυμορφοπύρηνα – Βασεόφιλα: 0 - 1 %
Μονοπύρηνα: 2 - 10 %
Λεμφοκύτταρα:20 - 40 %
Νήπια/Παιδιά
Πολυμo/ρηνα – Ουδετερόφιλα.: 17 – 60%
Πολυμο/ρηνα – Ηωσινόφιλα: 1 – 5%
Πολυμο/ρηνα – Βασεόφιλα: 0 – 1%
Μονοπύρηνα: 1 - 11 %
Ραβδοπύρηνα: 0 - 8 %
Λεμφοκύτταρα: 20 - 70 %
ΛΛΙΘΙΟΤην επομένη 0.5 ml ορός ή πλάσμα (EDTA). Συνιστάται αιμοληψία 12 ώρες μετά τη λήψη φαρμακου. Στους 20-25 °C έως 1 ημέρα ή στους 2-8 °C έως 7 ημέρες ή στους -20 °C έως 6 μήνες.Χρωματομετρική 0.4 - 1.2 mmol/l
Οι τιμές άνω του 1.5 mmol/l 12 ώρες μετά τη δόση αποτελούν ένδειξη σοβαρού κινδύνου τοξικής δηλητηρίασης
Βέλτιστος χρόνος αιμοληψίας 12 ώρες μετά τη χορήγηση του φαρμάκου.
ΛΛΙΠΑΣΗΑυθημερόν0.5 ml ορός. Στους 2-8 0C έως 7 ημέρες ή στους -20 °C 1 έτος .Ενζυμική – Χρωματομετρική8 - 78 U/l
ΛΛΙΠΙΔΙΑ ΟΛΙΚΑΑυθημερόν0.5 ml ορός ή πλάσμα (EDTA). Στους 2-8 0C έως 7 ημέρες.Χρωματομετρική-Υπολογιστική400 - 750 mg/dl
ΛΛΙΠΟΠΡΩΤΕΙΝΗ Lp(a)Αυθημερόν 0.5 ml ορός ή πλάσμα (EDTA). Μετά από 12ωρη νηστεία. Αποφυγή αλκοόλ για 3 ημέρες. Στους 2-8 0C έως 8 ημέρες για περισσότερο στους -20 °C .Θολοσιμετρική< 64 nmol/l
ΛΛΟΓΟΣ Free PSA / PSAΑυθημερόν1.0 ml ορός ή πλάσμα (EDTA). Στους 2-8 0C έως 5 ημέρες.ECLIA - ΥπολογιστικήΓια PSA :2.0-4.0 ng/ml: Free PSA / PSA>0.15
Για PSA :4.1-10 ng/ml: Free PSA / PSA>0.23
LLAMOTRIGINE (LAMICTAL)Εντός 6 ημερών0.5 ml ορός. Δείγματα αιμολυμένα ακατάλληλα. Στους 2-8 0C έως 5 ημέρες.MEIAΘερ.συγκ.: 3 - 14 μg/ml
Τοξ.συγκ.: > 15 μg/ml
LLE-TEST (Anti -nDNA)Αυθημερόν0.5 ml ορός. Αιμολυμένα ή λιπαιμικά δείγματα ακατάλληλα. Στους -20 0C έως 6 εβδομάδες.ΣυγκολλητινοαντίδρασηΑρνητικό (-)
LLK-M1 (KIDNEY-LIVER MICROSOMAL ANTIBODIES)Την επομένη0.5 ml ορός. Στους 2-8 0C έως 2 ημέρες. Στους -20 0C έως 1 μήνα.IFAΑρνητικό (-)
LLK-M2 (KIDNEY-LIVER MICROSOMAL ANTIBODIES)Την επομένη0.5 ml ορός. Στους 2-8 0C έως 2 ημέρες. Στους -20 0C έως 1 μήνα.IFAΑρνητικό (-)
ΜΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)Εντός μιας εβδομάδας2.0 ml ολικό αίμα (EDTA). Στους 2-8 0C.Ατομική απορρόφηση8.0 - 18.7 μg/l
ΜΜΑΓΝΗΣΙΟ (Mg)Αυθημερόν0.5 ml ορός. Αιμολυμένα δείγματα ακατάλληλα. Στους 20-25 °C έως 7 ημέρες ή στους 2-8 °C έως7 ημέρες ή στους -20 °C 12 μήνες.Χρωματομετρική INSERT ABBOTT/ , MAGNESIUM1.6 - 2.6 mg/dl
Παιδιά
5 μηνών - 6 ετών: 1.7-2.3 mg/dL
6 - 12 ετών: 1.7-2.1 mg/dL
12 - 20 ετών: 1.7-2.2 mg/dL
ΜΜΑΓΝΗΣΙΟ ΟΥΡΩΝΑυθημερόν2ml Ούρα 24/ώρου . Συλλογή δείγματος σε δοχείο με 20 ml HCl 6M. Στους 2-8 0C έως 3 ημέρες ή στους -20 °C 12 μήνες. Συλλογή δείγματος σε δοχείο με 20 ml HCl 6M.Χρωματομετρική73 - 121.5 mg/24h
ΜΜΑΓΝΗΣΙΟ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣΑυθημερόν1.0 ml σπέρμα.Χρωματομετρική30 - 100 mg/l
ΜΜΕΤΑΝΕΦΡΙΝΕΣ ΟΥΡΩΝ 24/ΩΡΟΥΕντός 3 ημερών30ml Ούρα 24/ώρου. Συλλογή με 10 ml HCL 6M. Για 2 ημέρες αποφυγή των παρακάτω φαρμάκων: Ασπιρίνη, βιταμίνες B και C, φαινοθειαζίνες, ντοπαμίνη, Α & Β αναστολείς, διαμίνη, αντιβιοτικά. Κατά τη συλλογή των ούρων αποφυγή των παρακάτω τροφών: καφές, τσάι, σοκολάτα, βανίλια, μπανάνα, αρωματικά μήλα. Αποφυγή stress. Στους 2-8 0C έως 1 μήνα.Χρωματογραφία Στήλης< 1 mg/24h
ΜΜΕΤΑΤΡΕΠ. ΕΝΖΥΜΟ ΑΓΓΕΙΟΤΕΝΣΙΝΗΣ (ACE)Αυθημερόν0.5 ml ορός. Η χρήση αντιυπερτασικών φαρμάκων οδηγεί σε μειωμένες τιμές. Στους 2-8 0C έως 7 ημέρες.Ενζυμική – Κινητική8 - 52 U/l
8 - 14 ετών: 6 - 89 U/l
ΜΜΙΚΡΟΑΛΒΟΥΜΙΝΗ ΟΥΡΩΝ (ΜΙΚΡΟΛΕΥΚΩΜΑΤΙΝΗ)Αυθημερόν2ml Ούρα 24/ώρου . Στους 2-8 0C έως 2 εβδομάδες.Aνοσοθολοσιμετρική < 30 mg/24h
Μικροαλβουμινουρία: 30-299 mg /24h
Μακροαλβουμινουρία: ≥ 300 mg /24h
ΜΜΟΛΥΒΔΟ (Pb)Εντός 6 ημερών2.0 ml ολικό αίμα (EDTA). Στους 2-8 0C έως 7 ημέρες.Ατομική Απορρόφηση< 40 μg/dl
Τοξικά επίπεδα: > 100 μg/dl
Παιδιά:< 25 μg/dl
ΜΜΟΛΥΒΔΟΣ ΟΥΡΩΝ 24/ΩΡΟΥΕντός 6 ημερών25ml Ούρα 24/ώρου. Συλλογή με 10 ml HCL 6Μ. Στους 2-8 0C έως 7 ημέρες.Ατομική Απορρόφηση< 80 μg/l
ΜΜΟΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΥΣΤΙΚΗΣ ΙΝΩΣΗΣ (50 ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ)Εντός 10 ημερών5 ml ολικό αίμα (EDTA). Στους 2-8 0C.PCRΕιδικό έντυπο
ΜΜΟΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΥΣΤΙΚΗΣ ΙΝΩΣΗΣ (29 ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ)Εντός 10 ημερών2.5 ml ολικό αίμα (EDTA). Στους 2-8 0C.PCRΕιδικό έντυπο
ΜMONOTESTΑυθημερόν0.5 ml ορός. Στους 2-8 0C έως 7 ημέρες.ΣυγκολλητινοαντίδρασηΑρνητικό (-)
