Αρχική / Σημαντικές Πληροφορίες για την εξέταση Ανίχνευσης αντισωμάτων IgG & IgM έναντι του Κορωνοϊού SARS-CoV-2

Σημαντικές Πληροφορίες για την εξέταση Ανίχνευσης αντισωμάτων IgG & IgM έναντι του Κορωνοϊού SARS-CoV-2

Πληροφορίες για την εξέταση Ανίχνευσης αντισωμάτων έναντι του SARS-CoV-2

ΜΕΘΟΔΟΣ: ΧΗΜΕΙΟΦΩΤΑΥΓΕΙΑ (CLIA)

ΔΕΙΓΜΑ: 0.5 ml Ορός ή Πλάσμα (EDTA)

(Η φυγοκέντρηση δείγματος γίνεται ενώ έχει γίνει πλήρης σχηματισμός θρόμβου -ελάχιστος χρόνος πήξης 1ώρα).

Δείγματα αιμολυμένα ή λιπαιμικά  είναι ακατάλληλα.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ: Αυθημερόν

 

ΕΞΕΤΑΣΗ TIMEΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ  
Αντισώματα  SARS -CoV-2  IgM Index:< 1.1 Aρνητικό (-)

≥ 1.1 Θετικό (+)

Ευαισθησία 91.5% *    Ειδικότητα 98.3%
Αντισώματα SARS -CoV -2 IgG Index < 1.0 Aρνητικό (-)

≥1.1 Θετικό (+)

Ευαισθησία 99.80% *  Ειδικότητα 100%

 

*Η ευαισθησία αντικατοπτρίζει την ικανότητα ενός διαγνωστικού τεστ  να ανιχνεύσει ένα αντίσωμα (χαμηλή ευαισθησία σημαίνει περισσότερα ψευδώς αρνητικά αποτελέσματα).                                                                                                                                Η ειδικότητα μετρά την ικανότητα του διαγνωστικού τεστ να διαφοροποιήσει το θετικό από το αρνητικό αποτέλεσμα (χαμηλή ειδικότητα σημαίνει περισσότερα ψευδώς θετικά αποτελέσματα)

Ο προσδιορισμός των αντισωμάτων έναντι του SARS-CoV-2  δίνει δυνατότητα γρήγορης παροχής πληροφοριών και αποτελεί νέο εφόδιο για τους επιστήμονες υγείας .

Η ανίχνευση των αντισωμάτων δεν αντικαθιστά την μοριακή  εξέταση, αλλά  χρησιμεύει στην ασφαλέστερη διάγνωση της νόσου COVID-19. Σε διαφορετικά στάδια της νόσου η ικανότητα ανίχνευσης της κάθε τεχνικής δεν είναι η ίδια. Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται συμπληρωματικά οι δύο τεχνικές ώστε να βελτιστοποιείται η ακρίβεια της διάγνωσης και να παρακολουθείται η πρόοδος  της νόσου.

Σύμφωνα με την 7ηέκδοση του «COVID-19  DIAGNOSIS AND TREATMENT PLAN» οι ορολογικές μέθοδοι για την ανίχνευση των ειδικών αντισωμάτων IgM και IgG του ιού SARS-CoV-2  έγιναν πλήρως αποδεκτές.

Το αντίσωμα ΙgM μπορεί να ανιχνευτεί  την 7η έως 12η ημέρα μετά τη μόλυνση, γεγονός ιδιαίτερα βοηθητικό για περαιτέρω διάγνωση.

Αυτοαντισώματα ή ετεροφιλικά αντισώματα ή η ύπαρξη ρευματοειδούς παράγοντα μπορεί να οδηγήσουν σε ψευδώς θετικό αποτέλεσμα αντισωμάτων IgM.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ   ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

PCR IgM IgG                                               EΡΜΗΝΕΙΑ
+ Ο ασθενής μπορεί να βρίσκεται στην «περίοδο παράθυρου », στο αρχικό στάδιο της μόλυνσης
+ +

 

Ο ασθενής μπορεί να βρίσκεται στα αρχικά στάδια της μόλυνσης και η ανοσολογική απόκριση του σώματος παρήγαγε το αντίσωμα IgM αλλά δεν  παρήχθησαν ακόμη ΙgG, ή  βρίσκονται κάτω από το όριο ανίχνευσης
+ + Ο ασθενής μπορεί να βρίσκεται στα μεσαία ή στα τελικά στάδια της λοίμωξης ή σε υποτροπή από λοίμωξη. Στα μεσαία η στα τελικά στάδια της λοίμωξης το IgG είναι το κύριο αντίσωμα του ανοσοποιητικού συστήματος με υψηλά επίπεδα συγκέντρωσης.
+ + + Ο ασθενής βρίσκεται στο ενεργό στάδιο λοίμωξης, αλλά ο οργανισμός έχει αναπτύξει ανοσία στον ιό (έχει παραχθεί ανθεκτικό αντίσωμα IgG)
+ Oασθενής πιθανό να βρίσκεται στην οξεία φάση της λοίμωξης.

Σ’ αυτή τη φάση τα αποτελέσματα του PCR πρέπει να επανεξεταστούν.

Παράγοντες για ψευδώς αρνητικά PCR:

(α)Kακή ποιότητα  δείγματος. Προκειμένου να βελτιωθεί ο ρυθμός θετικής εξέτασης , συνιστάται η συλλογή πολλαπλών δειγμάτων (στοματοφαρυγγικό, ρινοφαρυγγικό, ρινικά επιχρίσματα κλπ) από τον ίδιο ασθενή

(β)Δείγματα που διατηρήθηκαν ακατάλληλα. Συνιστάται η μεταφορά δειγμάτων στους 4 βαθμούς C.

(γ) Τεχνικές πτυχές όπως μετάλλαξη του ιού.

(δ) Ο ασθενής έχει άλλες ασθένειες. Ο ρευματοειδής παράγοντας  μπορεί να οδηγήσει σε ψευδώς θετικό αποτέλεσμα των αντισωμάτων  IgM.

+ Ο ασθενής μπορεί να έχει μολυνθεί από τον ιό SARS-CoV-2, ο ιός έχει εξαλειφθεί η έχει ανακάμψει το σώμα, τα IgG παρήχθησαν από την ανοσολογική απόκριση.
+ + Ο ασθενής μπορεί πρόσφατα να μολύνθηκε από τον ιό και βρίσκεται στην περίοδο αποκατάστασης, αλλά το IgM δεν έχει μειωθεί στο κατώτερο όριο ανίχνευσης ή το αποτέλεσμα της PCR είναι ψευδώς αρνητικό.

 

Υπενθυμίζουμε ότι στην περίπτωση που ο έλεγχος γίνεται σε άτομο με δυνητικά ενεργή λοίμωξη, πρέπει να εφαρμόζονται όλα τα απαιτούμενα μέτρα  προστασίας κατά την δειγματοληψία.

μοιραστείτε το άρθρο