Αρχική / Ενημέρωση σχετικά με το εμβόλιο Pfizer-BioNTech COVID-19 από την ελληνική εταιρεία αλλεργιολογίας & κλινικής ανοσολογίας

Ενημέρωση σχετικά με το εμβόλιο Pfizer-BioNTech COVID-19 από την ελληνική εταιρεία αλλεργιολογίας & κλινικής ανοσολογίας

kyttaro logo

Μετά την έγκριση του εμβολίου Pfizer-BioNTech COVID-19 και την έναρξη των εμβολιασμών στο Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ, αναφέρθηκαν μεμονωμένα περιστατικά αλλεργικών αντιδράσεων.
Με την επιφύλαξη των λιγοστών διαθέσιμων προς το παρόν δεδομένων, σημειώνουμε τα εξής:
Στις μελέτες που προηγήθηκαν, η πιθανότητα αλλεργικής αντίδρασης δεν διέφερε στατιστικά
σημαντικά μεταξύ των συμμετεχόντων που έλαβαν το εμβόλιο, σχετικά με αυτούς που έλαβαν το εικονικό φάρμακο-placebo ( 0,64% έναντι 0.5%).
Οι αλλεργικές αντιδράσεις στα εμβόλια, γενικά, είναι σπάνιες με τη συχνότητα εμφάνισης
αναφυλαξίας να εκτιμάται σε 1,31 σε 1 εκατομμύριο δόσεις.
Τα συστατικά τα οποία περιλαμβάνονται στο συγκεκριμένο εμβόλιο είναι τα εξής:
ALC-0315 = (4-hydroxybutyl) azanediyl)bis (hexane-6,1-diyl)bis(2-hexyldecanoate)
ALC-0159 = 2-[(polyethylene glycol)-2000]-N,N-ditetradecylacetamide
1,2-Distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine cholesterol potassium chloride potassium dihydrogen phosphate sodium chloride disodium hydrogen phosphate dihydrate sucrose
water for injections.
Τα άτομα με ευαισθητοποίηση σε κάποιο από τα ανωτέρω συστατικά θα πρέπει πριν τον
εμβολιασμό να επικοινωνήσουν με Αλλεργιολόγο.
Από τα συστατικά αυτά ιδιαίτερης μνείας χρήζει η πολυαιθυλενογλυκόλη (PEG), καθώς είναι
γνωστό ότι προκαλεί αναφυλαξία. Τα περιστατικά με κλινική αλλεργία στην πολυαιθυλενογλυκόλη που έχουν αναφερθεί στη βιβλιογραφία είναι σπάνια, αφού παρότι είναι ένα πολύ συχνά χρησιμοποιούμενο πολυμερές, πιθανότατα οι αντιδράσεις σε αυτή έχουν σχέση με συγκεκριμένο μοριακό βάρος, το φάσμα του οποίου είναι ιδιαιτέρως ευρύ και επίσης με την οδό χορήγησης-έκθεσης-λήψης. Πιο συγκεκριμένα, από το 1977 μέχρι το 2016 αναφέρθηκαν 74 περιστατικά σε 37 ασθενείς παγκοσμίως. Υπάρχει πιθανότητα ο αριθμός τους να είναι μεγαλύτερος και ένα ποσοστό να διαλάθει της ακριβούς διάγνωσης.
Ως εκ τούτου, και με γνώμονα τη μέχρι τώρα βιβλιογραφία, συνιστούμε αυξημένη εγρήγορση και επικοινωνία με Αλλεργιολόγο στους ασθενείς που, αν και δεν έχουν επιβεβαιωμένη αλλεργία στην πολυαιθυλενογλυκόλη, έχουν ιστορικό που αντιστοιχεί στα εξής:

 1. Ασθενείς με αντίδραση σε προϊόντα που περιέχουν PEG, όπου η ευαισθητοποίηση στα δραστικά συστατικά έχει αποκλειστεί.
 2. Ασθενείς με αντίδραση σε σκευάσματα εντέρου που περιέχουν PEG.
 3. Ασθενείς με επαναλαμβανόμενες αντιδράσεις σε άσχετα μεταξύ τους φάρμακα και προϊόντα (μερικές φορές φέρουν τη διάγνωση «ιδιοπαθής αναφυλαξία»).
 4. Ασθενείς με αντίδραση μόνο σε ορισμένες εμπορικές ονομασίες ή δόσεις των ίδιων φαρμάκων και κατά συνέπεια όχι στη δραστική ουσία (συνεπώς πιθανή αντίδραση σε έκδοχα συγκεκριμένης εμπορικής έκδοσης φαρμάκου).
 5. Ασθενείς με αντιδράσεις μετά από επεμβατικές διαδικασίες ή περιεγχειρητικούς χειρισμούς.
  Κατόπιν των ανωτέρω θεωρούμε ότι τα άτομα με συνήθεις αλλεργίες σε φάρμακα, τροφές, αεροαλλεργιογόνα (γύρεις, ακάρεα, μύκητες, επιθήλια οικόσιτων), δηλητήρια υμενοπτέρων (μέλισσα, σφήκα) δεν έχουν αυξημένη πιθανότητα σε σχέση με το γενικό πληθυσμό να εμφανίσουν αλλεργική αντίδραση στο εμβόλιο Pfizer-BioNTech COVID-19.
  Οι ασθενείς με επιβεβαιωμένη αλλεργία στο λάστιχο-καουτσούκ (latex) θα πρέπει να εμβολιαστούν σε περιβάλλον χωρίς πιθανή έκθεση στο εν λόγω αλλεργιογόνο.
  Σχετικά με τα άτομα με ιστορικό αλλεργικών αντιδράσεων σε προηγούμενους εμβολιασμούς ή/και σύνδρομο ενεργοποίησης μαστοκυττάρων/ιδιοπαθή αναφυλαξία, απαιτείται αυξημένη εγρήγορση και επικοινωνία τους με Αλλεργιολόγο πριν τον επικείμενο εμβολιασμό.
  Το εμβόλιο Pfizer-BioNTech COVID-19 θα πρέπει να χορηγείται σε περιβάλλον υγειονομικής περίθαλψης όπου μπορεί να αντιμετωπιστεί αναφυλαξία. Όλα τα άτομα πρέπει να παρακολουθούνται για τουλάχιστον 20-30 λεπτά μετά την ένεση, για την αντιμετώπιση οποιασδήποτε ανεπιθύμητης ενέργειας. Όλες οι αναφυλακτικές αντιδράσεις θα πρέπει να αντιμετωπίζονται αμέσως, με την επινεφρίνη ως θεραπεία πρώτης γραμμής.
  Η ΕΕΑΚΑ παρακολουθεί στενά τη ροή των δεδομένων και αυτές οι συστάσεις μπορούν να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή, εν αναμονή νέων πληροφοριών από τους αρμόδιους φορείς.

 

Το Δ.Σ. της Ελληνικής Εταιρείας Αλλεργιολογίας & Κλινικής Ανοσολογίας

μοιραστείτε το άρθρο