ΝΝΑΤΡΙΟ (Νa+)Αυθημερόν0.5 ml ορός. Άμεση φυγοκέντριση και διαχωρισμός. Αιμολυμένα δείγματα ακατάλληλα. Στους 15-25 °C 14 ημέρες ή στους 2-8 °C 14 ημέρες Σταθερό στους -20 °C.ISE INSERT ABBOTT/ICT (Na+, K+, Cl- ) Sample Diluent136 - 145 mmol/l
Παιδιά
Νεογέννητα, λώρος: 126 - 166 mmol/l
Bρέφη: 139 - 146 mmol/l
Παιδιά: 138 - 145 mmo/l
ΝΝΑΤΡΙΟ (Νa+) ΟΥΡΩΝΑυθημερόν2ml Ούρα 24/ώρου η τυχαίας ούρησης Κατά τη διάρκεια της συλλογής φύλαξη των δειγμάτων στους 2-8 0C. Στους 2-8 0C έως 14 ημέρες.ISE40 - 220 mmol/24h
Αγόρια:
6 - 10 ετών: 41 - 115 mmol/24h
10 - 14 ετών: 63 – 177 mmol/24h
Κορίτσια:
6 - 10 ετών: 20 - 69 mmol/24h
10 - 14 ετών: 48 - 168 mmol/24h
ΝΝΟΡΑΔΡΕΝΑΛΙΝΗ / ΝΟΡΕΠΙΝΕΦΡΙΝΗΕντός 2 ημερών3.0ml  πλάσμα (Ηπαρίνη). Εξεταζόμενος νηστικός. Αποφυγή άσκησης, stress, καφέ, τσάι, μπανάνας, καρυδιών, αρωματικών μήλων και καπνίσματος. Διακοπή αντιυπερτασικών φαρμάκων επί 1 εβδομάδα . Αιμολυμένα ή λιπαιμικά δείγματα ακατάλληλα. Στους 2-8 0C έως 10 ώρες. Στους -20 0C έως 6 μήνες.EIA1.0 – 2.3 ng/ml
ΝΝΟΡΑΔΡΕΝΑΛΙΝΗ / ΝΟΡΕΠΙΝΕΦΡΙΝΗ ΟΥΡΩΝ 24/ΩΡΟΥΕντός 6 ημερών10ml Ούρα 24/ώρου. Συλλογή με 10 ml HCL 6Μ. Εξεταζόμενος νηστικός. Αποφυγή άσκησης, stress, καφέ, τσάι, μπανάνας, καρυδιών, αρωματικών μήλων και καπνίσματος. Διακοπή αντιυπερτασικών φαρμάκων επί 1 εβδομάδα. Αποφυγή έκθεσης στο ηλιακό φως (π.χ. κάλυψη με αλουμινόχαρτο). Στους -20 0C έως 6 μήνες.ΕΙΑ< 100 μg/24h
ΝΝΤΟΠΑΜΙΝΗΕντός 6 ημερών2.0 ml  πλάσμα (EDTA). Μετά από 12h νηστεία. Άμεσος διαχωρισμός και κατάψυξη. Αποφυγή άσκησης, stress, καφέ, τσάι, μπανάνας και καπνίσματος. Διακοπή αντιυπερτασικών φαρμάκων επί 1 εβδομάδα. Αιμολυμένα ή λιπαιμικά δείγματα ακατάλληλα. Στους 2-8 0C έως  10 ώρες. Στους -20 0C έως 6 μήνες.EIA< 135 pg/ml
ΝΝΤΟΠΑΜΙΝΗ ΟΥΡΩΝ 24/ΩΡΟΥΕντός μιας εβδομάδος10ml Ούρα 24/ώρου. Συλλογή με 10 ml HCL 6Μ.  Αποφυγή άσκησης, stress, καφέ, τσάι, μπανάνας και καπνίσματος. Διακοπή αντιυπερτασικών φαρμάκων επί 1 εβδομάδα. Αποφυγή έκθεσης στο ηλιακό φως. (π.χ. κάλυψη με αλουμινόχαρτο). Στους -20 0C έως 6 μήνες.EIA65 - 400 μg/24h
ΟΟΙΣΤΡΑΔΙΟΛΗ (E2)Αυθημερόν0.5 ml ορός ή πλάσμα (EDTA,Ηπαρίνη). Στους 2-8 0C έως 2 ημέρα. Στους -20 0C για > από 2 ημέρες. .Χημειοφωταύγεια (CLIA) INSERT SIEMENS/, Ενισχυμένη οιστραδιόλη (eE2) Ανδ.: < 40 pg/ml
Γυν.: Παραγωγική: 19 - 144 pg/ml
Ωορρηξία: 64 - 357 pg/ml
Εκκριτική: 56 - 214 pg/ml
Μετά την εμμηνόπαυση: < 30 pg/ml
Αγόρια:
2 - 3 ετών: < 51.4 pg/ml
4 - 9 ετών: < 26.5 pg/ml
10 - 13 ετών: < 36.6 pg/ml
14 - 21 ετών: < 48.9 pg/ml
Κορίτσια:
2 - 3 ετών: < 29.1 pg/ml
4 - 9 ετών: < 43.7 pg/ml
10 - 11 ετών: < 175.6 pg/ml
12 - 21 ετών: 16.1 - 238.3 pg/ml
ΟΟΙΣΤΡΟΝΗ (Ε1)Την Επομένη0.5 ml ορός. Στους 2-8 0C έως 3 ημέρες. Στους -20 0C έως 6 μήνες.ΕΙΑΑνδ.: 15 - 60 pg/ml
Γυν.: Παραγωγική: 20 - 90 pg/ml
Εκκριτική: 100 - 280 pg/ml
Εμμηνόπαυση: 10 - 40 pg/ml
Αγόρια:
< 6 ετών: 18 - 53 pg/ml
6 - 8 ετών: 17 - 48 pg/ml
9 - 10 ετών: 20 - 54 pg/ml
11 - 12 ετών: 21 - 50 pg/ml
13 - 14 ετών: 17 - 44 pg/ml
Κορίτσια:
< 6 ετών: 19 - 46 pg/ml
6 - 8 ετών: 17 - 44 pg/ml
9 - 10 ετών: 31 - 70 pg/ml
11 - 12 ετών: 28 - 68 pg/ml
13 - 14 ετών: 57 - 140 pg/ml
ΟΟΜΑΔΑ ΑΙΜΑΤΟΣΑυθημερόν2.5 ml ολικό αίμα (EDTA). Στους 2-8 0C.ΣυγκολλητινοαντίδρασηΑ , Β , ΑΒ , 0
ΟΟΜΟΚΥΣΤΕΙΝΗΑυθημερόν0.5 ml ορός ή πλάσμα (EDTA). Φάρμακα όπως μεθοτρεξάτη, καρβαμαζεπίνη, φαινυτοΐνη μπορεί να προκαλέσουν αυξημένες τιμές. Αιμολυμένα δείγματα ακατάλληλα. Στους 2-8 0C έως 2 εβδομάδες.Χημειοφωταύγεια4.45 - 15 μmol/l
Παιδιά
< 10 ετών: 3 - 8 μmol/l
11 - 15 ετών: 4 - 10 μmol/l
ΟΟΞΑΛΙΚΑ ΟΥΡΩΝ 24/ΩΡΟΥΕντός 2 ημερών10.0 ml Ούρα 24ώρου. Συλλογή με 10 ml HCl 6M. Στους 2-8 0C έως 8 ημέρες.Χρωματομετρική10 - 60 mg/24h
ΟΟΞΙΝΗ ΠΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗΑυθημερόν0.5 ml ορός. Άμεση φυγοκέντριση και διαχωρισμός. Αιμολυμένα, ικτερικά ή λιπαιμικά δείγματα ακατάλληλα. Στους 2-8 0C έως 24 ώρες.Χρωματομετρική- Έμμεσος προσδιορισμός< 3.5 IU/l
ΟΟΞΙΝΗ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗ (ACP)Αυθημερόν0.5 ml ορός. Άμεση φυγοκέντριση και διαχωρισμός. Αιμολυμένα, ικτερικά ή λιπαιμικά δείγματα ακατάλληλα. Στους 2-8 0C έως 24 ώρες.ΧρωματομετρικήΑνδ.: < 7.3 IU/l
Γυν.: < 6.1 IU/l
Αγόρια
4 - 14 ετών: 5.2 - 10.2 IU/l
15 - 19 ετών: 3.3 - 9.2 IU/l
Κορίτσια
4 - 9 ετών: 4.8 - 9.8 IU/l
