Αρχική / Μοριακή Εξέταση Ανίχνευσης Κορωνοϊού SARS-CoV-2

Μοριακή Εξέταση Ανίχνευσης Κορωνοϊού SARS-CoV-2

Μοριακή Εξέταση Ανίχνευσης του SARS-CoV-2 - Άρθρα - Βιοχημεία

Στο εργαστήριο μας εκτελούνται  το νέο μοριακό τεστ  που αφορά τον Κορωνοϊό SARS CoV-2  γρήγορα και αξιόπιστα.

Ειδικότερα:

Ανίχνευση του ιού SARSCoV-2:

ΜΕΘΟΔΟΣ: PCR

ΔΕΙΓΜΑ: Ρινοφαρυγγικό ή στοματοφαρυγγικό  επίχρισμα (Στυλεός με άκρο από συνθετικό υλικό που τοποθετείται σε ειδικό σωληνάριο με υγρό μεταφοράς  ιών ή 0.5ml φυσιολογικό ορό.)**

Αποστολή δείγματος στο εργαστήριο στους 4-80 C,εντός 24 ωρών.

Για τη μεταφορά των κλινικών δειγμάτων στο εργαστήριο πρέπει να χρησιμοποιείται η ειδική τριπλή συσκευασία για τη μεταφορά κλινικών δειγμάτων (UN3373) ξεχωριστή και να μην περιέχει άλλα δείγματα πέραν αυτών.Απαραίτητη δε είναι η συμπλήρωση του συνοδευτικού εντύπου και του παραπεμπτικού με τα στοιχεία του ασθενούς.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ: Αυθημερόν

** Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO) συστήνει να λαμβάνονται κλινικά δείγματα από το κατώτερο αναπνευστικό σύστημα, όπως πτυέλα, ενδοτραχειακές εκκρίσεις ή βρογχοκυψελιδικό έκπλυμα, όποτε αυτό είναι εφικτό.

Εάν οι ασθενείς δεν εμφανίζουν συμπτώματα ή σημεία λοίμωξης κατώτερου αναπνευστικού ή εάν η λήψη δείγματος από το κατώτερο αναπνευστικό δεν είναι εφικτή, θα πρέπει να λαμβάνονται κλινικά δείγματα από το ανώτερο αναπνευστικό, όπως ρινοφαρυγγικές εκκρίσεις ή συνδυασμός δειγμάτων ρινοφαρυγγικού και στοματοφαρυγγικού επιχρίσματος.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΕΛΕΓΧΟ

Όλα τα δείγματα που συλλέγονται για την εργαστηριακή ανίχνευση του Κορωνοϊού SARS-CoV-2 πρέπει να αντιμετωπίζονται ως δυνητικά μολυσματικά και κατά συνέπεια οι επαγγελματίες υγείας πρέπει να εφαρμόζουν τα ενδεδειγμένα μέτρα ελέγχου και πρόληψης διασποράς, ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος έκθεσης στο παθογόνο οργανισμό, δηλαδή να φορούν τον κατάλληλο εξοπλισμό ατομικής προστασίας (π.χ. γάντια, μάσκα FFP2, προστατευτικά γυαλιά, ρόμπα με μακριά μανίκια). Επίσης, ο καθαρισμός και η απολύμανση των επιφανειών με απορρυπαντικό και νερό καθώς και η χρήση των κοινών απολυμαντικών (π.χ. διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου) είναι επαρκής.

μοιραστείτε το άρθρο