Αρχική / Νέα μέθοδος ποσοτικού προσδιορισμού αντισωμάτων κατά του ιού SARS-CoV-2

Νέα μέθοδος ποσοτικού προσδιορισμού αντισωμάτων κατά του ιού SARS-CoV-2

εικονογραφία με τον ιο και φιαλίδια

Με αφορμή τον εμβολιασμό του πληθυσμού κατά του SARSCoV-2  το εργαστήριο μας εφαρμόζει την εξέταση για την ανίχνευση και  τον ποσοτικό προσδιορισμό αντισωμάτων  CoV-2 IgG  έναντι της πρωτεΐνης S αλλά και του επιτόπου S1-RBD που στοχεύουν τα εμβόλια σε εξέλιξη.                                                                                                   

Τα αντισώματα έναντι αυτού του επιτόπου είναι εξουδετερωτικά (Νabs).

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΝΕΑΣ ΜΕΘΟΔΟΥ

Η ΝΕΑ ΜΕΘΟΔΟΣ μέτρησης αντισωμάτων CoV-IgG είναι έμμεση χημειοφωταύγεια  CLIA, στο σύστημα Atellica IM Siemens.

Η ειδικότητα της μεθόδου είναι 99.9% και η ευαισθησία περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα

 

Μέρες μετά την θετική PCR Κλινική ευαισθησία
7-13 82,47%
14-20 91,14%
≥21 96,41%

 

Το εύρος τιμών είναι 0.5-150 ΑU/ml.

ΔΕΙΓΜΑ: Ορός η πλάσμα (Ηπαρίνη λιθίου)

TΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ :  < 1.0 AU/ml  Αρνητικό (-)

≥ 1.0 ΑU/ml  Θετικό (+)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ: Αυθημερόν

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

  • Τα αποτελέσματα που λαμβάνονται με αυτή τη μέθοδο δεν πρέπει να συγκρίνονται με τιμές που λαμβάνονται με μεθόδους προσδιορισμού της εξέτασης άλλων κατασκευαστών.
  • Ένα μη αντιδραστικό αποτέλεσμα δεν αποκλείει πιθανότητα έκθεσης  ή  λοίμωξης από SARS-CoV-2. Tα δείγματα των ασθενών μπορεί να μην είναι αντιδραστικά εάν η συλλογή γίνει κατά τη διάρκεια της πρώιμης φάσης της νόσου ή λόγω πτώσης των τίτλων με την πάροδο του χρόνου.
  • Ο προσδιορισμός αντισωμάτων έναντι του SARSCoV-2 δεν αντικαθιστά την μοριακή εξέταση και χρησιμεύει επικουρικά στη διαγνωστική προσέγγιση.

 

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ

 Μεταξύ των δομικών πρωτεϊνών του νέου κορονοιού, της πρωτεΐνης Μ

(μεμβράνη), της Ε (φακέλου), της πολύ σημαντικής Ν (νουκλεοκαψίδιο), το ενδιαφέρον εστιάζεται στην πρωτεϊνη ακίδα (S)(Spike).

Η  πρωτεΐνη ακίδα (S) αποτελείται από δύο λειτουργικές υπομονάδες: S1 και S2.

Η υπομονάδα S1 συμβάλει στην αναγνώριση και δέσμευση του ιικού υποδοχέα

ACE 2 (υποδοχέας μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτενσίνης 2) που βρίσκεται στην επιφάνεια των επιθηλιακών κυττάρων των πνευμόνων και η υπομονάδα S2 διευκολύνει τη σύντηξη και είσοδο του ιού στα κύτταρα ξενιστές. Το μεγαλύτερο μέρος της υπομονάδας  S1 αποτελείται από την περιοχή δέσμευσης του υποδοχέα RBD (Receptor Binding Domain) που δεσμεύεται απευθείας στον υποδοχέα ACE2.

Η περιοχή S1- RBD του SARS Cov-2 περιέχει μοναδικές και σταθερές αλληλουχίες συγκριτικά με άλλους κορονοιούς, είναι εξαιρετικά ανοσογόνος  και αποτελεί στόχο πολλαπλών εμβολίων σε εξέλιξη.

Αντισώματα έναντι αυτού του τομέα (που παράγονται τόσο  από λοιμώξεις, όσο και από εμβολιασμούς) μπορούν να είναι εξουδετερωτικά (Nabs) καθώς μπορούν να αποτρέψουν τη σύνδεση μεταξύ του υποδοχέα ΑCE2 και RBD, αποκλείοντας την είσοδο του SARS-COV2 στα κύτταρα στόχους.

Επομένως, τα εξουδετερωτικά αντισώματα είναι σημαντικό στοιχείο της ανοσολογικής απόκρισης στον άνθρωπο και μπορούν να παρέχουν προστατευτική ανοσία, χωρίς να είναι ακόμη γνωστό εάν αυτή θα είναι μακράς διάρκειας.

 

μοιραστείτε το άρθρο