10 - 14 ετών: 3.3 - 9.3 IU/l
15 - 19 ετών: 2.5 - 6.1 IU/l
ΟΟΞΙΝΗ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣΑυθημερόν1.0 ml σπέρμα. Στους 2-8 0C έως 24 ώρες.Χρωματομετρική> 50 KU/l
ΟΟΞΥΚΑΡΒΑΖΕΠΙΝΗ (TRILEPTAL)Εντός 4 ημερών0.5 ml ορός. Στους 2-8 0C έως 3 ημέρες. Στους -20 0C έως 1 μήνα.HPLCΘεραπευτική συγκέντρωση: 10 - 35 mg/L
ΟΟΠΙΟΥΧΑΑυθημερόν3ml Ούρα τυχαίας ούρησης. Στους 2-8 0C έως  3 ημέρες.ΑνοσοπροσδιορισμόςΑρνητικό (-)
ΟΟΣΤΕΟΚΑΛΣΙΝΗΑυθημερόν0.5 ml ορός ή πλάσμα (EDTA). Άμεση φυγοκέντριση και διαχωρισμός. Αιμολυμένα δείγματα ακατάλληλα. Στους 15-25 0C 12 ώρες. Στους -20 0C 3 μήνες.Xημειοφωταύγεια< 22 ng/ml
2 - 17 ετών: 2.8 - 41.0 ng/ml
ΟΟΥΡΙΑΑυθημερόν0.5 ml ορός. Αιμολυμένα δείγματα ακατάλληλα. Στους 20-25 °C 7 ημέρες ή στους 2-8 °C 7 ημέρες ή στους -20 °C 1 έτοςΕνζυμική – Κινητική INSERT ABBOTT/ Urea NitrogenΆνδρες:
<50 ετών: 19 - 44 mg/dl
>50 ετών: 18 - 55 mg/dl
Γυναίκες:
<50 ετών: 15 - 40 mg/dl
>50 ετών: 21 - 43 mg/dl
Παιδιά
1 - 3 ετών: 5.1 - 16.8 mg/dl
4 - 13 ετών: 7 - 16.8 mg/dl
14 - 19 ετών: 8.4 - 21 mg/dl
ΟΟΥΡΙΑ ΟΥΡΩΝΑυθημερόν2ml Ούρα 24/ώρου η τυχαίας ούρησης. Στους 20-25 °C 2 ημέρες Στους 2-8 0C έως 7 ημέρες.Ενζυμική – Κινητική 25 - 43 g/24h
ΟΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥΑυθημερόν0.5 ml ορός.Αιμολυμένα δείγματα ακατάλληλα.Στους 20-25 °C 8 ώρες. Στους 2-8 °C 3 ημέρεςή στους -20 °C 3 μήνεςΕνζυμική – Χρωματομετρική INSERT ABBOTT/, URIC ACID2Ανδ.: 3.7 - 7.7 mg/dl
Γυν.: 2.5 - 6.2 mg/dl
0 - 14 ημερών: 2.8 - 12.7
15 ημερών - < 1 έτους: 1.6 - 6.3
1 - < 3 ετών: 1.8 - 4.9
3 - < 5 ετών: 2.0 - 4.9
5 - 8 ετών: 1.9 - 5.0
9 - 10 ετών: 2.4 - 5.5
11 - 12 ετών: 2.6 - 5.8
>13 ετών: Ισχύουν οι τιμές αναφοράς των ενηλίκων.
ΟΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ ΟΥΡΩΝΑυθημερόν2ml Ούρα 24/ώρου . Κατά τη διάρκεια της συλλογής, προσθήκη 10 ml υδροξειδιου του νατρίου. Στους 20-25 0C έως 4 ημέρες.Ενζυμική – Χρωματομετρική250 - 750 mg/24h
ΟΟΥΡΟΧΟΛΙΝΟΓΟΝΟ ΟΥΡΩΝ (ποιοτικός προσδιορισμός)Την επομένη20ml Ούρα πρόσφατα ούρα. Αποφυγή έκθεσης στο φως. Στους 2-8 0C.Αντίδραση EhrlichΑρνητικό (-)
ΠΠΑΡΑΓΩΝ RHESUSΑυθημερόν2.5 ml ολικό αίμα (EDTA). Στους 2-8 0C.ΣυγκολλητινοαντίδρασηΘετικό (+) / Αρνητικό (-)
ΠΠΑΡΑΘΟΡΜΟΝΗ (PTH)Αυθημερόν0.5 ml ορός ή πλάσμα (EDTA). Πρωινή αιμοληψία μετά από 12ωρη νηστεία. Άμεση φυγοκέντριση και διαχωρισμός. Αιμολυμένα δείγματα ακατάλληλα. Ορός: στους 2-8 0C έως 8 ώρες Στους -20 0C έως 1 μήνα Πλάσμα: στους 2-8 0C έως 14 ημέρες.Χημειοφωταύγεια (CLIA) INSERT SIEMENS/, Ακέραια παραθορμόνη (PTH)Ορός: 18.5 - 88 pg/ml
Πλάσμα: 18.4 - 80.1 pg/ml
Παιδιά
1 - 15 ετών: 12 - 95 pg/ml
ΠΠΛΑΚΟΥΝΤΙΑΝΟ ΓΑΛΑΚΤΟΓΟΝΟ (HPL)Την επομένη0.5 ml ορός ή πλάσμα (EDTA). Στους 2-8 0C έως 3 ημέρες. Στους -200C έως 1 μήνα.ΕΙΑ Γυν.: 0.0 - 0.05 μg/ml
Εγκυμοσύνη:
9η - 11η 0.06 - 1.50 μg/ml
12η - 15η 0.25 - 2.50 μg/ml
16η - 19η 0.70 - 3.50 μg/ml
20η - 23η 1.20 - 5.00 μg/ml
24η - 27η 1.80 - 7.50 μg/ml
28η - 31η 2.80 - 9.50 μg/ml
32η - 35η 3.50 - 11.20 μg/ml
36η - 39η 4.00 - 11.00 μg/ml
39η - 40η 3.80 - 10.50 μg/ml
ΠΠΛΑΣΜΙΝΟΓΟΝΟΕντός 2 ημερών1.0 ml πλάσμα (CITRATE). Άμεση φυγοκέντριση και διαχωρισμός. Στους 2-8 0C έως 2 ημέρες. Στους -20 0C έως 1 μήνα.Χρωματομετρική75 - 150 %
Παιδιά
2 - 10 ετών: 55 - 127%
11 - 18 ετών: 65 - 130%
ΠΠΟΛΥΠΕΠΤΙΔΙΚΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟ (TPA)Αυθημερόν0.5 ml ορός. Δείγματα αιμολυμένα, ικτερικά ή λιπαιμικά ακατάλληλα. Στους 2-8 0C έως 24 ώρες. Στους -200C έως 1 μήνα.CLIA< 95 IU/ml
ΠΠΡΙΜΙΔΟΝΗ (MYSOLINE)Εντός 6 ημερών0.5 ml ορός. Στους 2-8 0C έως 3 ημέρες. Στους -20 0C έως 1 μήνα.MEIAΘεραπευτική συγκέντρωση: 5 - 12 μg/ml
Τοξική συγκέντρωση.: >15 μg/ml
ΠΠΡΟΓΕΣΤΕΡΟΝΗ (PRG)Αυθημερόν0.5 ml ορός. Στους 2-8 0C έως 2 ημέρες. Στους -20 0C για > από 2 ημέρες.Χημειοφωταύγεια (CLIA) INSERT SIEMENS/, Προγεστερόνη (PRGE)Ανδ.: 0.89 - 3.88 nmol/l
Γυν.: Παραγωγική: < 4.45 nmol/l
Εκκριτική: 10.62 – 81.30 nmol/l
Εμμηνόπαυση: < 2.32 nmol/l
Εγκυμοσύνη:
1o τρίμηνο: 36 - 286 nmol/l
2o τρίμηνο: 81 - 286 nmol/l
3o τρίμηνο: 154 - 1343 nmol/l
Κορίτσια:
Εως 12 ετών: < 5.53 nmol/l
13 – 21 ετών: < 39.4 nmol/l
ΠΠΡΟ-ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟΥΡΗΤΙΚΟ ΠΕΠΤΙΔΙΟ (NT-PROBNP)Αυθημερόν1.0ml ορός.
Στους 2-8 oC έως 24 ώρες.
Στους -20 oC έως 1 μήνα.
Χημειοφωταύγεια< 75 ετών: <125 pg/ml
≥ 75 ετών: <450 pg/ml
ΠΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΠΟΔΟΜΗΣ ΙΝΩΔΟΓΟΝΟΥ (FDP)Αυθημερόν1.0 ml πλάσμα (CITRATE). Στους 2-8 0C έως 2 ημέρες. Στους -20 0C έως 1 μήνα.ΣυγκολλητινοαντίδρασηΑρνητικό (-)
ΠΠΡΟΛΑΚΤΙΝΗ (PRL)Αυθημερόν0.5 ml ορός. Πρωινή αιμοληψία. Ο θηλασμός , το άγχος ,τα αντισυλληπτικά οδηγούν σε αυξημένες τιμές προλακτίνης. Στους 2-8 0C έως 2 ημέρες. Στους -20 0C για > από 2 ημέρες.Χημειοφωταύγεια (CLIA) INSERT SIEMENS/, Προλακτίνη (PRL)Άνδρες: 2.1 - 17.7 ng/ml
Γυναίκες: 2.8 - 29.2 ng/ml
Εμμηνόπαυση: 1.8 – 20.3 ng/ml
Εγκυμοσύνη: 9.7 - 208.5 ng/ml
Αγόρια:
2 - 3 ετών: 3.6 - 28.6 ng/ml
4 - 9 ετών: 4.5 - 18.0 ng/ml
10 - 16 ετών: 3.2 - 13.5 ng/ml
17 - 21 ετών: 5.4 - 15.4 ng/ml
Κορίτσια:
2 - 3 ετών: 3.1 - 15.7 ng/ml
4 - 9 ετών: 3.1 - 15.8 ng/ml
10 - 16 ετών: 3.5 - 18.2 ng/ml
14 - 17 ετών: 4.3 - 23.1 ng/ml
ΠΠΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΟΞΙΝΗ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗ (PAP)Αυθημερόν0.5 ml ορός. Άμεση φυγοκέντριση και διαχωρισμός . Αιμολυμένα, ικτερικά ή λιπαιμικά δείγματα ακατάλληλα. Στους 2-8 0C έως 24 ώρες.Χημειοφωταύγεια< 3 ng/ml
ΠΠΡΩΤΕΙΝΕΣ ΟΛΙΚΕΣ (ΛΕΥΚΩΜΑΤΑ)Αυθημερόν0.5 ml ορός. Αιμολυμένα δείγματα ακατάλληλα Στους 20-25 °C 7 ημέρες στους 2-8 °C 1 μήνα η στους -20 °C .2 μήνεςΧρωματομετρική INSERT ABBOTT/ TOTAL PROTEIN6.4 - 8.3 g/dl
Παιδιά
7 μηνών -1 έτους: 5.1-7.3 g/dl
1 – 2 ετών: 5.6-7.5 g/dl
≥ 3 ετών: 6 - 8 g/dl
ΠΠΡΩΤΕΙΝΕΣ ΟΥΡΩΝΑυθημερόν2ml oύρα 24/ώρου ή 2ml oύρα τυχαία ούρησης. Χωρίς συντηρητικά. Στους 20-25 °C 1 ημέρα στους 2-8 °C 7 ημέρεςΘολοσιμετρική24ωρου: < 300 mg/24 h
Τυχαίο δείγμα: 10 - 140 mg/l
ΠΠΡΩΤΕΙΝΕΣ BENCE-JONES (ποιοτικός προσδιορισμός)Εντός 3 ημερών10ml Ούρα 24/ώρου. Στους 2-8 0C έως 2 ημέρες. Στους -20 0C έως 1 μήνα.Δοκιμή καθίζησης με βρασμόΑρνητικό (-)
ΠΠΡΩΤΕΙΝΗ CΤην επομένη1.0 ml πλάσμα (CITRATE). Άμεση φυγοκέντριση και διαχωρισμός. Αιμολυμένα δείγματα ακατάλληλα. Στους 15-25 0C έως 12 ώρες. Στους -20 0C έως 1 μήνα.Χρωματομετρική70 - 140 %
Παιδιά
1 - 10 ετών: 64 - 150 %
11 - 18 ετών: 65 - 130 %
ΠΠΡΩΤΕΙΝΗ SΤην επομένη1.0 ml πλάσμα (CITRATE). Άμεση φυγοκέντριση και διαχωρισμός. Στους 15-25 0C έως 12 ώρες. Στους -18 0C έως 1 μήνα.Χρωματομετρική70 - 140 %
PPAPP-a (PAPP-a PROTEIN)Αυθημερόν0.5 ml ορός. Αιμολυμένα ή λιπαιμικά δείγματα ακατάλληλα. Στους 2-8 0C έως 3 ημέρες. Στους -20 0C έως 3 μήνες.ECLIA Γυν.: 1ο τρίμηνο (έως 13 εβδ. + 5 μέρες)
PPAPP-a TESTΑυθημερόν2.5 ml ορός. Αιμολυμένα ή λιπαιμικά δείγματα ακατάλληλα. Στους 2-8 0C έως 3 ημέρες. Στους -20 0C έως 3 μήνες.ECLIA – Στατιστική ανάλυση Γυν.: Ειδικό έντυπο:
Μέτρηση: PAPP-A / Free β-hCG
1ο τρίμηνο (έως 13 εβδ. + 6 μέρες)
ΡΡΕΝΙΝΗ (ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ)Αυθημερόν0.5 ml πλάσμα (EDTA). Αποφυγή αντιυπερτασικών, στεροειδών, οιστρογόνων και διουρητικών φαρμάκων καθώς και καφεΐνης. Η λήψη σε ηρεμία γίνεται μετά από παραμονή σε ύπτια θέση τουλάχιστον 30 λεπτά. Άμεση φυγοκέντριση, διαχωρισμός και κατάψυξη. Εμφανώς αιμολυμένα ή λιπαιμικά δείγματα ακατάλληλα.Χημειοφωταύγεια (CLIA)Ηρεμία: 0.15 - 2.33 ng/ml/h
Κόπωση: 0.10 - 6.56 ng/ml/h
Σε ηρεμία:
2 - 4 εβδομ.: 0 - 175 ng/ml/h
3 - 12 μηνών: < 15 ng/ml/h
1 - 4 ετών: < 10 ng/ml/h
5 - 15 ετών: < 6 ng/ml/h
ΡΡΕΝΙΝΗ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ)Αυθημερόν0.5 ml πλάσμα (EDTA). Αποφυγή αντιυπερτασικών, στεροειδών, οιστρογόνων και διουρητικών φαρμάκων καθώς και καφεΐνης. Η λήψη σε ηρεμία γίνεται μετά από παραμονή σε ύπτια θέση τουλάχιστον 30 λεπτά. Άμεση φυγοκέντριση, διαχωρισμός και κατάψυξη. Εμφανώς αιμολυμένα ή λιπαιμικά δείγματα ακατάλληλα.Χημειοφωταύγεια (CLIA)Ηρεμία: 3.11 - 41.2 μIU/ml
Κόπωση: 4.2 - 45.6 μIU/ml
ΡΡΕΥΜΑΤΟΕΙΔΗΣ ΠΑΡΑΓΩΝ (RA/RF test ποιοτικό)Αυθημερόν0.5 ml ορός ή πλάσμα (EDTA). Στους 2-8 0C έως 3 ημέρες. Στους -20 0C έως 4 εβδομάδες.ΣυγκολλητινοαντίδρασηΑρνητικό (-)
ΡΡΕΥΜΑΤΟΕΙΔΗΣ ΠΑΡΑΓΩΝ (RA/RF test ποσοτικό)Αυθημερόν0.5 ml ορός . Στους 2-8 0C έως 2 ημέρες. Στους -20 0C για περισσότερο.Aνοσοθολοσιμετρική INSERT ABBOTT/, RF< 14 U/ml
RRPRΑυθημερόν0.5 ml ορός. Αιμολυμένα ή λιπαιμικά δείγματα ακατάλληλα. Στους 2-8 0C έως 7 ημέρες.ΣυγκολλητινοαντίδρασηΑρνητικό ( - )
RRT3U (T3-UPTAKE)Αυθημερόν0.5 ml ορός. Στους 2-8 0C έως 7 ημέρες.Χημειοφωταύγεια24 - 34 %
ΣΣΕΛΗΝΙΟ (Se)Εντός μιας εβδομάδας2.0 ml ορός. Δεν επιτρέπεται επαφή του ορού με ξύλινο stick ή μέταλλο. Άμεση φυγοκέντριση και διαχωρισμός. Αιμολυμένα δείγματα ακατάλληλα. Στους 2-8 0C έως 24 ώρες. Στους -20 0C έως 1 μήνα.Ατομική Απορρόφηση46 - 143 μg/l
ΣΣΕΡΟΤΟΝΙΝΗΕντός 10 ημερών0.5 ml ορός. Αποφυγή επί 3 ημέρες. διατροφής με ντομάτες, μπανάνες, δαμάσκηνα, κάστανα και μελιτζάνες. Φάρμακα που επηρεάζουν τα επίπεδα σεροτονίνης είναι οι αναστολείς της μονοαμίνης (ΜΑΟ), λίθιο, μορφίνη και μεθυλντόπα. Αιμολυμένα, λιπαιμικά δείγματα ακατάλληλα. Στους 2-8 0C έως 24 ώρες. Στους -20 0C έως 6 μήνες.EIA50 - 220 ng/ml
ΣΣΕΡΟΤΟΝΙΝΗ ΟΥΡΩΝ 24/ΩΡΟΥΕντός 10 ημερών25 ml Ούρα 24/ώρου. Αποφυγή επί 3 ημέρες διατροφής με ντομάτες, μπανάνες, δαμάσκηνα, κάστανα και μελιτζάνες. Φάρμακα που επηρεάζουν τα επίπεδα σεροτονίνης είναι οι αναστολείς της μονοαμίνης (ΜΑΟ), λίθιο, μορφίνη και μεθυλντόπα. Κατά τη διάρκεια της συλλογής φύλαξη του δείγματος στους 2-8 0C. Στους 2-8 0C έως 7 ημέρες.HPLC50 - 250 μg/24h
ΣΣΕΡΟΥΛΟΠΛΑΣΜΙΝΗΑυθημερόν0.5 ml ορός. Στους 2-8 0C έως 3 ημέρες. Στους -20 0C έως 1 μήνα.AνοσοθολοσιμετρικήΆνδρες: 15 - 30 mg/dl
Γυναίκες: 16 - 45 mg/dl
Παιδιά
1-3 ετών: 26 - 50 mg/dl
4 -9 ετών: 26 - 46 mg/dl
10 -13 ετών: 24 - 40 mg/dl
ΣΣΙΔΗΡΟΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ (TIBC)Αυθημερόν1.0 ml ορός. Πρωινή λήψη μετά από 8ωρη νηστεία. Στους ασθενείς που υποβάλλονται σε θεραπεία με φάρμακα που δεσμεύουν μέταλλα, ο σίδηρος που δεσμεύεται στο φάρμακο ενδέχεται να μην αντιδράσει σωστά κατά την ανάλυση, οδηγώντας σε ψευδώς χαμηλές τιμές. Άμεση φυγοκέντριση και διαχωρισμός. Αιμολυμένα δείγματα ακατάλληλα. Στους 2-8 0C έως 7 ημέρες.Χρωματομετρική- Έμμεσος προσδιορισμόςΆνδρες: 250 - 400 μg/dl
Γυναίκες: 250 - 440 μg/dl
Παιδιά
< 1 έτους: 100 - 400 μg/dl
ΣΣΙΔΗΡΟΣ (Fe)Αυθημερόν 0.5 ml ορός. Πρωινή λήψη μετά από 8ωρη νηστεία. Άμεση φυγοκέντριση και διαχωρισμός. Αιμολυμένα δείγματα ακατάλληλα. Στους 20-25 °C 7 ημέρες ή στους 2-8 °C 3 εβδομάδες 1 έτος στους -20 °C.Χρωματομετρική INSERT ABBOTT/, IRONΆνδρες: 65 - 175 μg/dl
Γυναίκες: 50 - 170 μg/dl
Παιδιά
< 14 ετών: 16 -128 mg/dl
Αγόρια:
14 - 18 ετών: 31 -168 mg/dl
Κορίτσια:
14 – 18 ετών: 20-162 mg/dl
ΣΣΤΗΛΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ Α2Την επομένη2.5 ml ολικό αίμα (EDTA). Στους 2-8 0C.εως 2 ημέρεςΧρωματογραφία στήληςΗbA2: 1.5 - 3.5 %
ΣΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ C ΟΛΙΚΟ (CH50)Αυθημερόν0.5 ml ορός, παγωμένος. Άμεση φυγοκέντριση και διαχωρισμός και κατάψυξη. Στους -20 0C έως 1 μήνα.Θολοσιμετρική75 - 160 IU/ml
ΣΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ C1 INACTIVATORΤην επομένη0.5 ml ορός, παγωμένος Άμεση φυγοκέντριση, διαχωρισμός και κατάψυξη. Στους -20 0C έως 1 μήνα.Ανοσοδιάχυση15 - 35 mg/dl
ΣΣΥΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ C1qΤην επομένη0.5 ml ορός, παγωμένος Άμεση φυγοκέντριση, διαχωρισμός και κατάψυξη. Στους -20 0C έως 1 μήνα.Ανοσοδιάχυση80 - 150 mg/l
ΣΣΥΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ C2Την επομένη0.5 ml ορός, παγωμένος Άμεση φυγοκέντριση, διαχωρισμός και κατάψυξη. Στους -20 0C έως 1 μήνα.Ανοσοδιάχυση10 - 30 mg/l
ΣΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ C3Αυθημερόν0.5 ml ορός η πλάσμα (ΕDTA) Στους 2-8 0C 8 ημέρες η στους -20 °C 8 ημέρες.Aνοσοθολοσιμετρική INSERT ABBOTT/ COMPLEMENT C3> 14 -80 ετών:
Άνδρες: 82 - 185 mg/dl
Γυναίκες: 83 - 193 mg/dl
Παιδιά
1-14 ετών:
Αγόρια : 80 - 170 mg/dl
Κορίτσια: 82 - 173 mg/dl
ΣΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ C4Αυθημερόν0.5 ml ορός η πλάσμα (ΕDTA) Στους 2-8 0C 2 ημέρες. .Aνοσοθολοσιμετρική INSERT ABBOTT/ COMPLEMENT C4> 14 -80 ετών:
Άνδρες: 15 - 53 mg/dl
Γυναίκες: 15 - 57 mg/dl
Παιδιά
1-14 ετών:
Αγόρια: 14 - 44 mg/dl
Κορίτσια: 13 - 46 mg/dl
ΣΣΦΑΙΡΙΝΕΣ ΟΛΙΚΕΣΑυθημερόν0.5 ml ορός ή πλάσμα (EDTA). Άμεση φυγοκέντριση και διαχωρισμός. Στους 2-8 0C έως 1 μήνα.Έμμεσος προσδιορισμός1.8 - 3.5 g/dl
ΣΣΦΑΙΡΙΝΗ ΔΕΣΜΕΥΟΥΣΑ ΘΥΡΟΞΙΝΗ (TBG)Αυθημερόν0.5 ml ορός. Στους 2-8 0C έως 3 ημέρες. Στους -20 0C έως 1 μήνα.Χημειοφωταύγεια1.5 - 3.4 mg/dl
Αγόρια:
1 - 12 ετών: 1.6 - 3.0 mg/dl
13 - 18 ετών: 1.3 - 2.6 mg/dl
Κορίτσια:
1 - 6 ετών: 1.8 - 3.4 mg/dl
7 - 12 ετών: 1.5 - 2.9 mg/dl
13 - 18 ετών: 1.4 - 2.9 mg/dl
ΣΣΦΑΙΡΙΝΗ ΔΕΣΜΕΥΟΥΣΑ ΦΥΛΕΤΙΚΕΣ ΟΡΜΟΝΕΣ (SHBG)Αυθημερόν0.5 ml ορός. Στους 2-8 0C έως 6 ημέρες. Στους -20 0C 1 μήνα.Χημειοφωταύγεια (CLIA)Ανδ.:
<50 ετών: 12.5 - 94.6 nmol/l
>50 ετών : 21.6 - 113.1 nmol/l
Γυν.:
10.8 - > 180 nmol/l
Εμμηνόπαυση: 23 - 159 nmol/l
Αγόρια:
2 - 10 ετών: 53 - 164 nmol/l
11 ετών: 36 - 151 nmol/l
12 ετών: 32 - 139 nmol/l
13 ετών: 21 - 128 nmol/l
14 ετών: 21 - 102 nmol/l
15 ετών: 14 - 88 nmol/l
16 - 21 ετών: 14 - 69 nmol/l
Κορίτσια:
2 - 10 ετών: 38 - > 180 nmol/l
11 - 15 ετών: 20 - 121 nmol/l
16 - 21 ετών: 20 - 141 nmol/l
ΣΣΧΕΣΗ ΑΛΒΟΥΜΙΝΗΣ / ΣΦΑΙΡΙΝΕΣΑυθημερόν0.5 ml ορός ή πλάσμα (EDTA). Άμεση φυγοκέντριση και διαχωρισμός. Στους 2-8 0C έως 1 μήνα.Υπολογιστική1.5 - 2.5
ΣΣΩΜΑΤΟΜΕΔΙΝΗ C (IGF-1)Αυθημερόν0.5 ml ορός. Αιμολυμένα ή λιπαιμικά δείγματα ακατάλληλα. Στους 2-8 0C έως 24 ώρες. Στους -20 0C έως 12μήνες.Χημειοφωταύγεια (CLIA)19 - 21 ετών: 105 - 346 ng/ml
21 - 24 ετών: 107 - 367 ng/ml
25 - 29 ετών: 88 - 537 ng/ml
30 - 34 ετών: 41 - 246 ng/ml
35 - 39 ετών: 57 - 241 ng/ml
40 - 44 ετών: 43 - 209 ng/ml
45 - 49 ετών: 74 - 196 ng/ml
50 - 54 ετών: 55 - 248 ng/ml
55 - 59 ετών: 36 - 200 ng/ml
60 - 64 ετών: 51 - 187 ng/ml
65 - 69 ετών: 37 - 219 ng/ml
70 - 79 ετών: 24 - 200 ng/ml
80 - 90 ετών: 17 - 323 ng/ml
Αγόρια:
0 - 3 ετών: < 189 ng/ml
4 - 6 ετών: 47 - 231 ng/ml
7 - 9 ετών: 55 - 222 ng/ml
10 - 11 ετών: 95 - 315 ng/ml
12 - 13 ετών: 95 - 460 ng/ml
14 - 15 ετών: 211 - 512 ng/ml
16 - 18 ετών: 57 - 426 ng/ml
Κορίτσια:
0 - 3 ετών: < 272 ng/ml
4 - 6 ετών: 55 - 248 ng/ml
7 - 9 ετών: 80 - 233 ng/ml
10 - 11 ετών: 96 - 545 ng/ml
12 - 13 ετών: 147 - 549 ng/ml
14 - 15 ετών: 208 - 444 ng/ml
16 - 18 ετών: 176 - 429 ng/ml
ΤΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ ΕΡΥΘΡΩΝ ΑΙΜΟΣ. (Τ.Κ.Ε.)Αυθημερόν2.5 ml ολικό αίμα (CITRATE). Στους 2-8 0C,24 ώρεςWastergrenΑνδ.: 0 - 15 mm/h
Γυν.: 0 - 20 mm/h
Παιδιά:0 - 25 mm/h
ΤΤΕΣΤ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣΑυθημερόν1.0 ml ορός ή 1.0 ml ούρα. Στους 2-8 0C.Ανοσολογική Γυν.: Αρνητικό (-)
ΤΤΕΣΤΟΣΤΕΡΟΝΗ ΟΛΙΚΗΑυθημερόν0.5 ml ορός ή πλάσμα (EDTA,Ηπαρίνη). Τα αντιεπιληπτικά,τα βαρβιτουρικά και τα οιστρογόνα οδηγούν σε υψηλές τιμές. Στους 2-8 0C έως 7 ημέρες.Χημειοφωταύγεια (CLIA) INSERT SIEMENS/, Τεστοστερόνη II (TSTII)Ανδ.:
<50 ετών: 1.65 - 7.54 ng/ml
>50 ετών: 0.87 - 7.88 ng/ml
Γυν.:
0.12 - 0.60 ng/ml
Εμμηνόπαυση : < 0.49 ng/ml
Αγόρια:
2 - 10 ετών: < 0.26 ng/ml
11 ετών: < 3.42 ng/ml
12 ετών: < 5.63 ng/ml
13 ετών: 0.09 - 5.63 ng/ml
14 ετών: 0.23 - 7.43 ng/ml
15 ετών: 1.44 - 8.41 ng/ml
16 - 21 ετών: 1.18 - 9.49 ng/ml
Κορίτσια:
2 - 10 ετών: < 1.08 ng/ml
11 - 15 ετών: < 0.48 ng/ml
16 - 21 ετών: 0.18 - 0.50 ng/ml
ΤΤΡΑΜΣΑΜΙΝΑΣΗ SGPT (ALT)Αυθημερόν 0.5 ml ορός . Αιμολυμένα ,λιπαιμικά δείγματα ακατάλληλα. Στους 20-25 °C 3 ημέρες στους 2-8 °C 7 ημέρεςΕνζυμική-Κινητική IFCC INSERT ABBOTT./ ALANINE AMINOTRANSFERASEΆνδρες: < 45 IU/l
Γυναίκες: < 34 U/l
ΤΤΡΑΝΣΑΜΙΝΑΣΗ SGOT (ΑST)Αυθημερόν 0.5 ml ορός . Αιμολυμένα ,λιπαιμικά δείγματα ακατάλληλα. Στους 20 - 25 °C 4 ημέρες ή στους 2-8 °C 7 ημέρεςΕνζυμική-Κινητική IFCC INSERT ABBOTT./ ASPARTATE AMINOTRANSFERASE5- 34 IU/l
ΤΤΡΑΝΣΦΕΡΡΙΝΗ (ΣΙΔΗΡΟΦΥΛΛΙΝΗ)Αυθημερόν1.0 ml ορός. Πρωινή αιμοληψία Στους 2-8 0C έως 8 ημέρες.ΘολοσιμετρικήΆνδρες:
14-60 ετών: 174-364 mg/dL
60-80 ετών: 163-344 mg/dL
Γυναίκες:
14-60 ετών: 180-382 mg/dL
60-80 ετών: 173-360 mg/dL
Αγόρια:
1-14 ετών: 186-388 mg/dL
Κορίτσια:
1-14 ετών: 180-391 mg/dL
ΤΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑΑυθημερόν0.5 ml ορός . Πρωινή αιμοληψία μετά από 12ωρη νηστεία. Αποφυγή αλκοόλ για 3 ημέρες. Αιμολυμένα ,ικτερικά δείγματα ακατάλληλα. Στους 20-25 °C 2 ημέρες Στους 2-8 °C 7 ημέρες ή στους -20 °C 1 έτοςΕνζυμική – Χρωματομετρική INSERT ABBOTT/ TRIGLYCERIDEΦυσιολογικό: < 150 mg/dL
Οριακά υψηλο: 150 - 199 mg/dL
Υψηλό: 200 - 499 mg/dL
Πολύ υψηλό: ≥ 500 mg/dL
ΤΤΡΙΙΩΔΟΘΥΡΟΝΙΝΗ (Τ3)Αυθημερόν0.5 ml ορός. Αιμολυμένα,λιπαιμικά δείγματα ακατάλληλα. Στους 18-24 0C έως 8 ώρες Στους 2-8 0C έως 2 ημέρες. Στους -20 0C για >από 2 ημέρες.Χημειοφωταύγεια (CLIA) INSERT SIEMENS/, T30.60 - 1.81 ng/ml
Παιδιά
1 - 23 μηνών: 1.17 - 2.39 ng/ml
2 - 12 ετών: 1.05 - 2.07 ng/ml
13 - 20 ετών: 0.86 - 1.81 ng/ml
ΤΤΡΟΠΟΝΙΝΗ ΙΑυθημερόν0.5 ml ορός ή πλάσμα . Αιμολυμένα, ικτερικά ή λιπαιμικά δείγματα ακατάλληλα. Στους 2-8 0C έως 24 ώρες. Στους -20 0C έως 1 μήνα.ΑνοσοχρωματογραφίαΆνδρες: < 34.2 pg/ml
Γυναίκες: < 15.6 pg/ml
Παιδιά: 1 - 19 ετών : < 30.6 pg/ml
ΤΤΡΟΠΟΝΙΝΗ ΤΑυθημερόν0.5 ml ορός ή πλάσμα. Αιμολυμένα δείγματα ακατάλληλα. Στους 2-8 0C έως 24 ώρες. Στους -20 0C έως 1 μήνα.Ανοσοχρωματογραφία< 0.01 μg/l
ΤΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΩΝ CD (3,4,18,...)Εντός 10 ημερών10.0 ml ολικό αίμα (EDTA). Στους 2-8 0C.Κυτταρομετρία ΡοήςΕιδικό έντυπο
TTEST ΔΡΕΠΑΝΩΣΕΩΣ (ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΔΙΑΛ.HbS)Την επομένη2.5 ml ολικό αίμα (EDTA). Στους 2-8 0C.Μεταδιθειώδες ΝaΑρνητικό (-)
ΥΥΔΡΟΞΥΠΡΟΛΙΝΗ ΟΥΡΩΝ 24/ΩΡΟΥΤην επομένη10ml Ούρα 24/ώρου. Συλλογή με 10 ml HCl 6M. Αποφυγή για 2 ημέρες τροφών που περιέχουν κολλαγόνο: κρέας,αλλαντικά,σούπες, πουτίγκα,γλύκα, παγωτά, ζαχαρωτά,ζελατίνη. Κατά τη συλλογή φύλαξη στη συντήρηση 2-8 0C.Χρωματογραφία15 - 43 mg/24h
10 - 14 ετών: 60 - 180 mg/24h
ΥΥΔΡΟΞΥΠΡΟΛΙΝΗ/ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ ΟΥΡΩΝ 2/ΩΡΟΥΤην επομένη2ml Ούρα 2/ώρου.Χρωματογραφία 0.005 - 0.025
ΦΦΑΙΝΟΒΑΡΒΙΤΑΛΗ (LUMIDROPS GARDENAL)Αυθημερόν0.5 ml ορός ή πλάσμα (EDTA). Αιμολυμένα, ικτερικά ή λιπαιμικά δείγματα ακατάλληλα. Στους 2-8 0C έως 2 ημέρες. Στους -20 0C 3μήνες.CLIAΘεραπευτ. συγκέντρ.: 15 - 40 μg/ml
Τοξική συγκέντρ.: > 50 μg/ml
ΦΦΕΝΥΤΟΪΝΗ (DILANTIN-EPANOTIN)Αυθημερόν0.5 ml ορός ή πλάσμα (EDTA). Αιμολυμένα, ικτερικά ή λιπαιμικά δείγματα ακατάλληλα. Στους 2-8 0C έως 2 ημέρες. Στους -20 0C 3μήνες.CLIAΘεραπευτ. συγκέντρ.: 10 - 20 μg/ml
Τοξική συγκέντρ.: >30 μg/ml
ΦΦΕΡΡΙΤΙΝΗΑυθημερόν0.5 ml ορός ή πλάσμα (EDTA,Ηπαρίνη). Αιμολυμένα,λιπαιμικά δείγματα ακατάλληλα. Στους 18-24 0C έως 8 ώρες Στους 2-8 0C έως 2 ημέρες. Στους -20 0C για >από2 ημέρεςXημειοφωταύγεια (CLIA) INSERT SIEMENS/, Φερριτίνη (FER)Ανδ.: 22 - 322 ng/ml
Γυν.: 10 - 291 ng/ml
Παιδιά
4 μην. - 16 ετών: 10 - 200 ng/ml
ΦΦΛΟΙΟΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΟΤΡΟΠΟΣ (ACTH)Αυθημερόν0.5 ml πλάσμα (EDTA). Άμεση φυγοκέντριση, διαχωρισμός και κατάψυξη. Αιμολυμένα δείγματα ακατάλληλα.ECLIAΠρωί: 9 - 52 pg/ml
Απόγευμα: 5 - 30 pg/ml
ΦΦΙΜΠΡΟΝΕΚΤΙΝΗΕντός 2 ημερών0.5 ml πλάσμα (CITRATE) Αιμολυμένα, ικτερικά ή λιπαιμικά ακατάλληλα. Στους 2-8 0C έως 3 ημέρες. Στους -20 0C 6μήνες.Νεφελομετρική250 - 400 mg/l
ΦΦΡΟΥΚΤΟΖΑΜΙΝΗΤην επομένη0.5 ml ορός. Στους 2-8 0C έως 2 ημέρες. Στους -20 0C 6μήνες.Χρωματομετρική205 - 285 μmol/l
ΦΦΡΟΥΚΤΟΖΗΤην επομένη0.5 ml ορός. Στους 2-8 0C έως 24 ώρες. Στους -20 0C έως 6μήνες.Χρωματομετρική0.8 - 6.2 mg/dl
ΦΦΡΟΥΚΤΟΖΗ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣΕντός 3 ημερών1.0 ml σπέρμα. Στους 2-8 0C για 12 ώρες. Στους -20 0C έως 6μήνες.Χρωματομετρική150 - 500 mg/dl
ΦΦΥΛΛΙΚΟ ΟΞΥΑυθημερόν0.5 ml ορός. Μετά από 12ωρη νηστεία. Φάρμακα όπως μεθοτρεξάτη ή λευκοβορίνη οδηγούν σε αύξηση των τιμών λόγω διασταυρούμενης αντίδρασης. Το δείγμα φυλάσσεται προστατευμένο από το φώς (π.χ. κάλυψη με αλουμινόχαρτο). Αιμολυμένα δείγματα ακατάλληλα. Στους 2-8 0C έως 2 ημέρες. Στους -20 έως 1 μήνα.Xημειοφωταύγεια (CLIA) INSERT SIEMENS/, Φυλλικό οξύ (FOL)Ανεπάρκεια: 0.3 - 3.37 ng/ml
Φυσιολογικό: > 3.37 ng/ml
Παιδιά: 5.0 - 21 ng/ml
ΦΦΩΣΦΟΛΙΠΙΔΙΑ ΟΛΙΚΑΑυθημερόν0.5 ml ορός. Μετά από 12ωρη νηστεία. Στους 2-8 0C έως 3 ημέρες. Στους -20 0C έως 1 μήνα.Χρωματομετρική125 - 275 mg/dl
Παιδιά
1 - 2 ετών: 100 - 275 mg/dl
> 2 ετών: 180 - 295 mg/dl
ΦΦΩΣΦΟΡΟΣ (P)Αυθημερόν0.5 ml ορός . Εξεταζόμενος νηστικός. Αιμολυμένα δείγματα ακατάλληλα. Στους 20-25 °C 24 ώρες ή στους 2-8 °C 4 ημέρες ή στους -20 °C 12 μήνεςΧρωματομετρική INSERT ABBOTT/ PHOSPHORUS2.3 - 4.7 mg/dl
ΦΦΩΣΦΟΡΟΣ ΟΥΡΩΝΑυθημερόν 2ml Ούρα 24/ώρου η τυχαίας oύρησης. Συλλογή δείγματος σε δοχείο με 20 ml HCl 6M. Στους 20-25 °C 2 ημέρες Στους 2-8 0C έως 6 μήνες.Χρωματομετρική24 ώρου: 400 - 1300 mg/24h
Τυχαίο δείγμα: 150 - 1900 mg/l
ΦΦΩΣΦΟΡΟΣ/ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ ΟΥΡΩΝ 2/ΩΡΟΥΑυθημερόν2ml Ούρα 2ωρου.Χρωματομετρική/Ενζυμική0.2 - 0.6
ΧΧΑΛΚΟΣ (Cu)Εντός 2 ημερών2.0 ml ορός. Στους 2-8 0C έως 2 ημέρες. Στους -200C έως 1 μήνα.Ατομική ΑπορρόφησηΑνδ.: 70 - 140 μg/dl
Γυν.: 80 - 155 μg/dl
Παιδιά
< 6 ετών: 90 - 190 μg/dl
7 - 12 ετών: 80 - 160 μg/dl
ΧΧΑΛΚΟΣ (Cu) ΟΥΡΩΝ 24/ΩΡΟΥΕντός μιας εβδομάδας25 ml Ούρα 24/ώρου Συλλογή με 10 ml HCl 6M. Κατά τη συλλογή φύλαξη στη συντήρηση 2-8 0CΑτομική Απορρόφηση10 - 50 μg/24h
ΧΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΥΡΟΛΙΘΟΥΑυθημερόνΟυρόλιθος.Χημική ανάλυσηΕιδικό έντυπο
ΧΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)Αυθημερόν 0.5 ml ορός. Εξεταζόμενος νηστικός Άμεση φυγοκέντριση και διαχωρισμός. Στους 2-8 0C έως 7 ημέρες.ISE INSERT ABBOTT/ (Na+, K+, Cl- ) Sample Diluent98 - 107 mmol/l
Νεογέννητο
0 - 30 ημερών: 98 έως 113 mmol/l
ΧΧΛΩΡΙΟΥΧΑ ΟΥΡΩΝΑυθημερόν 2ml Ούρα 24/ώρου η τυχαίας oύρησης. Κατά τη διάρκεια της συλλογής φύλαξη των δειγμάτων στους 2-8 0C. Στους 2-8 0C έως 7 ημέρες.ISE24 ώρου: 90 - 250 mmol/24h
Τυχαίο δείγμα: 90 - 167 mmol/l
ΧΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ ΑΜΕΣΗΑυθημερόν 0.5 ml ορός. Εξεταζόμενος νηστικός. Το ασκορβικό οξύ και η ριφαμπικίνη προκαλούν ψευδώς υψηλές συγκεντρώσεις. Η φαινυλοβουταζόνη προκαλεί ψευδώς χαμηλές συγκεντρώσεις. Το δείγμα φυλάσσεται προστατευμένο από το φώς (π.χ. κάλυψη με αλουμινόχαρτο). Αιμολυμένα ή λιπαιμικά δείγματα ακατάλληλα. Στους 2-8 0C έως 7 ημέρες ή στους -20 °C 3 μήνες.Χρωματομετρική INSERT ABBOTT/, DIRECT BILIRUBIN0.0 - 0.5 mg/dl
ΧΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ ΕΜΜΕΣΗΑυθημερόν0.5 ml ορός. Εξεταζόμενος νηστικός. Στους 2-8 0C έως 7 ημέρες.Έμμεσος προσδιορισμός0.2 - 0.7 mg/dl
ΧΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ ΟΛΙΚΗΑυθημερόν 0.5 ml ορός . Εξεταζόμενος νηστικός. Το δείγμα φυλάσσεται προστατευμένο από το φώς . Αιμολυμένα , λιπαιμικά δείγματα ακατάλληλα. Στους 20-25 °C 1 ημέρα ή στους 2-8 °C 7 ημέρες ή στους -20 °C 6 μήνεςΧρωματομετρική INSERT ABBOTT/, TOTAL BILIRUBIN0.2 - 1.2 mg/dl
Πρόωρα νεογνά: < 48 ώρες: < 12 mg/dL
Πρόωρα νεογνά: 3-7 ημέρες: < 15 mg/dL
Τελειόμηνα νεογνά:<48 ώρες: <10 mg/dL
Τελειόμηνα νεογνά 3-5 ημέρες: <12mg/dL
ΧΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗΑυθημερόν 0.5 ml ορός . Μετά από 12ωρη νηστεία. Αποφυγή αλκοόλ για 3 ημέρες. Αιμολυμένα δείγματα ακατάλληλα. Στους 20-25 °C 7 ημέρες ή στους 2-8 °C 7 ημέρες ή στους -20 °C 3 μήνεςΕνζυμική – Χρωματομετρική INSERT ABBOTT./ CHOLESTEROLΦυσιολογικό: < 200 mg/dl
Οριακά υψηλό: 200 - 240 mg/dl
Υψηλό: > 240 mg/dl
Παιδιά:
Φυσιολογικό: < 170 mg/dL
Οριακά υψηλό: 170 - 199 mg/dL
Υψηλό: ≥ 200 mg/dL
ΧXΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ - HDLΑυθημερόν 0.5 ml ορός η πλάσμα (EDTA) Μετά από 12ωρη νηστεία. Αποφυγή αλκοόλ για 3 ημέρες. Αιμολυμένα δείγματα ακατάλληλα. Στους 20-25 °C 2 ημέρες ή στους 2-8 °C 7 ημέρες ή στους -20 °C 3 μήνεςΕνζυμική – Χρωματομετρική INSERT ABBOTT/, ULTRA HDLΕπιθυμητή > 60 mg/dl
Χαμηλη < 40 mg/dl
ΧΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ - LDLΑυθημερόν 0.5 ml ορός η πλάσμα (EDTA) Μετά από 12ωρη νηστεία. Αποφυγή αλκοόλ για 3 ημέρες. Στους 2-8 0C έως 5 ημέρες.Ενζυμική – Χρωματομετρική Έμμεσος προσδιορισμόςΒέλτιστο: < 100 mg/dl
Σχεδόν βέλτιστο: 100 - 129 mg/dl
Οριακά υψηλό: 130 - 159 mg/dl
Υψηλό: 160 - 190 mg/dl
ΧΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ - VLDLΑυθημερόν0.5 ml ορός ή πλάσμα (EDTA). Μετά από 12ωρη νηστεία. Αποφυγή αλκοόλ για 3 ημέρες. Στους 2-8 0C έως 7 ημέρες.Έμμεσος προσδιορισμός5 - 32 mg/dl
ΧΧΡΩΜΟΓΡΑΝΙΝΗ ΑΕντός 10 ημερών0.5 ml ορός ή πλάσμα (EDTA) Μετά από 8ωρη νηστεία. Άμεση φυγοκέντριση , διαχωρισμός και κατάψυξη.ΕΙΑ< 100 μg/l
ΧΧΡΟΝΟΣ ΘΡΟΜΒΙΝΗΣΑυθημερόν0.5 ml πλάσμα (CITRATE). Άμεση φυγοκέντριση και διαχωρισμός. Στους 15-25 0C έως 12 ώρες. Στους -20 0C έως 1 μήνα.Πηκτική10 - 14 sec
ΧΧΡΟΝΟΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΘΡΟΜΒΟΠΛΑΣΤΙΝΗΣ (PTT)Αυθημερόν0.5 ml πλάσμα (CITRATE). Άμεση φυγοκέντριση και διαχωρισμός. Αιμόλυση και λιπαιμία επηρεάζουν τα αποτελέσματα. Στους 15-25 0C έως 12 ώρες.Πηκτική22 - 40 sec
Παιδιά:22 - 42 sec
ΧΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΘΡΟΜΒΙΝΗΣ / INR (QUICK-PT) / INRΑυθημερόν0.5 ml πλάσμα (CITRATE) Άμεση φυγοκέντριση και διαχωρισμός. Στους 15-25 0C έως 24 ώρες.Πηκτική9.8 - 12.7 sec 130 - 70 %
ΙΝR: 0.85 - 1.15
ΧΧΡΩΜΙΟ (Cr)Εντός μιας εβδομάδας2.0 ml ολικό αίμα (EDTA). Στους 2-8 0C έως 5 ημέρες.ICP-MS< 3.0 μg/L
ΨΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ (Zn)Εντός 2 ημερών2.0 ml ορός. Πρωινή αιμοληψία μετά από 8ωρη νηστεία. Στους 2-8 0C έως 2 ημέρες. Στους -20 0C έως 1 μήνα.Ατομική Απορρόφηση70 - 150 μg/dl
Παιδιά
< 13 ετών: 65 - 120 μg/dl
ΨΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ ΟΥΡΩΝ 24/ΩΡΟΥΕντός μιας εβδομάδας25 ml Ούρα 24/ώρου. Συλλογή με 10 ml HCl 6M. Κατά τη συλλογή φύλαξη στη συντήρηση 2-8 0C.Ατομική Απορρόφηση< 800 μg/24h
ΨΨΕΥΔΟΧΟΛΗΝΕΣΤΕΡΑΣΗΑυθημερόν 0.5 ml ορός ή πλάσμα (EDTA). Μετά από 8ωρη νηστεία. Στους 2-8 0C έως 1 έτος.Ενζυμική-ΚινητικήΆνδρες: 4390 - 10928 U/l
Γυναικες: 2880 - 12670 U/l
Παιδιά
<1 ετών: 3840-14217 U/l
1- 18 ετών: 6720-12478 U/l
ΨΨΥΧΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΝΕΣΤην επομένη2.0 ml ορός και ολικό αίμα (EDTA).Συγκολλητινοαντίδραση Αρνητικό (-)
ΩΩΣΜΩΤΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΕΡΥΘΡΩΝ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΩΝΤην επομένη2.5 ml ολικό αίμα (EDTA). Στους 2-8 0C.24 ώρεςΑιμόλυση40 - 50 % αιμόλυση σε 0.4% NaCl
πλήρης αιμόλυση σε 0.2 - 0.1% NaCl
ΩΩΣΜΩΤΙΚΌΤΗΤΑ ΟΡΟΥΤην επομένη0.5 ml ορός. Στους 2-8 0C έως 24 ώρες. Στους -20 0C έως 1 μήνα.Υπολογιστική275-303 mosm/kgΗ2Ο
Παιδιά
< 16 ετών: 271 - 296 mοsm/kgH2O
ΩΩΣΜΩΤΙΚΌΤΗΤΑ ΟΥΡΩΝΤην επομένη10.0 ml Ούρα 24ωρου ή 10.0 ml Ούρα 2ωρου. Στους 2-8 0C.ΥπολογιστικήΤυχαίο δείγμα: 50 - 1200 mosm/kgΗ2Ο
Ούρα 24h: 300 - 800 mosm/kg Η2Ο
ΩΧΡΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΟΡΜΟΝΗ (LH)Αυθημερόν0.5 ml ορός. Στους 2-8 0C έως 14 ημέρες.Xημειοφωταύγεια (CLIA) INSERT SIEMENS/, LHΑνδ.:
20 - 70 ετών: 1.5 - 9.3 mIU/ml
> 70 ετών: 3.1 - 34.6 mIU/ml
Γυν.:
Παραγωγική: 1.9 - 12.5 mIU/ml
Ωορρηξία: 8.7 - 76.3 mIU/ml
Εκκριτική: 0.5 - 16.9 mIU/ml
Εμμηνόπ.:15.9 - 54.0 mIU/ml
Αγόρια:
2 - 3 ετών: < 0.07 mIU/ml
4 - 9 ετών: < 0.4 mIU/ml
10 - 12 ετών: < 2.9 mIU/ml
13 - 21 ετών: 1.0 - 7.1 mIU/ml
Κορίτσια:
2 - 3 ετών: < 0.07 mIU/ml
4 - 9 ετών: < 0.2 mIU/ml
10 - 12 ετών: < 11.8 mIU/ml
13 - 21 ετών: 1.0 - 52.2 mIU/ml